Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu

Tải bản đầy đủ - 34trang

TUẦN 16
Ngày soạn: 17-12-2005 Ngày dạy: 19 12 2005
Tập đọc KÉO CO
I. Mục đích yêu cầu + Luyện đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó đọc, dễ lẫn lộn: , khuyến khích, trai tráng…
+ Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả
+ Hiểu các từ ngữ: thượng võ, giáp. +Yêu phong tục cổ truyền của quê hương đất nước mình .
II. Đồ dùng dạy – học + Tranh minh hoạ bài tập đọc.
+ Bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc. III. Hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu
hỏi từng đoạn của bài. + Gọi 1 em đọc bài và nêu đại ý.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. – Ghi đề + GV treo tran, yêu cầu HS quan sát và trả lời :
Bức tranh vẽ cảnh gì? Trò chơi này thường diễn ra vào những dòp nào trong năm?
Hoạt động 1: Luyện đọc. + Gọi 1 HS khá đọc toàn bài.
+ GV yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp bài. + GV theo dõi và sửa lỗi phát âm chưa đúng cho
từng HS. + Gọi HS đọc phần chú giải.
+ Yêu cầu HS đọc trong nhóm bàn
- GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý cách đọc: Toàn bài đọc với giọng sôi nổi, hào hứng.
- Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. + GV gọi HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi.
H: Đầu bài văn giới thiệu với người đọc điều gì? H: Em hiểu cách chơi kéo co như thế nào?
H: Nội dung đoạn 1 nói lên điều gì? Ý 1: Cách chơi kéo co.
+ Gọi HS đọc đoạn 2, suy nghó và trả lời câu hỏi. H: Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu
Trấp? 2 HS
+ lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe. + HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Bức tranh vẽ cảnh thi kéo co.
+ Lớp lắng nghe và đọc thầm theo. + từ đầu… bên ấy thắng.
+ tiếp… người xem hội. + còn lại.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi. - HS đọc theo nhóm bàn, đại diện đọc đoạn,
nhóm khác theo dõi nhận xét. + HS lắng nghe
+ HS đọc. + Giới thiệu cách chơi kéo co.
+ HS nhớ và nêu cách chơi. + HS nêu.
+ HS nhắc lại. + Yêu cầu 2 HS đọc.
TUẦN : 16 - 1 -
Dương Văn Lý
H: Nội dung đoạn 2 nói lên điều gì? Ý 2: Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.
+ Gọi HS đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi. H: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc
biệt?
H: Ngoài kéo co, em còn biết các trò chơi nào khác?
H: Đoạn 3 ý nói gì? Ý 3: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn.
H: Nội dung bài nói lên điều gì? Đại ý: Bài văn giới thiệu kéo co là trò chơi thú
vò và thể hiện tinh thần thượng võ của người Việt Nam ta.
+ Yêu cầu HS nhắc lại. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
+ Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài, lớp theo dõi tìm cách đọc hay.
+ GV treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc: “ Hội làng Hữu Trấp…người xem hội”
+ HS thi đọc đoạn văn, bài văn. + Nhận xét giọng đọc và tuyên dương HS.
3. Củng cố, dặn dò: H: Em có thích trò chơi kéo co không? Vì sao?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×