Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Đồ dùng dạy học :

Đồ dùng dạy học :

Tải bản đầy đủ - 44trang

Bài 2: Gọi HS đọc đề.
Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải vào vở.
Tóm tắt.
12bút : 1 tá 3500 bút : ….tá thừa ….cái?
Trung bình mỗi toa chở…kg? - GV nhận xét và sửa bài cho HS.
Bài 3 : tìm x : Yêu cầu HS tự làm.
a.75 x X = 1800 X = 1800 : 75
X = 24 H:Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế
nào? H: Muốn tìm số chia chưa biết ta làm thế
nào? 4.Củng cố:
-Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò:
Chuẩn bò bài cho baøi sau. 47 123 72 127
108 194
94 144
141 0506 141 504
0 2
2 em phân tích đề, 1 em tóm tắt . 1 em lên giải, lớp làm vào vở.
Bài giải
Ta có : 3500 : 12 = 291 dư 8
Vậy đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và thừa ra 8 chiếc.
Đáp số : 291 tá thừa 8 chiếc bút. 2 em lên bảng, lớp làm vào vở.
b.1855 : x = 35 x = 1855 : 35
x = 53 HS nêu
Lắng nghe.
KĨ THUẬT. CẮT KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN
tiết 3
I . Mục tiêu :
-HS cắt khâu, thêu sản phẩm tự chọn và đánh giá sản phẩm. -Biết chọn mẫu và tự làm theo ý thích.
-Yêu sức lao động và quý trọng sản phẩm mình làm ra.

II. Đồ dùng dạy học :


-Tranh quy trình của các bài trong chương. -Mẫu khâu thêu đã học.
III. Hoạt động dạy – học :
Hoạt động dạy Hoạt động học.
1.n đònh : 2.Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bò của HS
3.Bài mới : Giới thiệu bài ôn : Tiết 3 là tiết tự chọn một sản phẩm để thự hành.
HĐ2: HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn.
-
GV nêu yêu cầu và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm: Sản phẩm tự chọn được thực hiện bằng
cách vận dụng những kó thuật cắt, khâu, thêu đã học.
- GV đặt câu hỏi và gọi một số HS trả lời. H: Nêu cách thực hiện làm một chiếc khăn
tay?
H:Nêu cách thực hiện làm chiếc túi rút dây?
-GV gợi ý cho HS làm một số mẫu khác : váy, áo búp bê hay gối ôm…
Thu sản phẩm chấm, nhận xét.
Cho HS xem những mẫu có ý tưởng sáng tạo.
4.Củng cố: Nhận xét giờ học.
5.Dặn dò : Về chuẩn bò tiết sau thực hành.
Hát.
-Cá nhân nêu ý thích của mình để tự làm.
Ví dụ : +Cắt,khâu, thêu khăn tay. + Cắt,khâu, thêu túi rút dây.
+ Cắt,khâu, thêu sản phẩm như áo, váy, gối…
…cắt một mảnh vải hình vuông cạnh 20cm. Khâu các đường gấp mép
bằng mũi khâu thường hoặc mũi khâu đột. Vẽ và thêu một mẫu đơn
giản như hình con vật, hình bông hoa…
…cắt mảnh vải hình chữ nhật. Gấp mép và khâu viền đường làm
miệng túi trước. Sau đó thêu một mẫu thêu đơn giản bằng mũi thêu
lướt vặn, hoạc bằng móc xích. Cuối cùng khâu phần thân túi bằng các
mũi khâu thường hoặc khâu đột. HS tự chọn mẫu và tự hoàn thành.
Nộp sản phẩm. Nhận xét, dánh giá sản phẩm của
bạn. Quan sát.
Lắng nghe. Ghi nhận.
Ngày soạn : 14-12-2005 Ngày dạy : Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2005
TẬP ĐỌC
TUỔI NGỰA
I.Mục đích yêu cầu. + Đọc đúng các từ ngữ khó hoặc dễ lẫn: núi đá, loá, tuổi ngựa, sẽ, nguyên.
+ Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi giữa các dòng thơ, cụm từ , nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
+ Đọc diễn toàn bài thơ phù hợp với nội dung . + Hiểu các từ ngữ:tuổi ngựa, đại ngàn..
+ Hiểu nội dung bài:Cậu bétuổi ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi nhưng cậu yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ đường vè với mẹ.
II. Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ bài tập đọc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học :

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×