Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng kể truyện Búp bê Dạy bài mới:GV giới thiệu và ghi đề Hoạt động 1: . Tìm hiểu đề.

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng kể truyện Búp bê Dạy bài mới:GV giới thiệu và ghi đề Hoạt động 1: . Tìm hiểu đề.

Tải bản đầy đủ - 44trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng kể truyện Búp bê Dạy bài mới:GV giới thiệu và ghi đề Hoạt động 1: . Tìm hiểu đề.

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×