Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Củng cố-Dặn dò: -khi thực hiện chia hai số có tận

Củng cố-Dặn dò: -khi thực hiện chia hai số có tận

Tải bản đầy đủ - 44trang

-GV nhận xét và kết luận về cách đặt tính đúng. -GV hỏi: Vậy khi thực hiện chia hai số có chữ số
tận cùng là các chữ số 0 chúng ta có thể thực hiện như thế nào?
-GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: -1 HS đọc yêu cầu bài 1
-GV yêu cầu HS làmbài
-GV nhận xét chung và cho điểm Bài 2:
-1 HS đọc yêu cầu bài 2 -GV yêu cầu HS tự làm bài
-GV sửa bài theo đáp án a X x 40 = 25600
X =25600:40 X =640
b X x 90 = 37800 X =37800:90
X = 420 -GV nhận xét cho điểm HS
Bài 3: -GV yêu cầu HS đọc đề bài
-2 HS tìm hiểu đề -HS tóm tắt và làm bài
-GV yêu cầu HS tự làm bài -GV chấm bài nhận xét
Bài giải: a Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hành thì cần
số toa xe: 180 : 20 = 9 toa xe
bNếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần số toa xe:
180 : 30 =6 toa xe Đáp số :a 9 toa xe
b6 toa xe

4. Củng cố-Dặn dò: -khi thực hiện chia hai số có tận


cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xoá đi một, hai, ba, …… chữ
số 0 ở tận cùng của số chia và số bò chia rồi chia như thường
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở
-HS nhận xét cách làm bài của bạn
-Tìm x -1 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở
-Nhận xét tiết học -Chuẩn bò bài sau
THỂ DỤC ÔN BÀI PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI : “ THỎ NHẢY“
I- MỤC TIÊU :- n từ động tác 1 đến động tác 8 của bài phát triển chung - Yêu cầu thực hiện động tác đúng thứ tự và biết phát triển chỗ sai để
tự sửa và sưả cho bạn
- Yêu cầu HS nhớ lại 8 động tác đã học Chơi trò chơi
: “ THỎ NHẢY“
- Yêu cầu hs mắm được cách chơi. - Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn
II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN : Tại sân trường.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :
Phần Nội dung
Đònh lượng
Mở đầu
Cơ bản
- Lớp trương điều khiển lớp, điểm số báo cáo.
- GV nhận lờp phổ biến nội dung yêu cầu tiết
học. -
Cho HS khởi động các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, khớp hông.
- Cho HS chuyển thành đội hình 4 hàng dọc
-
Hoạt động 1 Giới thiệu nội dung học
GV cho HS ổn đònh lớp,gv giới thiệu tóm tắt nôi dung
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên đòa hình tự
nhiên quanh sân trường -
Về đội hình vòng tròn hoặc 4 hàng ngang , sau đó cho HS khởi động các khớp tay
-
Hoạt động 2: Bài thể dục phát triển chung
- n từ động tác 1 đến động tác 8 của bài thể
dục phát triển chung: 2-3 lần , mỗi động tác 2 x 8 nhòp
- Sau mỗi động tác , GV nhận xét ưu khuyết
điểm -
GV chia tổ để tập theo nhóm các vò trí đã được phân công , sau đó tập thi đua giữa các
nhóm
- n toàn bài 2 lần , do cán sự điều khiển
- Hoạt động3 : Trò chơi : “ THỎ NHẢY“
- Mục đích: Rèn luyện kó năng nhảy nhanh như
thỏ -
GV hướng dẫn cách chơi. xem SHD,làm 5 phút
20 phút
5 phút
Kết thúc
mẫu. -
Chia thành 2 nhóm, xếp thành 2 hàng ngang và chơi.
- Gọi 1 em nêu lại cách chơi và luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử – GV sửa sai.
- Cho cả lớp chơi, GV theo dõi quan sát .
- Cho các tổ chơi và thi với nhau.
- GV tuyên dương tổ nhảy nhanh nhất
Củng cố và dặn dò:
- GV cho HS ổn đònh nhắc lại thứ tự của các
động tác . -
GV nhận xét tiết học.
Dặn dò : về ôn lại các động tác đã học
5 phút
Ngày soạn : 11-12-2005 Ngày dạy : Thứ ba, ngày13 tháng 12 năm 2005
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC I.
Mục đích yêu cầu
+ Kể bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với các em.
+ Hiểu ý nghóa truyện, tính cách của mỗi nhân vậttrong mỗi câu chuyện bạn kể.
+ Lời kể chân thật, sinh động, giàu hình ảnh và sáng tạo. + Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu.
II. Đồ dùng dạy – học + Bảng lớp
+ HS chuẩn bò những câu chuyện có nhân vật là đồ chơi hay những con vật gần gũi với các em.

III. Các hoạt động dạy- học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng kể truyện Búp bê

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố-Dặn dò: -khi thực hiện chia hai số có tận

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×