Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố : H: Mét vuông là gì? Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:

Củng cố : H: Mét vuông là gì? Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:

Tải bản đầy đủ - 43trang

18000 cm
2
= 18m
2
Đáp số: 18m
2
Bài 4: GV vẽ hình bài toán lên bảng yêu cầu HS suy nghó
nêu cách giải. -Để tính được diện tích của hình đã cho, nên chia
thành các hình chữ nhật nhỏ, tính diện tích của các hình nhỏ, sau đó tính tổng diện tích của các hình
nhỏ. -Có hai cách chia :
4cm 6cm 5cm 1 3cm 2
………….. ………………………….
3
4cm 6cm 5cm 1 3cm 3
……………. …………… ……….. 2
4. Củng cố : H: Mét vuông là gì?
- Giáo viên nhận xét tiết học. 5. Dặn dò :Xem lại bài, làm bài.Chuẩn bò bài:
”Nhân một số với một tổng”. - 1 HS đọc đề, nêu yêu cầu. Lớp theo
dõi. - Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Theo dõi và sửa bài, nếu sai.
Giải. Diện tích của hình 1 là:
3 x 4 = 12cm
2
Diện tích của hình 2 là: 6 x 3 = 18cm
2
Diện tích của hình 3 là: 15 x 5 – 3 = 30cm
2
Diện tích của hình đã cho là: 12 + 10 + 30 = 60 cm
2
Đáp số : 60cm
2
Giải. Diện tích của hình 1 là :
5 x 4 = 20cm
2
Diện tích của hình 2 là : 15 – 4 – 6 x 5 – 3 = 10cm
2
Diện tích của hình 3 là : 6 x 5 = 30cm
2
Diện tích của hình đã cho là: 20 + 10 + 30 = 60 cm
2
Đáp số : 60cm
2
Vài em nêu. Lắng nghe.
Lắng nghe, ghi nhận.
CHÍNH TẢ Nhớ –Viết. NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ.
I.Mục đích yêu cầu: - HS nhớ – viết chính xác , đẹp 4 khổ thơ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép
lạ.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị T¬i 40
Hoạt động dạy Hoạt đông học

1. Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ:


Gọi 2 em lên bảng viết : Xôn xao, sản xuất, xuất sắc, suôn sẻ.
Bền bỉ, ngõ nhỏ, ngã ngửa, hỉ hả. -GV nhận xét chữ viết của HS

3. Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:


a Tìm hiểu nội dung bài thơ. -Gọi 1 em đọc 4 khổ thơ đầu bài thơ.
-Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ. H: Các bạn nhỏ trong bài thơ đã mong ước gì?
b Hướng dẫn HSviết từ khó - Yêu cầu HS tìm các từ khó dễ lẫn và luyện viết.
- Gọi 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết nháp. + hạt giống, đáy biển, đúc thành, trong ruột…
-HS đọc lại các từ khó . H: Nhắc lại cách trình bày bài thơ.?
c Nhớ viết chính tả: - Hướng dẫn cách trình bày.
-Nhớ viết vào vở. -GV theo dõi nhắc nhở những em chưa thuộc bài .
- Đọc cho HS soát bài. - Treo bảng phụ cho HS soát bài đổi chéo
- Yêu cầu tự sửa lỗi nếu sai. - Thu chấm 7-10 bài , nhận xét bài của HS

2 : Luyện tập
Bài 2a: - Gọi 1 em đọc yêu cầu. - GV treo bảng phụ
-Nhận xét bài trên bảng, kết luận lời giải đúng. Lối sang, nhỏ xíu, sức nóng, sức sống, thắp sáng.
b Tiến hành tương tự bài a. Lời giải đúng : nổi tiếng, đỗ trạng, ban thưởng, rất
đỗi, chỉ xin, nồi nhỏ, thû hàn vi, phải, hỏi mượn, Hát
Li, Long
- Lắng nghe
-1 HS đọc, lớp theo dõi. …có phép lạ để cho cây mau ra hoa,
kết trái ngọt, để trở thành người lớn, làm nhiêu việc có ích… .
- Tìm và luyện viết các từ khó trong bài.
2 em lên bảng viết, còn lại dưới lớp viết vào nháp.
Chữ cái đầu dòng lùi vào 2 ô, giữa 2 khổ cách 1 dòng.
- Đổi vở soát bài, báo lỗi và sửa lỗi nếu sai.
- Một vài em nộp vở.
- 1 em đọc yêu cầu bài tập. 1 em làm bảng phụ, lớp làm vào vở.
-HS sửa bài nếu sai.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị T¬i 41

4. Củng cố : - Cho HS xem bài viết đẹp, sạch.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố : H: Mét vuông là gì? Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×