Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố : H: Mét vuông là gì? Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:

Củng cố : H: Mét vuông là gì? Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố : H: Mét vuông là gì? Ổån đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Bài mới : GTB - Ghi đề bài HĐ1 : Hướng dẫn chính tả:

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×