Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố, dặn dò + GV nhận xét tiết học

Củng cố, dặn dò + GV nhận xét tiết học

Tải bản đầy đủ - 43trang

2
+ GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ. Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1 + GV viết các số đo lên bảng lần lượt HS đọc
trước lớp. Bài 2
+ GV tiếp tục yêu cầu HS đọc các số đo. + GV nhận xét và chữa bài.
Bài 3 + GV yêu cầu HS tự điền câu đầu tiên trong
bài. + GV viết lên bảng: 48 dm
2
= …cm
2
+ GV yêu cầu HS điền số thích hợp vào chỗ trống.
H: Vì sao em điền được: 48dm
2
= 4800 cm
2
? + GV viết tiếp lên bảng: 2000cm
2
= …dm
2
+ Yêu cầu HS điền. Bài 4
H: Bài tập yêu cầu gì? + GV viết lên bảng: 210cm
2
…2dm
2
10cm
2
+ Yêu cầu HS điền dấu và giải thích. Bài 5
+ Yêu cầu HS tính diện tích của từng hình, sau đó ghi đúng, sai vào ô trống.
+ GV cùng cả lớp nhận xét và tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò + GV nhận xét tiết học
- HS nêu và tính; 10cm x10 cm = 100cm
2
- 10cm = 1 dm
- Là 100cm
2
; 1dm
2
- HS đọc: 100cm
2
= 1dm
2
- HS quan sát hình vẽ.
- Lần lượt HS đọc.
- HS tiếp tục đọc, lớp theo dõi và nhận xét.
- HS tự làm: 1dm
2
= 100cm
2
100cm
2
= 1 dm
2
- HS lên bảng điền: 48dm
2
= 4800cm
2
- HS nêu: + Ta có 1dm
2
= 100cm
2
Nhẩm 48 x100 = 4800 Vâïy 48dm
2
= 4800cm
2
- HS điền: 2000cm
2
= 20 dm
2
- HS nêu: 2dm
2
10cm
2
= 210dm
2
vì 2dm
2
= 200cm
2
; 200cm
2
+ 10cm
2
= 210cm
2
+ HS tính: Diện tích hình vuông là:
1 x 1 = 1 dm
2
Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 5 = 100 cm
2
1dm
2
= 100cm
2
- HS lắng nghe và ghi bài tập về nhà.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngêi so¹n: Ph¹m Thị Tơi 33
THE DUẽC KIEM TRA 5 ẹONG TAC ẹAế HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I- MỤC TIÊU
Kiểm tra 5 động tác:Vươn thở, tay,chân,lưng-bụng và phối hợp .Yêu cầu thực hiện đúng kó thuật động tác và đúng thứ tự.
- Trò chơi “Kết bạn”.Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động .
- HS có ý thức tập luyện tốt.
II-CHUẨN BỊ -Sân tập an toàn sạch sẽ .
-Chuẩn bò 1-2 còi,đánh dấu 3-5 điểm theo hàng ngang, mỗi điểm cách nhau. Mỗi điểm cách nhau 1-1,5.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN
NỘI DUNG ĐỊNH LƯNG,PHƯƠNG PHÁP
3- Mở đầu
2-Cơ bản GVtập hợp HS, phổ biến nội dung
yêu cầu và cách thức tiến hành kiểm tra .
Giậm chân tại chỗ theo nhòp và vỗ tay.
Khởi động các khớp . .
a. Kiểm tra bài thể dục phát triển chung .
Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung
-
Kiểm tra 5 động tác bài thể dục phát triển chung.
+ Nội dung kiểm tra . +Tổ chức và phương pháp kiểm
tra.
+Cách đánh giá . 2-3 phút
1phút 2 phút
18-22phút 14-18 phút
1-2 lần, mỗi động tác 2x8 nhòp .
Mỗi HS thực hiện 5 động tác theo đúng thứ tự.
Kiểm tra mỗi đợt từ 2-5 em .HS nào chưa hoàn thành mới kiểm tra lại.
Dựa trên mức độ thực hiện kó thuật động tác và thành tích đạt được của
từng HS : -
Hoàn thành tốt:Thực hiện cơ bản đúng cả 5 động tác .
- Hoàn thành:Thực hiện cơ bản
đúng 4 động tác, kó thuật sai nhiều.
- Chưa hoàn thành:Thực hiện sai
2-3 động tác.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 34
3-Keỏt thuực. a. Trò chơi vận động .
GV nhận xét đánh giá, công bố kết quả kiểm tra,tuyên dương HS
hoàn thành tốt. GV giao bài về nhà.
3-4 phút .GV nêu tên trò chơi, ,nhắc cách chơi, sau đó cho HS chơi.
4-6 phút 3 phút
1-2 phút.
Ngày soạn : 16 11 2005. Ngày dạy : Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2005.
TẬP LÀM VĂN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I.Mục đích yêu cầu
- Hiểu được thế nào là mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp trong bài văn kể chuyện. - biết viết đoạn mở đầu một bài văn kể chuyện theo hai cách: gián
tiếp và trực tiếp. Vào bài một cách tự nhiên, lới văn sinh động dùng từ hay .
- Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh. II.Đồ dùng dạy-học:
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ. HS: Đọc trước bài.
III.Các hoạt động dạy –học: 1.Ổn ñònh: Hát
2.Bài cũ: Gọi 2HS lên bảng thực hành trao đổi với người thân về một người có nghò lực, ý chí
vươn lên trong cuộc sống. Nhận xét-ghi điểm.
3.Bài mới: Giới thiệu bài
Hoạt động dạy Hoạt động học
Hoạt động 1: HD tìm hiểu ví dụ Bài 1,2:
- Gọi 2 em đọc truyện. Cả lớp đọc thầm tìm hiểu yêu cầu. Tìm đoạn mở
bài trong truyện trên. - Yêu cầu Hs đọc đoạn mở bài mình
tìm được. - Yêu cầu Hs nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét chốt lời giải đúng. - 2 HS đọc nối tiếp nhau.
+ Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy.
- Đọc thầm lại đoạn mở bài .
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 35
+ Caựch mụỷ bàithứ nhất: kể ngay vào sự việc đầu tiên của câu chuyện là mở
bài trực tiếp. Còn cách mở bài thứ hai là mở bài gián tiếp: nói chuyện khác
để dẫn chuyện mình đònh kể. - Thế nào là mở bài gián tiếp?
Hoạt động 2: Ghi nhớ: - yêu cầu Hs đọc ghi nhớ SGK.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. Bài 1:
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài. -Gọi Hs phát biểu.
- Nhận xét chung kết luận về lời giải đúng.
Cách a là mở bài trực tiếp Cách blà mở bài gián tiếp.
- Gọi 2 em đọc lại hai cách mở bài. Bài 2:
Cho HS đọc yêu cầu của bài. - Câu chuyện hai bàn tay mở bài theo
cách nào? - Yêu cầu Hs trả lời, nhận xét, bổ
sung. - Nhận xét chung, kết luận câu trả lời
đúng. Bài 3:
- Gọi Hs đọc yêu cầu. - Có thể mở bài gián tiếp cho truyện
bằng lời của những ai?
- Yêu cầu Hs tự làm bài. Sau đó đọc - 1 em đọc. 2 em trao đổ trong nhóm đôi.
- Ccáh mở bài ở BT3 không kể nagy sự việc rùa đang tập chạy mà nói chuyện rùa thắng thỏ khi
nó vốn là con vật chậm chạp hơn thỏ rất nhiều.
- HS trả lời. - 2 em đọc, lớp đọc thầm.
- 4 em đọc nối tiếp. Cách a là mở bài trực tiếp vì …..
Cách b c d là mở bài gián tiếp vì … - lắng nghe.
- 1 em đọc cách a, một em đọc cách b. - 1 em đọc. Cả lớp theo dõi trao đổi câu hỏi.
- Truyện hai bàn taymở bài theo kiểu mở bài trực tiếp – kể ngya sự việc ở đầu câu chuyện: Bác Hồ
hồi ở Sài Gòn có một người bạn tên là Lê. - Lắng nghe.
- 1 em đọc yêu cầu. - Có thể mở bài gián tiếp cho chuyện bằng lời kể
của người kể chuyện hoặc là của bác Lê. - HS tự làm bài.
- 5 đến 7 em đọc bài làm của mình.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngêi so¹n: Ph¹m Thị Tơi 36
Laộng nghe
Kể THUAT THEU MOC XCH TIET 1
IMục tiêu Học sinh biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích
Thêu được các mũi thêu móc xích HS hứng thú học thêu
IIĐồ dùng dạy học Tranh qui trình, mẫu thêu móc xích, một số sản phẩm thêu bằng mũi móc xích
Vật liệu và dụng cụ : Vải, chỉ, kim thêu, phấn, thước. III Hoạt động dạy học
1n đònh 2Kiểm tra đồ dùng của hs
3 Bài mới:Giới thiệu bài, ghi đề bài
HĐ1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét mẫu GV giới thiệu mẫu hướng dẫn quan sát
H: Em có nhận xét gì về đặc điểm của đường thêu móc xích
+ Thêu móc xích: là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắt xích.
-Giới thiệu một số sản phẩm thêu móc xích: thêu trang tríhoa, lá, cảnh vật, ngực áo, vỏ gối
HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kó thuật Vạch dấu đường thêu
Treo tranh qui trình h2 Hướng dẫn: ghi số thứ tự trên đường vạch dấu thêu móc xíchtheo
chiều từ phải sang tráinhư khâu thường Thêu móc xích đường thêuh3a,b,c, h4
-Măt phải của đường thêu là những vòng chỉ nhỏ móc nối
tiếp nhau giống như chuỗi mắt xích dây chuyền
-Mặt trái là những mũi chỉ bằng nhau, nối tiếp nhau gần
giốngcác mũi khâu đột mau
Quan sát và trả lời câu hỏi
Lắng nghe
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 37
Lửử yự: Theõu từ phải sang trái Mỗi mũi thêu được bắt đầu bằng cách tạo thành vòng chỉ qua
đường dấu. Tiếp theo xù«ng kim tại điểm phía tong và ngay sát đầu mũi thêu trước. Cuối cùng lên kim tại điểm kế tiếp, cách vò trí
vừa xù«ng kim 1 mũi, mũi kim trên vòng chỉ, kéo chỉ lên được một mũi thêu móc xích.
Lên kim xuống kim đúng vào điểm vạch dấu Không rút chỉ chặt quá hoặc lỏng quá.
Có thể sử dụng khung thêu để thêu cho phẳng. Hướng dẫn nhanh thao tác lần 2
+ Rút ra ghi nhớ38 4 Củng cố, dặn dò: Chuẩn bò dụng cụ thực hành tiết
Đọc ghi nhơ
TOÁN. MÉT VUÔNG.

I. Mục tiêu : Giúp HS :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò + GV nhận xét tiết học

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×