Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Ổn đònh : Nề nếp 2. Bài cũ:” Tính chất kết hợp của phép nhân”.

Ổn đònh : Nề nếp 2. Bài cũ:” Tính chất kết hợp của phép nhân”.

Tải bản đầy đủ - 43trang

TOÁN NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ O

I. Mục tiêu :


- Giúp HS nắm được cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0. - Các em nhân thành thạo phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Vận dụng
để tính nhanh, tính nhẩm. - Các em có ý thức tính cẩn thận làm bài đúng, trình bày sạch, đẹp.
II. Chuẩn bò : - Gv và HS xem trước bài. III. Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn đònh : Nề nếp 2. Bài cũ:” Tính chất kết hợp của phép nhân”.


H: Nêu tính chất kết hợp của phép nhân? Bài tập: 4 em lên bảng sửa.
32 x2 x5 = 5 x 2 x 32 = 10 x 32 = 320 5 x18 x2 = 5 x2 x 18 =10 x 18 = 180
2 x 7 x 9 x 5 = 2 x 5 x7 x 9 = 10 x 63 = 630 25 x 5 x 4 x 9 = 25x4 x 5x9 =100x45 = 4500
Nhận xét và ghi điểm cho học sinh. 3. Bài mới
: Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ1 : Tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để tìm cách tính kết quả của các phép tính sau:
1324 x 20 =? - GV chốt cách tính như sau:
+ Caùch 1: 1324 x 20 = 1324 x 2x10
= 1324 x 2 x 10 = 2648 x 10 = 26480
Nhân 1324 nhân với 2, được 2648, viết 2648. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480.
+ Cách 2: Đặt tính rồi tính: 1324
x 20 26480
Chỉ việc nhân 2 với 1324, sau đó viết thêm chữ số 0 vào bên phải.
Hát
Linh,Dỉ,Phước,Đào.
- Lắng nghe. - Nghe và nhắc lại.
- nhóm 2 em thực hiện. - Đại diện nhóm trình bày. Nhóm
khác nhận xét. - Theo dõi.
- 2 em lên bảng, lớp làm nháp, nhận xét.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 23
- Tửụng tửù vụựi VD: 230 x 70= ? - Goïi 2 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm nháp.
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện. - Gv chốt:
+ Cách 1: Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm 2 chữ số 0 vào bên phải.
+ Cách 2: Đặt tính , rồi chỉ việc nhân 7với 23 , sau đó
viết thêm 2 chữ số 0 vào bên phải. HĐ2 : Thực hành.
- Yêu cầu HS đọc đề và làm bài 1,3,462. - Theo dõi HS làm bài, giúp đỡ những HS yếu.
- Gọi lần lượt từng em lên bảng sửa bài. - Chấm bài ở bảng và sửa bài chung cho cả lớp.
- Yêu cầu HS sửa bài theo đáp án sau : Bài 1:
1342 13546 5642 40 30 200
53680 306380 1128400 Bài 3:
- Gọi 1 em đọc đề, 2 em tìm hiểu đề. - Gọi 1 em lên bảng tóm tắt, nhận xét, yêu cầu HS
giải vào vở. Chấm sửa bài theo đáp án. Tóm tắt:
1 bao gạo : 50 kg; 30 bao : ? kg 1 bao ngô : 60 kg; 40 bao : ? kg
Xe chở : ? kg.
Giải. 30 bao gạo nặng:
50 x 30 = 1500 kg. 40 bao ngônặng:
60 x 40 = 2400 kg. Xe chở tất cả khối lượng gạo và ngô:
1500 + 2400 = 3900 kg. Đáp số: 3900 kg.
Bài 4: - Gọi 1 em đọc đề, 2 em tìm hiểu đề.
- Gọi 1 em lên bảng tóm tắt, nhận xét, yêu cầu HS giải vào vở. Chấm sửa bài theo đáp án.
- Yêu cầu HS chấm đs và sửa bài. Tóm tắt:
- Theo dõi.
- Mở sách đọc đề và làm bài. - Từng cá nhân thực hiện.
- Lần lượt lên bảng sửa, dưới lớp theo dõi bạn sửa, nêu ý kiến nhận
xét. - Theo dõi và sửa từng bài nếu sai.
3 em lên bảng.
- 1 em đọc đề, 2 em tìm hiểu đề. 1 em lên bảng tóm tắt. Lớp nhận
xét. 2-3 em nêu cách giải, lớp nhận xét.
- Cả lớp giải vào vở.
1 em lên bảng giải.
- 1 em đọc đề, 2 em tìm hiểu đề. 1 em lên bảng tóm tắt. Lớp nhận
xét. 2-3 em nêu cách giải, lớp nhận xét.
- Cả lớp giải vào vở.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngêi soạn: Phạm Thị Tơi 24
x x
x
? cm a :I
I b: I I
30cm S: ……cm
2
? Giải.
Chiều dài tấm kính: 30 x 2 = 60 cm.
Diện tích tấm kính: 60 x 30 = 1800 cm
2
. Đáp số: 1800 cm
2
4.Củng cố : - Chấm một số bài, nhấn mạnh những chỗ HS còn hay sai.
- Gọi 2 em nhắc lại cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0.
- Giáo viên nhận xét tiết học. 5. Dặn dò : - Xem lại bài, làm bài 2 62 ở nhà.
Chuẩn bò:” Đề - xi-mét vuông”. 1 em lên bảng giải.
- Một số em nộp vở. - 2 em nhắc lại, lớp theo dõi.
- Lắng nghe. - Nghe và ghi bài về nhà.
Ngày soạn : 15-11-2005 Ngày dạy : Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2005
TẬP ĐỌC CÓ CHÍ THÌ NÊN
I. Mục đích yêu cầu: - Đọc đúng các từ ngữ: hãy lo bền chí,câu chạch,sóng cả, tròn vành…
+ Đọc trôi chảy rõ ràng,rành mạch từng câu tục ngữ.Đọc các câu tục ngữ thể hiện giọng khuyên chí tình.
- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: nên, hành ,lận,keo, cả ,rã… + Hiểu ý nghóa của các câu tục ngữ: khẳng đònh có ý chí thì nhất đònh thành công,
khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn và không nản chí khi gặp khó khăn. -Giáo dục HS có ý chí vượt khó để cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.
II. Chuẩn bò: - Tranh phóng to minh họa bài tập đọc trang108 SGK. - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy- Học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh : Nề nếp 2. Bài cũ:” Tính chất kết hợp của phép nhân”.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×