Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Mục tiêu: Mục tiêu : Chuẩn bò : GV : Viết trước bài tập ở nhà lên bảng. Mục đích yêu cầu: + Rèn kó năng nói: Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ truyện SGK Mục đích yêu cầu : Chuẩn bò : - GV : Viết sẵn đề bài lên bảng phụ.

Mục tiêu: Mục tiêu : Chuẩn bò : GV : Viết trước bài tập ở nhà lên bảng. Mục đích yêu cầu: + Rèn kó năng nói: Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ truyện SGK Mục đích yêu cầu : Chuẩn bò : - GV : Viết sẵn đề bài lên bảng phụ.

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Mục tiêu : Chuẩn bò : GV : Viết trước bài tập ở nhà lên bảng. Mục đích yêu cầu: + Rèn kó năng nói: Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ truyện SGK Mục đích yêu cầu : Chuẩn bò : - GV : Viết sẵn đề bài lên bảng phụ.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×