Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Mục tiêu: Các hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy

Mục tiêu: Các hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 43trang

cặp. + Gọi 2 - 4 HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
4.Củng cố: H: Câu chuyện ca ngợi ai? Về điều gì?
H: Truyện đọc giúp em hiểu điều gì? -Nhận xét tiết học
5.Dặn dò : Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài mới: “Có chí thì
nên”. Từng cặp luyện đọc diễn cảm.
Lớp theo dõi và nhận xét.
…Ca ngợi Trạng nguyên Đồ Hiền. Ông là người ham học, chòu khó
nên đã thành tài. …Muốn làm được việc gì cũng phải
chăm chỉ, chòu khó. Lắng nghe.
Nghe và ghi bài.
KHOA HỌC BA THỂ CỦA NƯỚC .

I. Mục tiêu:


Học sinh biết được ba thể của nước tồn tại trong thiên nhiên và tính chất chung của nước, mặc dù chúng ở những thể khác nhau .
Các em trình bày được tính chất của nước ở từng thể và làm được thí nghiệm đơn giản đối với nước ở thể khí.
Giáo dục HS luôn khám phá những điều bổ ích trong lónh vực khoa học.
II. Chuẩn bò : GV : Chuẩn bò tranh ảnh phục vụ cho bài dạy và một phích nước nóng. HS : Chuẩn bò cốc, đóa, khay,…

III. Các hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy


Hoạt động học 1.Ổn đònh : Chuyển tiết
2.Kiểm tra bài cũ : H : Nước có những tính chất gì?
H : Nêu ghi nhớ của bài? 3.Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề bài lên bảng.
HĐ1 : Tìm hiểu hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại.
Mục tiêu : Nêu ví dụ về nước ở thể lỏng và thể khí.Thực hành chuyển nước ở thể lỏng thành thể
khí và ngược lại. H. Nêu ví dụ về nước ở thể lỏng?
+ Rót nước sôi từ phích vào cốc cho các nhóm. - Yêu cầu nhóm 6 em quan sát nước vừa rót từ
phích ra rồi dùng đóa dậy lên cốc nước, lật đóa lên
Học sinh hát
Ngọc,Nhung Theo dõi, lắng nghe.
Học sinh nhắc lại đề
… nước mưa, nước sông, nước suối, nước biển, nước giếng,…
Nhóm 6 em theo dõi và cử thư ký ghi kết quả.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 3
nhaọn xeựt ủieu gỡ xaỷy ra. - Yêu cầu các nhóm trình bày nhận xét.
- Dùng khăn nhúng nước, lau lên mặt bảng đen, nước làm ướt mặt bảng. Một lát sau, mặt bảng khô,
không còn ướt nữa. Như vậy nước đã biến thành hơi và bay vào không khí. Hơi nước là nước ở thể khí,
không nhìn thấy bằng mắt. - Đun nước bằng soong trên bếp ga, quan sát mở
nắp vung khi nước sôi có hiện tượng hơi nước sẽ tụ lại ở mặt dưới nắp. Lúc đó nước ở thể lỏng.
Kết luận: Nước ở thể lỏng thường xuyên bay hơi chuyển thành thể khí. Nước ở nhiệt độ cao biến
thành hơi nước nhanh hơn nước ở nhiệt độ thấp. Hơi nước là nước ở thể khí. Hơi nước không thể
nhìn thấy bằng mắt thường . Hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước ở thể lỏng.
HĐ2 : Tìm hiểu hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển thành thể rắn và ngược lại.
Mục tiêu: - Nêu cách chuyển nước từ thể lỏng thành thể rắn
và ngược lại. H: Đặt khay nước có đá vào ngăn làm đá của tủ
lạnh, sau vài giờ lấy ra. Hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với nước trong khay? Hiện tượng đó gọi là gì?
H: Để khay nước đá ở ngoài tủ lạnh, hiện tượng gì sẽ xảy ra? Hiện tượng đó gọi là gì?
Kết luận : Khi để nước đủ lâu ở chỗ có nhiệt độ bằng 0
o
C, ta có nước ở thể rắn. Hiện tượng đó gọi là sự đông đặc.
-Nước đá bắt đầu nóng chảy thành nước ở thể lỏng khi nhiệt độ ở 0
o
C. Hiện tượng đó gọi là sự nóng chảy.
HĐ3 : Vẽ sơ đồ về sự chuyển thể của nước. Mục tiêu:
- Nói về 3 thể của nước. - Vẽ và trình bày sơ đồ sự chuyển thể của nước.
+ Yêu cầu từng nhóm 2 em thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
H.: Nước tồn tại ở những thể nào? H.: Nêu tính chất chung của nước ở các thể và tính
3-4 Nhóm trình bày: Nước từ thể lỏng ở trong bình thuỷ trở thành thể khí, từ
thể khí lại thành thể lỏng đọng trên đóa rồi rơi xuống.
- Quan sát, theo dõi.
- Nước ở thể lỏng đã biến thành nước ở thể rắn.
- Nước đá ở khay đã chảy thành nước ở lỏng.
- Theo dõi, lắng nghe.
- Từng nhóm 2 em thực hiện và trình bày.
Gi¸o ¸n líp 4 Ngêi so¹n: Phạm Thị Tơi 4
chaỏt rieõng cuỷa tửứng theồ. Keỏt luaọn : Nước có thể ở thể lỏng, thể khí hoặc thể
rắn. Ở cả ba thể, nước đều trong suốt, không có màu, không mùi, không có vò…
-Nước ở thể lỏng không có hình dạng nhất đònh, nước ở thể rắn có hình dạng nhất đònh.
- Yêu cầu từng HS vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước, 1 em vẽ ở bảng.
- Nhận xét và kết luận : Nước nóng chảy -- bay hơi -- ngưng tụ - đông đặc -nóng chảy,…

4. Củng cố : Yêu cầu học sinh đọc phần cần ghi nhớ ở SGK.


5. Dặn dò : Dặn về nhà và chuẩn bò bài mới.


- Mỗi HS vẽ vào nháp, 1 em vẽ trên bảng.
1 Em đọc, lớp theo dõi. Nghe và ghi bài.
ĐẠO ĐỨC ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Các hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×