Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Ổn đònh: Nề nếp. 2. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng làm bài :

Ổn đònh: Nề nếp. 2. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng làm bài :

Tải bản đầy đủ - 43trang

4.Chò em tôi. Một cô bé hay nói
dối ba để đi chơi đã được em gái làm cho
tỉnh ngộ. -Cô chò.
-Cô em. - Người cha.
Nhẹ nhàng, hóm hỉnh, thể hiện đúng
tính cách, cảm xúc của từng nhân vật.
Lời người cha lúc ôn tồn, lúc trầm, buồn.
Lời cô chò lúc lễ phép, khi tức bực.
Lời cô em lúc thản nhiên, lúc giả bộ
ngây thơ.

4. Củng cố : H: Những truyện kể vừa đọc khuyên


chúng ta điều gì? - Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò: -Dặn HS về nhà học ôn chuẩn bò tiết sau.


-Cá nhân trả lời câu hỏi. Lắng nghe.
Ghi nhận, chuyển tiết. TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục Tiêu: Giúp HS củng cố về :
 Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các số tự nhiên có nhiều chữ số.
 p dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính giá trò của biểu
thức bằng cách thuận tiện. Vẽ được hình vuông và hình chữ nhật. Giải bài toán có liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
 Giáo dục HS sử dụng các kiến thức có hệ thống, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học: - Thước có vạch chia xăng-ti-mét và ê ke.


III. Các hoạt động dạy và học:


Hoạt động giáo viên Hoạt độâng học sinh

1. Ổn đònh: Nề nếp. 2. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng làm bài :


-Đặt tính và tính: 324 678 + 123 45 365 147 + 32987
3. Bài mới: Giới thiệu bài. Hướng dẫn luyện tập kết hợp củng cố kiến thức.
Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập, yêu cầu tự làm vào vở.
Hát - 3 học sinh lên bảng
386259 726485
260837 452936
647096 273549
528946 435260
73529 92753
602475 342507
-GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2:
H: Bài tập yêu cầu gì?
H: Để tính được thuận tiện cần sử dụng những tính chất nào?
-Yêu cầu HS làm vào vở. Gọi 2 em lên bảng. -GV sửa theo đáp án :
a. 6257 + 989 + 743b. 5798 + 322 + 4678 = 6257 + 743 + 989 = 5798 + 322 + 4678
= 7000 + 989 = 5798 + 5000 = 7989
= 10 798 Bài 3: GV yêu cầu HS đọc đề.
H: Hình vuông ABCD và hình vuông BIHC có chung cạnh nào?
H: Vậy độ dài cạnh của hình vuông BIHC là bao nhiêu?
-Yêu cầu lên vẽ hình vuông BIHC và nêu cách vẽ.
H:Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào? H: Tính chu vi hình chữ nhật AIHD?
- Gọi HS nhận xét bài của bạn ở bảng. -GV sửa theo đáp án :
Chiều dài hình chữ nhậtAIHD là: 3 x 2 = 6cm
Chu vi hình chữ nhật AIHD laø: 6 + 3 x 2 = 18cm
Baøi 4 : Gọi HS đọc đề. H: Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật ta
phải biết được gì? H: Bài toán cho biết gì?
2 em lên bảng, lớp làm vào vở. Các bạn nhận xét, sửa sai.
HS sửa bài nếu sai. …tính giá trò của biểu thức bằng cách
thuận tiện nhất. …tính chất giao hoán và tính chất kết
hợp … - Thực hiện làm bài trên bảng vài
em. - Nhận xét bài làm trên bảng.
- Lắng nghe và tự sửa bài .
- 1 HS đọc đề bài 3.Lớp đọc thầm. …cạnh BC.
…3cm. Cá nhân lên vẽ. Nêu cách vẽ.
…Cạnh DH vuông góc với AD, BC, IH.
HS làm vào vở. 1 em lên bảng giải. - Nhận xét - Đổi chéo , sửa bài.
1 em đọc, lớp đọc thầm. 2 em phân tích đề bài.
H: Nhận dạng toán? Yêu cầu làm vào vở.
GV nhận xét, sửa theo đáp án: Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 - 4 : 2 = 6cm
Chiều dài hình chữ nhật là: 6 + 4 = 10cm
Diện tích hình chữ nhật là: 10 x 6 = 60cm
2
. Đáp số : 60 cm
2

4. Củng cố : - Nhận xét tiết học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh: Nề nếp. 2. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng làm bài :

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×