Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố: + GV nhận xét tiết học. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.

Củng cố: + GV nhận xét tiết học. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.

Tải bản đầy đủ - 43trang

- Cậu hãy hứa là đứng gác cho đến khi có người tới thay. Em đã trả lời:
- Xin hứa. Bài 3:
+ Gọi HS đọc yêu cầu. + Phát phiếu cho 4 nhóm hoạt động, nhóm nào xong dán phiếu lên bảng, các nhóm khác
nhận xét và bổ sung.
Các loại tên riêng Quy tắc viết
Ví dụ
1. Tên người, tên đòa lí - Viết hoa chữ cái đầu của
mỗi tiếng tạo thành tên đó - Hồ Chí Minh. Điện Biên
Phủ. Trường Sơn. 2. Tên người, tên đòa lí
nước ngoài. - Viết hoa chữ cái đầu của
mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành
tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng có gạch nối.
Lu - i Pa- xtơ Xanh Pê- téc- bua
Tuốc-ghê-nhép… Luân Đôn
4. Củng cố: + GV nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: Dặn HS về nhà ôn lại các bài đã học để chuẩn bò thi.
LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG
XÂM LƯC LẦN THỨ NHẤTNăm 981 I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết :
 Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng
dân. 
Kể lại được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
Trình bày được ý nghóa thắng lợi của cuộc kháng chiến. 
Mỗi HS biết tự hào trước những chiến công hiển hách của dân tộc ta. II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Hình SGK phóng to. Phiếu bài tập.
- HS: Xem trước bài. III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động giáo viên Hoạt độâng học sinh

1. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.


H: Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như Trật tự.
-3 em lên bảng
thế nào? H: Đinh Bộ Lónh đã có công gì trong buổi đầu
độc lập của đất nước? H: Nêu bài học?
-GV nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới : Giới thiệu bài - Ghi đề bài
HĐ1: Tìm hiểu nội dung bài 1. Nguyên nhân cuộc kháng chiến :
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn : “ Năm 979…sử cũ gọi là nhà Tiền Lê” SGK và trả lời câu hỏi.
-GV đặt vấn đề yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn. -Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo.
H: Đinh Toàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào? H: Việc Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được
nhân dân ủng hộ không? GV chốt ý: Ý kiến thứ hai đúng vì : Khi lên
ngôi, Đinh Toàn còn quá nhỏ; Nhà Tống đem quân sang xâm lược nước ta, Lê Hoàn đang giữ
chứcThập đạo tướng quâân; khi Lê Hoàn lên ngôi, ông được quân só ủng hộvà tung hô “Vạn
tuế” HĐ2: Thảo luận nhóm.
2. Diễn biến cuộc kháng chiến: GV treo lược đồ.
Yêu cầu quan sát lược đồ kết hợp đọc thầm SGK thảo luận câu hỏi.
H: Quân Tống xâm lược nước ta vào năm nào? H: Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường
nào? H: Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như
thế nào?
H: Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược - Lắng nghe, nhắc lại.
1 em đọc, lớp đọc thầm. Các nhóm thảo luận.
Đại diện báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Còn quá nhỏ Nhân dân rất ủng hộ.
Lần lượt nhắc lại.
Quan sát, đọc thầm, thảo luận trả lời câu hỏi.
-Năm 981. Theo hai đường thủy và bộ.
-quân thủy tiến vào sông Bạch Đằng, vua Lê trực tiếp chỉ huy, ông cho
quân cắm cọc ở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền đòch. Cuối
cùng quân thủy bò đánh lui. -trên bộ quân ta chặn đánh quân
Tống ở Chi Lăng, buộc chúng phải rút quân.
Quân Tống không thực hiện được ý
của chúng không ? -GV chốt ý.
HĐ3: Làm việc cả lớp. 3. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân
Tống. H:Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân
Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta?
GV chốt ý. Đặt câu hỏi, rút ghi nhớ.
4.Củng cố : -Gọi học sinh đọc lại ghi nhớ.
-Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò:
- Dặn dò HS về nhà học bài , chuẩn bò bài sau. đồ, tướng bò giết, quân chết quá nửa.
-Vài em nhắc lại.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm. -Nền độc lập của nước nhà được giữ
vững; nhân dân ta tự hào, tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.
Vài em nhắc lại. 2-3 em đọc, lớp theo dõi.
- 2 em nhắc lại. - Nghe và ghi nhận.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP TIẾT 3 I.Mục đích yêu cầu:
 Kiểm tra đọc lấy điểm : Các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. Yêu cầu đọc trôi
chảy, phát âm rõ tối thiểu 120 chữ phút. , nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ, đọc diễn cảm. Trả lời được 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc, hiểu ý
nghóa của bài.
 Viết được những điểm cần ghi nhớ về: tên bài, tên tác giả, nội dung chính,
nhân vật của các bài tập đọc. 
Kiểm tra các kiến thức cần ghi nhớ về: nội dung chính, nhân vật, giọng đọc của các bài là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng.
II. Chuẩn bò: - GV: Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc, học thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 9.
- HS: ôn bài ở nhà.

III. Hoạt động dạy - Học: Hoạt động dạy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố: + GV nhận xét tiết học. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×