Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn

Tải bản đầy đủ - 43trang

có độ dài cạnh là 5cm và kiểm tra xem hai đường chéo có bằng nhau không, có
vuông góc với nhau không
+ Yêu cầu HS báo cáo kết quả kiểm tra về hai đường chéo của mình
GV kết luận: Hai đường chéo của hình vuông luôn bằng nhau và vuông với
nhau. 3. Củng cố, dặn dò:
+ GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà chuẩn bò bài sau.
- HS tự vẽ hình vuông ABCD vào bài tập, sau đó:
+ Dùng thước thẳng có vạch chia cm để đo độ dài hai đường chéo.
+ Dùng ê ke để kiểm tra các góc tạo bởi hai đường chéo.
- Hai đường chéo của hình vuông ABCD bằng nhau và vuông góc với nhau.
- HS lắng nghe.
Chính tả TH RÈN
I. Mục đích yêu cầu + nghe – viết đúng chính tả bài Thợ rèn.
+ Làm đúng bài tập chính tả phân biệt ln hoặc uôn uông. II. Đồ dùng dạy – học
+ Bài tập 2a hoặc 2b viết vào bảng phụ. III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết
bảng lớp, cả lớp viết vào vở nháp: Con dao, rao vặt, giao hàng, đắt rẻ, hạt dẻ,
cái giẻ, bay liệng, điên điển. + GV nhận xét chữ viết của HS tên bảng.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ.


+ Gọi HS đọc bài thơ và đọc chú giải. H: Những từ ngữ nào cho em biết nghề
thợ rèn rất vất vả?
H: Nghề thợ rèn có những điểm gì vui nhộn?
- HS thực hiện theo yêu cầu.
-
1 HS đọc. + Các từ cho thấy nghề thợ rèn vất vả:
ngôiøi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi, suốt tám giờ chân than mặt bụi,
nước tu ừng ực, bóng nhẫy mồ hôi, thở qua tai.
+
Nghề thợ rèn vui như diễn kòch, già trẻ như nhau, nụ cười không bao giờ tắt.
+ bài thơ cho em biết nghề thợ rèn vất vả
41
H: Bài thơ cho em biết gì về nghề thợ rèn?
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết từ khó + Yêu cầu HS tìm, luyện viết các từ khó,
dễ lẫn khi viết chính tả. Hoạt động 3: Viết chính tả.
+ GV đọc từng câu cho HS viết bài và soát lỗi, thống kê số lỗi.
+ Thu một số vở chấm và nhận xét. Hoạt động 4: hướng dẫn làm bài tập
chính tả. Bài 2a:
+ Gọi HS đọc yêu cầu. + Yêu cầu HS làm việc theo nhóm,
nhóm nào xong trước dán phiếu lên bảng. Các nhóm khác nhận xét và bổ
sung. GV kết luận lời giải đúng:
Năm gian lều cỏ thấp le te Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè
Lưng dậu phất phơ chòm khói nhạt Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn
bò kiểm tra. nhưng có nhiều niềm vui trong lao động.
+ Các từ: trăm nghề, quai một trận, bóng nhẫy, diễn kòch, nghòch.
- HS lắng nghe và viết bài.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi.
-
Các nhóm hoạt động. - Nhận xét bài làm của nhóm khác.
- HS lắng nghe.
SINH HOẠT LỚP TUẦN 9 I.Mục tiêu:
-Đánh giá các hoạt động tuần 9 ,đề ra kế hoạch tuần 10 -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể.
GDHS ý thức tổ chức kỉ luật ,tinh thần làm chủ tập thể. II.Chuẩn bò:Nội dung sinh hoạt.
III.Các hoạt động dạy và học: a.Hạnh kiểm:
- Đa số học sinh ngoan ngoãn, chuyên cần. - Học sinh biết lễ phép, đoàn kết với bạn bè, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
-Đi học chuyên cần ,biết giúp đỡ bạn bè. - Không có em nào đánh nhau hay nói tục.
.+ Về nề nếp và chuyên cần: cả lớp đều duy trì và thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên trong giờ học vẫn còn một số em hay nói chuyện riêng
như:Nhung,Thuỳn,Ngọc,Lộc.
42
+ Về học tập: Một số em tinh thần học bài và làm bài ở nhà chưa tự giác để bạn luôn báo các trước lớp như:Lồm,Long,Bân,
-Đa số các em có ý thức học tập tốt,hoàn thành bài trước khi đến lớp. -Truy bài 15 phút đầu giờ khá tốt
-Một số em có tiến bộ chữ viết: như bạn Linh,Vinh -Còn một số em chưa thuộc bảng cửu chương như bạn Rốt,Rừn,Bân,Lồm.
-Còn một số em còn quên sách, vở: Tiên,Lồm, Long,Phước. C.Các hoạt động khác:
-Tham gia sinh hoạt đội ,sao đầy đủ. -Tham gia giữ vở sạch viết chữ đẹp còn hạn chế, nhiều em chữ viết còn xấu,
trình bày cẩu thả,nhắc nhở thường xuyên nhưng tiến bộ chậm . - Tham gia đóng góp còn chậm .

2. Kế hoạch tuần 10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×