Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, ôn luyện chuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×