Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Mục tiêu Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 43trang

đoán đúng động từ chỉ hoạt động của nhóm bạn.
3. Củng cố – dặn dò H: Thế nào là động từ? động từ
được dùng ở đâu? GV nhận xét tiết học
- Về nhà viết 10 từ chỉ động tác đã chơi ở lớp.
- HS trả lời - Lắng nghe
Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật

I. Mục tiêu


- Giúp HS: Biết sử dụng ê ke để vẽ hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh cho trước.

II. Đồ dùng dạy học


Thước thẳng và ê ke

III. Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy


Hoạt động học
33

1. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2HS lên bảng yêu cầu HS1vẽ


đường thẳng CD song song với đường thẳng AB cho trước ; HS2 vẽ đường
thẳng đi qua đỉnh A của hình tam giác ABC và
song song với cạnh BC - GV chữa bài và ghi điểm

2. Dạy bài mới Giới thiệu bài:


HĐ1: Hướng dẫn vẽ hình chữ nhật theo độ dài các cạnh
- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật MNPQ H: Các góc ở các đỉnh của hình chữ nhật
MNPQ có là góc vuông không?
H: Nêu các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ
GV nêu ví dụ: Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm và chiều rộng 2cm
GV yêu cầu HS vẽ từng bước + Vẽ đoạn thẳng CD có chiề dài 4cm.
GV vẽ đoạn thẳng CD dài 40cm trên bảng.
+ Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại D,trên đoạn thẳng đó lấy đoạn thẳng DA
= 2cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với Dc tại C,
trên đườ thẳng đó lấy CB = 2cm. +Nối A với B ta được hình chữ nhật
ABCD HĐ2: Luyện tập thực hành
Bài1 - GV yêu cầu HS đọc bài toán
- GV yêu cầu HS tự vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm, sau đó
đặt tên cho hình chữ nhật. -GV yêu cầu HS nêu cách vẽ của mình
trước lớp. GV yêu cầu HS tính chu vi của hình chữ
nhật - 2HS lên bảng vẽ hình – lớp vẽ vào giấy
nháp - Nhận xét bạn làm trên bảng
- HS lắng nghe
M N
Q P
-Các góc ở bốn đỉnh của hình chữ nhật MNPQ đều là góc vuông
Cạnh MN song song với QP, MQ song song với PN
- HS vẽ vào giấy nhaùp. A B
D C
- 1HS đọc - HS vẽ vào vở
- HS nêu các bước vẽ
- Chu vi hình chữ nhật là: 5 + 3 x 2 = 16 cm
- 1HS đọc
- HS vẽ vào vở
34
Bài 2 - GV yêu cầu HS tự vẽ hình, sau đó dùng
thước có vạch chia để đo độ dài hai đường chéo của hình chữ nhật và kết
luận: Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học và hướng dẫn bài
tập về nhà. - HS nêu các bước vẽ
- Chu vi hình chữ nhật laø: 5 + 3 x 2 = 16 cm
- HS tự làm bài vào vở
35
Ngày soạn: 211 Ngày dạy : Thứ sáu, ngày 4112005
Tập làm văn LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. Mục đích yêu cầu + Xác đònh được mục đích trao đổi.
+
Xác đònh được vai trò của mình trong cách trao đổi. + Lập được dàn ý của bài trao đổi.
+ Đóng vai trao đổi tự nhiên, thân ái, cử chỉ thích hợp, kời lẽ có sức thuyết phục để đạt được mục đích đề ra.
+ Luôn có khả năng trao đổi với người khác để đạt được mục đích. II.Đồ dùng dạy – học
+ bảng lớp viết sẵn đề bài. III.Các hoạt động dạy – học
36
+ Nội dung trao đổi của bạn có đúng đề bài yêu cầu khôn?
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS kể lại câu chuyện về Yết Kiêu
đã được chuyển thể từ kòch. GV nhận xét và ghi điểm cho HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.


+ Gọi HS đọc đề bài trên bảng. + GV đọc lại, phân tích, dùng phấn màu gạch
chân dưới những từ ngữ: nguyện vọng, môn năng khiếu, trao đổi, anh chò, ủng hộ, cùng bạn
đóng vai. + Gọi HS đọc gợi ý: yêu cầu HS trao đổi và trả
lời câu hỏi. H: Nội dung cần trao đổi là gì?
H: Đối tượng trao đổi với nhau ở đây là ai? H: Mục đích trao đổi là để làm gì?
H: Hình thức thực hiện cuộc trao đổi này như thế nào?
H: Em chọn nguyện vọng nào để trao đổi với anh chò ?
Hoạt động 2: Trao đổi trong nhóm. + Chia lớp làm 4 nhóm. Yêu cầu 1 HS đóng vai
anh chò của bạn và tiến hành trao đổi. + Các nhóm khác theo dõi hành động, cử chỉ,
lắng nghe lời nói để nhận xét, góp ýcho bạn. Hoạt động 3: trao đổi trước lớp.
+ Tổ chức cho từng cặp HS trao đổi + Yêu cầu cả lớp theo dõi, nhận xét cuộc trao
đổi theo các tiêu chí sau: - Lầøn lượt 3 HS lên bảng kể.
- HS lắng nghe. - 2 HS đọc.
- HS theo dõi.
- 3 em đọc nối tiếp nhau.
- Trao đổi về nguyện vọng muốn học thêm một môn năng khiếu
của em. - Đối tượng trao đổi ở đây là em
trao đổi với anh chò của em. - Mục đích trao đổi làm cho anh
chò hiểu rõ nguyện vọng của em.
- Em và bạn trao đổi. Bạn đóng vai anh chò của em.
+ Em muốn đi học múa vào các buổi chiều tối.
+ Em muốn đi học vẽ vào các buổi sáng thứ bảy và chiều chủ
nhật. + Em muốn đi học võ ở câu lạc
bộ võ thuật. - Hoạt động nhóm ghi nhũng ý
kiến đã thống nhất.
- Từng cặp trao đổi, HS nhận xét sau từng cặp.
37
+ Cuộc trao đổi có đạt được mục đích như mong muốn chưa? + Lời lẽ, cử chỉ của hai bạn đã phù hợp và giàu sức thuyết phục chưa?
+ Bạn đã thể hiện được tài khéo léo của mình chưa? Bạn đã mạnh dạn khi trao đổi không?
Bình chọn cặp khéo léo nhất lớp cho diễn mẫu. 3. Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học . + Dặn HS về nhà viết lại cuộc trao đổi vào vở.
Kó thuật THÊU LƯỚT VẶN
I.Mục tiêu + HS biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn.
+ Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu + HS có hứng thú học tập.
II. Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn
+ Mẫu thêu lướt vặn. + vật liệu và dụng cụ cần thiết.

III. Các hoạt động dạy- học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS.

2. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu


và nhậ xét mẫu. + GV giới thiệu mẫu thêu lướt vặn và
hướng dẫn HS quan sát mũi thêu lướt vặn ở mặt phải, mặt trái đường thêu.
H: Thêu lướt vặn là gì?
GV giới thiệu 1 số sản phẩm được thêu trang trí bằng các mũi thêu lướt vặn để
HS biết ứng dụng của các mũi thêu. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kó
thuật + GV treo tranh quy trình thêu lướt vặn,
hướng dẫn HS quan sát tranh kết hợpvới quan sát các hình 2; 3; 4.SGK để nêu quy
trình thêu lướt vặn. - HS quan sát và nhận xét.
- Là cách thêu để tạo thành các mũi thêu gối đều lên nhau và nối tiếp nhau giống
như đường vặn thừng ở mặt phải đường thêu. Ở mặt trái các mũi thêu nối liên
tiếp nhau giống đường khâu đột.
+ HS quan sát và nêu quy trìnhthêu lướt vặn.
38
+ Yêu câu HS quan sát hình 2 để trả lời câu hỏi SGK.
+ Cho 1 HS lên vạch dấu đường thêu lướt vặn và ghi số thứ tự trên bảng.
+ Nhận xét và lưu ý đánh số thứ tự đúng theo chiều từ trái sang phải.
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 3a; 3b; 3c.SGK và gọi HS nêu cách bắt đầu
thêu, thêu mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó GV thực hiện thao tác để hướng dẫn
cách bắt đầu thêu, thêu mũi thứ nhất , mũi thứ hai.
+ Các mũi thứ ba, thứ tư, tương tự các mũi 1; mũi 2.
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 4 SGK để nêu cách kết thúc đường thêu lướt vặn.
GV lưu ý: - Thêu theo chiều từ trái sang phải.
- Vò trí lên kim và xuống kim cách đều nhau.
- Không rút chỉ quá chặt hoặc quá lỏng. GV hướng dẫn nhanh lại các thao tác
thêu lướt vặn lần hai. + Gợi ý Để HS rút ra cách thêu lướt vặn
và so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa cách thêu lướt vặn với cách khâu
đột mau. Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học .
+ Dặn HS chuẩn bò tiết sau thực hành. + 1 em lên thực hiện.
+ HS quan sát và nêu.
+ HS tiếp tục quan sát. + HS lắng nghe.
+ 2 HS nêu, lớp theo dõi, nhậ xét và bổ sung.
+ 2 em nêu. + HS lắng nghe và nhớ thực hiện.
Toán
THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG
I. Mục tiêu + Giúp HS biết sử dụng thước có vạch chia xăng- ti- mét và ê ke để vẽ hình vuông
có số đo cạnh cho trước. + Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa.
39

III. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy


Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ
+ Gọi 2 HS lên bảng 1 em vẽ hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AD là
5dm, AB là 7dm. 1 em vẽ hình chữ nhật MNPQ có độ dài cạnh MN là 9 dm, cạnh
PQ là 3dm . Tính chu vi mỗi hình đã vẽ. GV nhận xét và ghi điểm cho HS.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn vẽ hình vuông
theo độ dài cạnh cho trước. H: Hình vuông có các cạnh như thế nào
với nhau? H: Các góc ở các đỉnh của hình vuông là
các góc gì? + GV nêu: Chúng ta sẽ dựa vào các đăïc
điểm trên để vẽ hình vuông có độ dài cạnh cho trước.
+ GV nêu ví dụ: Vẽ hình vuông có cạnh dài 3 cm.
+ GV hướng dẫn HS thực hiện từng bước vẽ như trong SGK:
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Bài 1:
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 4cm,
sau đó tính chu vi và diện tích hình đó + GV yêu cầu HS nêu rõ từng bước vẽ
của mình. Bài 2:
+ GV yêu cầøu HS quan sát kó hình rồi vẽ vào vở bài tập, hướng dẫn HS đếm số ô
vuông trong hình mẫu, sau đó dựa vào các ô vuôngcủa vở ô li để vẽ hình.
+ Hướng dẫn HS xác đònh tâm của hình tròn bằng cách vẽ hai đường chéocủa
hình vuông. Giao của hai đường chéo chính là tâm của hình tròn.
Bài 3: + Yêu cầu HS tự vẽ hình vuông ABCD
- 2 HS lên bảng làm, lớp nháp, nhận xét
- Hình vuông có các cạnh bằng nhau
A B
D C
- HS làm vào vở bài tập. - 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi
và nhận xét.
-
HS quan sát và vẽ hình vào vơ.û
- HS thực hiện.
40
có độ dài cạnh là 5cm và kiểm tra xem hai đường chéo có bằng nhau không, có
vuông góc với nhau không
+ Yêu cầu HS báo cáo kết quả kiểm tra về hai đường chéo của mình
GV kết luận: Hai đường chéo của hình vuông luôn bằng nhau và vuông với
nhau. 3. Củng cố, dặn dò:
+ GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà chuẩn bò bài sau.
- HS tự vẽ hình vuông ABCD vào bài tập, sau đó:
+ Dùng thước thẳng có vạch chia cm để đo độ dài hai đường chéo.
+ Dùng ê ke để kiểm tra các góc tạo bởi hai đường chéo.
- Hai đường chéo của hình vuông ABCD bằng nhau và vuông góc với nhau.
- HS lắng nghe.
Chính tả TH RÈN
I. Mục đích yêu cầu + nghe – viết đúng chính tả bài Thợ rèn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×