Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu

Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu

Tải bản đầy đủ - 43trang

+ Cuộc trao đổi có đạt được mục đích như mong muốn chưa? + Lời lẽ, cử chỉ của hai bạn đã phù hợp và giàu sức thuyết phục chưa?
+ Bạn đã thể hiện được tài khéo léo của mình chưa? Bạn đã mạnh dạn khi trao đổi không?
Bình chọn cặp khéo léo nhất lớp cho diễn mẫu. 3. Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học . + Dặn HS về nhà viết lại cuộc trao đổi vào vở.
Kó thuật THÊU LƯỚT VẶN
I.Mục tiêu + HS biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn.
+ Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu + HS có hứng thú học tập.
II. Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn
+ Mẫu thêu lướt vặn. + vật liệu và dụng cụ cần thiết.

III. Các hoạt động dạy- học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS.

2. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu


và nhậ xét mẫu. + GV giới thiệu mẫu thêu lướt vặn và
hướng dẫn HS quan sát mũi thêu lướt vặn ở mặt phải, mặt trái đường thêu.
H: Thêu lướt vặn là gì?
GV giới thiệu 1 số sản phẩm được thêu trang trí bằng các mũi thêu lướt vặn để
HS biết ứng dụng của các mũi thêu. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kó
thuật + GV treo tranh quy trình thêu lướt vặn,
hướng dẫn HS quan sát tranh kết hợpvới quan sát các hình 2; 3; 4.SGK để nêu quy
trình thêu lướt vặn. - HS quan sát và nhận xét.
- Là cách thêu để tạo thành các mũi thêu gối đều lên nhau và nối tiếp nhau giống
như đường vặn thừng ở mặt phải đường thêu. Ở mặt trái các mũi thêu nối liên
tiếp nhau giống đường khâu đột.
+ HS quan sát và nêu quy trìnhthêu lướt vặn.
38
+ Yêu câu HS quan sát hình 2 để trả lời câu hỏi SGK.
+ Cho 1 HS lên vạch dấu đường thêu lướt vặn và ghi số thứ tự trên bảng.
+ Nhận xét và lưu ý đánh số thứ tự đúng theo chiều từ trái sang phải.
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 3a; 3b; 3c.SGK và gọi HS nêu cách bắt đầu
thêu, thêu mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó GV thực hiện thao tác để hướng dẫn
cách bắt đầu thêu, thêu mũi thứ nhất , mũi thứ hai.
+ Các mũi thứ ba, thứ tư, tương tự các mũi 1; mũi 2.
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 4 SGK để nêu cách kết thúc đường thêu lướt vặn.
GV lưu ý: - Thêu theo chiều từ trái sang phải.
- Vò trí lên kim và xuống kim cách đều nhau.
- Không rút chỉ quá chặt hoặc quá lỏng. GV hướng dẫn nhanh lại các thao tác
thêu lướt vặn lần hai. + Gợi ý Để HS rút ra cách thêu lướt vặn
và so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa cách thêu lướt vặn với cách khâu
đột mau. Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết hoïc .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×