Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2HS lên bảng yêu cầu HS1vẽ Dạy bài mới Giới thiệu bài:

Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2HS lên bảng yêu cầu HS1vẽ Dạy bài mới Giới thiệu bài:

Tải bản đầy đủ - 43trang

1. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2HS lên bảng yêu cầu HS1vẽ


đường thẳng CD song song với đường thẳng AB cho trước ; HS2 vẽ đường
thẳng đi qua đỉnh A của hình tam giác ABC và
song song với cạnh BC - GV chữa bài và ghi điểm

2. Dạy bài mới Giới thiệu bài:


HĐ1: Hướng dẫn vẽ hình chữ nhật theo độ dài các cạnh
- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật MNPQ H: Các góc ở các đỉnh của hình chữ nhật
MNPQ có là góc vuông không?
H: Nêu các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ
GV nêu ví dụ: Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm và chiều rộng 2cm
GV yêu cầu HS vẽ từng bước + Vẽ đoạn thẳng CD có chiề dài 4cm.
GV vẽ đoạn thẳng CD dài 40cm trên bảng.
+ Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại D,trên đoạn thẳng đó lấy đoạn thẳng DA
= 2cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với Dc tại C,
trên đườ thẳng đó lấy CB = 2cm. +Nối A với B ta được hình chữ nhật
ABCD HĐ2: Luyện tập thực hành
Bài1 - GV yêu cầu HS đọc bài toán
- GV yêu cầu HS tự vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm, sau đó
đặt tên cho hình chữ nhật. -GV yêu cầu HS nêu cách vẽ của mình
trước lớp. GV yêu cầu HS tính chu vi của hình chữ
nhật - 2HS lên bảng vẽ hình – lớp vẽ vào giấy
nháp - Nhận xét bạn làm trên bảng
- HS lắng nghe
M N
Q P
-Các góc ở bốn đỉnh của hình chữ nhật MNPQ đều là góc vuông
Cạnh MN song song với QP, MQ song song với PN
- HS vẽ vào giấy nháp. A B
D C
- 1HS đọc - HS vẽ vào vở
- HS nêu các bước vẽ
- Chu vi hình chữ nhật laø: 5 + 3 x 2 = 16 cm
- 1HS đọc
- HS vẽ vào vở
34
Bài 2 - GV yêu cầu HS tự vẽ hình, sau đó dùng
thước có vạch chia để đo độ dài hai đường chéo của hình chữ nhật và kết
luận: Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học và hướng dẫn bài
tập về nhà. - HS nêu các bước vẽ
- Chu vi hình chữ nhật là: 5 + 3 x 2 = 16 cm
- HS tự làm bài vào vở
35
Ngày soạn: 211 Ngày dạy : Thứ sáu, ngày 4112005
Tập làm văn LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. Mục đích yêu cầu + Xác đònh được mục đích trao đổi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2HS lên bảng yêu cầu HS1vẽ Dạy bài mới Giới thiệu bài:

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×