Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập hướng

kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập hướng

Tải bản đầy đủ - 43trang

+ Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung + Yêu cầu HS thảo luận để tìm nghóa của các
câu thành ngữ trong tình huống nào? + Gọi HS trình bày. GV kết luận về nghóa
đúng hoặc chưa đủ và tình huống sử dụng. - Cầu được ước thấy: đạt được điều mình mơ
ước. - Ước sao được vậy: đồng nghóa với Cầu được
ước thấy. - Ước của trái mùa: muốn những điều trái với
lẽ thường. - Đứng núi này trông núi nọ: không bằng
lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới cái khác chưa phải là của mình.
3. Củng cố , dặn dò: + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS về nhà học thuộc các tục ngữ, thành ngữ.
- HS lắng nghe và thực hiện.
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I. Mục tiêu + Giúp HS biết sử dụng thước thẳng và ê ke để vẽ một đường thẳng đi qua một điểm
cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. + Biết vẽ đường cao của tam giác.
II. Đồ dùng dạy học. +Thước thẳng và ê ke .

III. Hoạt động dạy học.


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập hướng
dẫn thêm ở tiết trước và kiểm tra vở bài tập ở nhà của 1 số HS khác.
+ GV chữa bài và ghi điểm cho HS 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
HĐ1: Hướng dẫn vẽ 2 đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường
thẳng cho trước. + 2 HS lên bảng thực hành, lớp theo dỡi
nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại đề bài.
15
+ GV thực hiện các bước vẽ như SGK vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho HS
quan sát. + Đặt 1 cạnh góc vuông của ê ke trùng
với đường thẳng AB + Chuyển ê ke trượt theo đường thẳng
AB sao cho cạnh góc vuông thứ 2 của ê ke gặp điểm E. Vạch 1 đường thẳng theo
cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với AB
+ Điểm E nằm trên đường thẳng AB. GV tổ chức cho HS thực hành vẽ.
HĐ2: Hứơng dẫn vẽ đường cao của tam giác.
+ GV vẽ lên bảng tam giác ABC. + GV yêu cầu HS đọc tên tam giác.
+ GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với cạnh BC của
tam giác ABC. GV nêu: qua đỉnh A của tam giác ABC
ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại diểm H. Ta gọi đoạn
thẳng AH là đường cao của tam giác ABC .
+ GV nhắc lại: Đường cao của hình tam giác chính là đoạn thẳng đi qua 1 đỉnh và
vuông góc với cạnh đối diện của đỉnh đó.
+ GV yêu cầu HS vẽ đường cao hạ từ đỉnh B đỉnh C của hình tam giác ABC.
H: 1 hình tam giác có mấy đường cao? HĐ3: Hướng dẫn thực hành
Bài 1: + Yêu cầu HS đọc đề bài sau đó vẽ hình.
+ Yêu cầu HS nhận xét bài vẽ của bạn trên bảng và lần lượt nêu cách thực hiện
vẽ đường thẳng AB của mình Bài 2:
H: bài tập yêu cầu làm gì? H: Đường cao AH của hình tam giác
ABC là đường thẳng đi qua diểm nào + Theo dõi thao tác của GV.
C
E A
B D
A
B H C
+ HS dùng ê ke để vẽ. + 1 hình tam giác có 3 đường cao.
+ 1 HS đọc sau đó 3 HS lên bảng vẽ + HS nêu cách vẽ
+ HS trả lới.
16
của tam giác ABC, vuông góc với cạnh nào của tam giác ABC?
+ GV yêu cầu HS vẽ hình.
+ Yêu cầu HS nhận xét hình vẽ của các bạn trên bảng, sau đó HS lần lượt nêu
cách thực hiện vẽ đường cao AH của mình.
+ GV nhận xét. Bài 3:
+ Yêu cầu HS đọc đề bài và vẽ đường thẳng đi qua E, vuông góc với DC tại G.
H: Hãy nêu tên các hình chữ nhật có trong hình?
H: Những cạnh nào vuông góc với EG?
H: Các cạnh AB và DC như thế nào với nhau?
H: Những cạnh nào vuông góc với AB?
H: Các cạnh AD, EG, BC như thế nào với nhau?
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết hoïc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập hướng

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×