Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×