Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ - 43trang

+
GV kết luận và nêu vấn đề: Yêu cầu bức thiết trong hoàn cảnh đó là phải
thống nhất đất nước về một mối. Hoạt động 2: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12
sứ quân. + Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn.
máu vô ích, ruộng đồng bò tàn phá cón quân thù thì lăm le ngoài bờ cõi.
- HS làm việc theo nhóm.
Phiếu học tập Nhóm……
Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Quê hương Đinh Bộ Lónh ở đâu? Ở Hoa Lư, Ninh Bình.
Ở Đường Lâm, Hà Tây. Ở Mê Linh, Vónh Phúc.
2. Đinh Bộ Lónh có công gì? Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán, giành độc lập cho Đất nước.
Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đát nước. 3. Vì sao nhân dân ủng hộ Đinh Bộ Lónh?
Vì ông là người tài giỏi. Vì ông lãnh đạo nhân dân dẹp loạn, mang lại hoà bình cho đất nước.
4. Sau khi thống nhất đất nước ông làm gì? Trở về vùng Hoa Lư làm dân thường.
Lên ngôi vua, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, Đóng đô ở Hoa Lư đặt tên nước là Đại Cổ Việt, niên hiệu là Thái Bình.
GV nhận xét kết quả thảo luận của HS. H: Qua bài học em có suy nghó gì về
Đinh Bộ Lónh? + Yêu cầu HS nêu bài học.
GV kết luận : Đinh Bộ Lónh là người có tài, có công dẹp loạn 12 sứ quân,
thống nhất đất nước, đem lại cuộc sống hoà bình cho nhân dân. Chính vì thế mà
nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của ông, nhân dân ta đã xây dựng đền thờ
ơng ở Hoa Lư, Ninh Bình. Trong khu di tích cố Đô Hoa Lư xưa.
+ GV treo bản đồ Việt Nam và yêu cầu HS lên chỉ vò trí tỉnh Ninh Bình.
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà
học bài.
HS trả lời và 2 HS nêu bài học.
- HS lắng nghe.
- Vài em lên chỉ.
- HS lắng nghe và thực hiện.
12
Luyện từ và Câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ
I. Mục đích yêu cầu + Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thộc chủ điểm ước mơ
+ Hiểu được giá trò của những ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ. Ngữ kết hợp với từ ước mơ.
+ Hiểu ý nghóa và cách sử dụng một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm ước mơ. II. Đồ dùng dạy – học
+ chuẩn bò từ điển, giấy khổ to và bút dạ. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:
1. Dấu ngoặc kép có tác dụng gì? 2. Lấy ví dụ về tác dụng của dấu ngoặc kép?
GV nhận xét và ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1:
+ Gọi HS đọc đề bài. + Yêu cầu HS đọc lại bài Trung thu độc lập,
ghi vào vở nháp những từ đồng nghóa vói từ ước mơ.
H: Mong ước có nghóa là gì? Đặt câu với từ mong ước
H: Mơ tưởng có nghóa là gì? - Lần lượt từng HS lên bảng , lớp
theo dõi, nhận xét.
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm. - Các từ: mơ tưởng, mong ước.
- mong ước nghóa là mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tương lai.
Nếu cố gắng mong ước của bạnsẽ trở thành hiện thực.
Em mong ước cho bà em không bò đau lưng nữa.
13
Bài 2: + Gọi HS đọc yêu cầu, sau đó hoạt động
nhóm. Từ đồng nghóa với từ ước mơ
Bắt đầu bằng tiếng ước Bắt đầu bằng tiếng mơ
ơc mơ, ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng.
Mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng.
GV giải nghóa: + Ước hẹn: hẹn với nhau.
+ Ước đoán: đoán trước một diều gì đó. + Ước nguyện: mong muốn thiết tha.
+ Mơ màng: phảng phất, không rõ ràng, trong trạng thái mơ ngủ.
+ Ước lệ: quy ước trong biểu diễn nghệ thuật. Bài 3:
+ Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. + Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để ghép
được từ ghép thích hợp. + Gọi HS trình bày. GV kết luận lời giải
đúng. Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao
cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng. Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ.
Đánh giá thấp:ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc , ước mơ dại dột.
Bài 4: + Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Yêu cầu HS thảo luận nhóm và tìm ví dụ minh hoạ cho từng ước mơ đó.
+ Gọi HS phát biểu ý kiến, GV nhận xét xem các em tìm ví dụ đã phù hợp với nội dung
chưa? Bài 5:
- Mong mỏi và tưởng tượng điều mình muốn sẽ đạt được trong tương
lai. - Các nhóm hoạt động để hoàn thành
bài tập. - HS lắng nghe, sau đó nhắc lại.
- 1HS đọc. - Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn trao
đổi, ghép từ. - Viết vào vở và sửa bài.
- 1HS đọc. - nhóm 2 bàn.
- Lần lượt phát biểu ý kiến. - 1 HS đọc.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi.
Tình huống sử dụng: + em được tặng thứ đồ chơi mà mình
đang mơ ước. Em nói: Thật đúng là cầu được ước thấy.
+ Bạn em mơ ước đạt học sinh giỏi. Em nói: Chúc cậu ước sao được vậy.
+ Cậu chỉ toàn ước của trái mùa, bây giờ làm gì có loại rau ấy chứ.
+ Cậu hãy yên tâm học võ đi, đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo hỏng
hết đấy.
14
+ Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung + Yêu cầu HS thảo luận để tìm nghóa của các
câu thành ngữ trong tình huống nào? + Gọi HS trình bày. GV kết luận về nghóa
đúng hoặc chưa đủ và tình huống sử dụng. - Cầu được ước thấy: đạt được điều mình mơ
ước. - Ước sao được vậy: đồng nghóa với Cầu được
ước thấy. - Ước của trái mùa: muốn những điều trái với
lẽ thường. - Đứng núi này trông núi nọ: không bằng
lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới cái khác chưa phải là của mình.
3. Củng cố , dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×