Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố, dặn dò: GV gọi 2 HS lên bảng , mỗi HS vẽ 2

Củng cố, dặn dò: GV gọi 2 HS lên bảng , mỗi HS vẽ 2

Tải bản đầy đủ - 43trang

nào song song với nhau? + GV vẽ lên bảng hình vuông MNPQ và
yêu cầu HS tìm các cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MN PQ.
Bài 2: GV gọi HS đọc đề bài.
+ Yêu cầu HS quan sát hình thật kó và nêu các cạnh song song với cạnh BE.
Bài 3: GV yêu cầu HS quan sát hình trong bài.
H: Trong hình MNPQ có các cặp cạnh nào song song với nhau?
H: Trong hình EDIHG có các cạnh nào song song với nhau?

3. Củng cố, dặn dò: GV gọi 2 HS lên bảng , mỗi HS vẽ 2


đường thẳng song song với nhau. H: Hai đường thẳng song song với nhau
có cắt nhau không? GV nhận xét tiết học và hướng dẫn
phần luyện tập thêm về nhà. - Cạnh AD và BC song song với nhau.
- Cạnh MN song song với QP, cạnh MQ song song với NP.
-
1 HS đọc. - Các cạnh song song với BE là AG và
CD.
- HS đọc đềø bài và quan sát hình. - Có cạnh NM song song với cạnh QP.
- Cạnh DI song song với HG, DG song song với IH.
- 2 HS lên bảng thực hiện và trả lời. - Hai đường thẳng song song với nhau
không bao giờ cắt nhau.
- HS lắng nghe và thực hiện.
THỂ DỤC ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I-MỤC TIÊU -
Ôn tập 2 động tác vươn thở và tay .Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác . -
Học động tác chân .Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác . -
Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi ”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình ,chủ động -
HS tự giác tích cực luyện tập. II- Chuẩn bò
+ Vệ sinh an toàn tập luyện . +Chuẩn bò 1-2 còi ,phấn viết, thước dây ,4 cờ, cốc đựng cát .
III- Nội dung và phương pháp. Phần
Nội dung Đònh lượng- Phương pháp
1- Mở đầu
2- Cơ bản GVtập hợp HS,kiểm tra só số, phổ
biến nội dung yêu cầu giờ học . Khởi động
Trò chơi
a. Bài thể dục phát triển chung -
Ôn động tác vươn thở .
- Ôn động tác tay .
6-10 phút 1-2 phút
1-2 phút 1phút
18-22 phút 14-15 phút
2-3 lần, mỗi động tác 2x8 nhòp Gv nhắc HS hít thở sâu , uốn nắn từng
8
3- Kết thúc -Ôn 2 động tác vươn thở và tay .
-Học động tác chân
Tập phối hợp cả 3 động tác vươn thở, tay, chân .
b.Trò chơi vận động . Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “.
Đứng tại chỗ gập thân thả lỏng Đi thường vỗ tay và hát .
Gv cùng HS hệ thống bài . Gv giao bài về nhà .
cử động cho HS . 2-3 lần, GV hô dứt khoát vừa tập vừa
nhắc HS hướng chuyển động và duỗi thẳng chân .
2 lần .GVvừa làm mẫu vừa hô nhòp cho HS tập , sau đó cán sự hô, GV nhận
xét ưu khuyet điểm . 4-5 lần, mỗi lần 2x8 nhòp .Gv nêu tên
và làm mẫu động tác nhấn mạnh ở những nhòp cần lưu ý .Sau đó vừa tập
chậm từng nhòp vừa phân tích cho HS bắt chước theo .
Lần 1 Gvn hô cho cả lớp tập. Lần 2 : Cán sự hô.
Lần 3 :Cán sự hô, Gv quan sát nhận xét .
Gv nhắc cách chơi , cho 1 nhóm chơi thử . Sau đó cho chơi chính thức .
4-6 phút 1 phút
1-2 phút 1-2 phút
Ngày soạn: 3010 Ngày dạy : Thứ ba, ngày 1112005.
Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục đích yêu cầu + Chọn được những câu chuyện có nội dung kể về một ước mơ đẹp của em hoặc của
bạn bè, người thân. + Biết sắp xếp câu chuyện thành một trật tự hợp lí.
+ Hiểu ý nghóa câu chuyện mà bạn kể. + Lời kể sinh động, tự nhiên, sáng tạo.
+ Biết nhận xét, đánh giá nội dung truyện và lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy – học
+ Bảng lớp ghi sẵn đề bài. + Bảng phụ viết sẵn phần gợi ý.

III. Các hoạt động dạy- học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: GV gọi 2 HS lên bảng , mỗi HS vẽ 2

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×