Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 43trang

TUẦN 9
Ngày soạn: 2910 Ngày dạy: thứ hai ngày, 3110
Tập đọc
THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

I. Mục đích yêu cầu


-
Đọc đúng các tiếng, từ khó: mồn một, quan sang, phì phào, cúc cắc, nghèn nghẹn ở cổ.
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. - Đọc diễn cảm toàn bài, thê hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật.
- Hiểu các từ ngữ: Dòng dõi quan sang, bất giác, đầy tớ. II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 85, SGK - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy-học


Hoạt Động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi
giày ba ta màu xanh và trả lời câu hỏi về nội dung từng đoạn.
+ Gọi 1 HS đọc toàn bài và nêu đại ý. GV nhận xét và ghi điểm.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.


+ Gọi 1HS đọc toàn bài. + Yêu cầøu HS đọc nối tiếp từng đoạn của
bài 3 lượt GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS đọc còn sai.
+ Gọi 1 HS đọc chú giải. + Yêu cầu HS đọc theo nhóm bàn.
+ Gọi 1 HS đọc toàn bài. GV đọc mẫu. Chú ý giọng đọc.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài + Gọi HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời
câu hỏi: H: Từ “Thưa”có nghóa là gì?
H: Cương xin mẹ điều gì? H:
Cương học nghề thợ rèn để làm gì? H: “Kiếm sống” có nghóa là gì?
H: đoạn 1 ý nói gì? Ý 1 :Ước mơ của Cương trở thành thợ rèn
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV
- Lớp theo dõi và nhận xét.
- 1 Em đọc, lớp đọc thầm theo. + Đoạn 1: Từ đầu…kiếm sống.
+ Đoạn 2: Còn lại.
- Cả lớp theo dõi. - 1 HS đọc, lớp suy nghó và trả lời.
- “Thưa” có nghóa là trình bày với người trên về một vấn đề nào đó với
cung cách lễ phép, ngoan ngoãn.
- Vài HS nêu.
1
để giúp bố mẹ. + Gọi HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi.
H: Mẹ Cương phản ứng như thế nào khi em trình bày ước mơ của mình?
H : Mẹ Cương nêu lí do phản đối như thế nào?
H: Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào?
H: Đoạn 2 ý nói gì? Ý 2: Cương thuyết phục để mẹ hiểu và
đồng ý với em. Đại ý: Cương ước mơ trở thành thợ rèn vì
em cho rằng nghề nào cũng đáng quý và cậu đã thuyết phục được mẹ.
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. + Gọi HS đọc phân vai. Cả lớp theo dõi để
tìm ra cách đọc hay phù hợp từnh nhân vật + Yêu cầu HS thực hiện đọc.
Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn văn sau:
+” Cương thấy nghèn nghẹn ở cổ….như khi đốt cây bông.”
+ Yêu cầu HS đọc trong nhóm. Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
+ Nhận xét cách đọc. 3. Củng cố, dặn dò
H: Câu chuyện của Cương có ý nghóa gì? + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS học bài và chuẩn bò bài:Điều ước của vua Mi- đát.
- Bà ngạc nhiên phản đối. - Mẹ cho là Cương bò ai xui, nhà Cương
thuộc dòng dõi quan sang. Bố Cương cũng sẽ không chòu cho Cương làm
nghề thợ rèn, sợ mất thể diện của gia đình
- Cương nghèn nghẹn, nắm lấy tay mẹ. Em nói với mẹ bằng những lời thiết
tha: Nghề nào cũng đáng trọng, chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới
đáng coi thường. - Vài HS nêu.
- 2 HS nêu lại.
- 3 HS đọc phân vai - HS phát biểu tìm cách đọc hay.
- Đọc diễn cảm trong nhóm. - Nhận xét thi đua giữa các nhóm.
- 2 HS trả lời. - Lớp lắng nghe và về nhà thực hiện.
Khoa học
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

I.Mục tiêu


2
- HS nêu được một số việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn sông nước.
- Nêu được một số điều cần thiết khi đi bơi hoặc tập bơi. - Nêu được tác hại của tai nạn sông nước.
- Luôn có ý thức phòng tránh tai nạn sông nước và vận động các bạn cùng thực hiện. II. Đồ dùng dạy – học
- Các hình minh hoạ trang 36; 37 SGK. - Câu hỏi thảo luận ghi sẵn trên bảng lơp1.
- Phiếu ghi sẵn các tình huống. III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×