Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài mới

Bài mới

Tải bản đầy đủ - 46trang

- Có ý thức rèn luyện kó năng gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột mau.Các em biết quý trọng những sản phẩm do chính tay mình làm
ra. II. Đồ dùng dạy – học:
GV: Mẫu vật. Hs : Vật dụng và dụng cụ thực hành..

III. Các hoạt động dạy – học : 1. Ổn đònh: Chuyển tiết.


2. Bài cũ: - Yêu cầu HS nêu lại các bước thực hiện gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải
bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. - Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới


: Hoạt động dạy của Gv
Hoạt động học của Hs
Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ3 : Thực hành gấp mép vải và khâu viền đường gấp
mép vải bằng mũi khâu đột mau. - GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình và thực hiện các
thao tác gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột mau.
- GV nhận xét và củng cố thêm kó thuật cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi
khâu đột mau theo ba bước sau: + Gấp mép vải theo đường dấu.
+ Khâu lược đường gấp mép vải. + Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
H . Khi thực hiện khâu, ta cần lưu ý điều gì? khâu lược đường gấp mép vải được thực hiện ở mặt
trái của vải. - Yêu cầu Hs tiếp tục thực hành cá nhân trên vải.
- Gv nêu thời gian và yêu cầu thực hành - GV quan sát, uốn nắn những thao tác chưa đúng và
chỉ dẫn thêm cho những HS còn lúng túng. HĐ4 : Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- GV kiểm tra các sản phẩm. - Yêu cầu các HS thực hành xong trước trưng bày sản
phẩm. - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá kết quả làm việc
lẫn nhau. -GV hướng dẫn Hs đánh giá sản phẩm theo các tiêu
chí
+ Đường gấp mép thẳng,đúng kó thuật. + Khâu được các mũi khâu đột mau theo
đường vạch dấu. - Lắng nghe và nhắc lại .
- Nhắc lại quy trình thực hiện khâu mũi đột mau.
- HS nhắc lại những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột
mau. -Từng cá nhân thực hành trên
vải. - Cả lớp thực hiện.
- Từng HS trưng bày sản phẩm của mình đã hoàn thành.
+ Đường khâu tương đối thẳng, không bò dúm. + Các mũi khâu tương đối đều , không bò dúm.
+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy
đònh. - HS tự đánh giá các sản phẩm trưng bày theo tiêu
chuẩn trên. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
- Theo dõi,lắng nghe. - Thực hiện đánh giá sản phẩm
của nhau đánh giá trong nhóm theo các tiêu chí GV đưa
ra.
-HS tự đánh giá sản phẩm của mình
- Quan sát, theo dõi, thực hiện đánh giá.
4-Củng cố: GV nhận xét sự chuẩn bò ,tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS .
-Chuẩn bò bài “Cắt khâu túi rút dây”.
TOÁN TÍNH CHẤT KẾT HP CỦA PHÉP CỘNG
I.Mục tiêu: -Giúp học sinh nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng.
- Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.
-Giáo dục học sinh tính chính xác. II.Đồ dùng dạy học :
- Gv : Bảng phụ ghi sẵn ví dụ .
- Hs : xem trước nội dung bài ï
III.Hoạt động dạy và học: 1. n đònh: Nề nếp lớp
2.Bài cũ: Yêu cầu 3 Hs lên bảngB Ngọc,Linh, Bân thực thiện các bài toán sau, HS dưới lớp làm nháp.
1. Tính giá trò của biểu thức axbxc , với a= 9, b= 4, c= 6. 2. Tính giá trò của biểu thức c : 5 , với c= 625.
3. Tính giá trò của biểu thức 1356 – x + y, với x= 123, y= 47 -Sửa bài, nhận xét và ghi điểm cho HS.

3. Bài mới:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×