Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài cũ :” Trung thu độc lập”. H: Trăng Trung Thu độc lập có gì đẹp? Ổn đònh : Chuyển tiết. 2. Bài cũ : “ Phòng bệnh béo phì”.

Bài cũ :” Trung thu độc lập”. H: Trăng Trung Thu độc lập có gì đẹp? Ổn đònh : Chuyển tiết. 2. Bài cũ : “ Phòng bệnh béo phì”.

Tải bản đầy đủ - 46trang

baøi a 2975 + 4017 = 4017 + 2975
2975 + 4017 4017 +3000 b 8264 + 927 927 +8300
8264 + 927 900 +8264 4 – củng cố – dặn dò
- Nhắc lại công thức, quy tắc. - Dặn hs về nhà làm bài tập trong vở luyện tập,
chuẩn bò bài sau .
Theo dãy bàn Làm vờ bài tập
Ngày soạn 18102005: Ngày dạy : Thứ năm ngày 20102005
TẬP ĐỌC Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI
I.Mục tiêu : - Luyện đọc :
Đọc đúng: sáng chế, sắp xong, trường sinh, . Đọc ngắt nghỉ đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ.
Đọc diễn cảm : Biết đọc vở kòch với giọng rõ ràng, hồn nhiên, thể hiện được tâm trạng háo hức, ngạc nhiên, thán phục của Tin-tin và Mi-tin; thái độ tự tin, tự hào của
những em bé ở Vương quốc Tương lai. Biết hợp tác, phân vai đọc vở kòch. - Hiểu các từ ngữ trong bài: Thuốc trường sinh.
- Hiểu ý nghóa câu chuyện: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ
và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
- GD HS luôn có ước mơ cao đẹp và phấn đấu để đạt được ước mơ.
II.Chuẩn bò: - Gv : Tranh SGK phóng to, băng giấy hoặc bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.
- HS : Xem trước bài trong sách.
III.Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy
Hoạt động học 1.Ổn đònh : Nề nếp
2. Bài cũ :” Trung thu độc lập”. H: Trăng Trung Thu độc lập có gì đẹp?
H: Anh chiến só tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao? Vẻ đẹp đó
có gì khác so với đêm Trung Thu độc lập? H: Nêu nội dung chính?

3. Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề.


Hát. K Luỳnh
Phước
Long - Lắng nghe và nhắc lại đề.
HĐ1: Luyện đọc - Gọi 1 HS đọc cả bài trước lớp.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo từng khổ thơ đến hết bài .
- GV theo dõi và sửa sai phát âm cho HS. - Sau đó HS đọc thầm phần giải nghóa trong
SGK. GV Kết hợp giải nghóa thêm: - Yêu cầu HS đọc lần thứ 2. GV theo dõi phát
hiện thêm lỗi sai sửa cho HS. - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
- Theo dõi các cặp đọc. - Gọi 1 – 2 HS đọc cả bài.
- GV nhận xét, tuyên dương. - GV đọc diễn cảm cả bài.
HĐ2: Tìm hiểu nội dung: Gọi 1 em đọc màn 1: Trong công xưởng
xanh. H: Tin-tin và Mi-mi đến đâu và gặp những ai?
H: Vì sao nơi đó có tên là Vương quốc Tương Lai?
H. Các bạn nhỏ ở công xưởng xanh sáng chế ra những gì? Cho HS quan sát tranh.
H. Các phát minh ấy thể hiện những ước mơ gì của con người?
Gọi 1 em đọc :Màn 2: “Trong khu vườn kì
- 1 HS đọc, cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo SGK.
- Nối tiếp nhau đọc bài, cả lớp theo dõi đọc thầm theo.
- Cả lớp đọc thầm phần chú giải trong SGK.
- Lắng nghe. - Nối tiếp nhau đọc như lần 1.
-Thực hiện đọc 3cặp, lớp theo dõi, nhận xét.
1-2 em đọc, cả lớp theo dõi.
- Theo dõi, lắng nghe. - Thực hiện đọc thầm theo nhóm bàn
và trả lời câu hỏi. …Hai bạn nhỏ đến Vương quốc Tương
Lai, trò chuyện với những bạn nhỏ sắp ra đời.
…Vì những người sống trong Vương quốc này hiện nay vẫn chưa ra đời,
chưa được sinh ra trong thế giới hiện tại của chúng ta. Vì các bạn nhỏ
chưa ra đời đang sống trong Vương quốc Tương Lai ôm hoài bão, ước mơ
khi nào ra đời, các bạn sẽ làm nhiều điều kì lạ chưa từng có trên trái đất.
Các em sáng chế ra: - Vật làm cho con người hạnh phúc.
- Ba mươi vò thuốc trường sinh. - Một cái máy biết bay trên không
như một con chim. - Một cái máy biết dò tìm những kho
báu còn giấu trên mặt trăng. - Các phát minh ấy thể hiện những
ước mơ của con người: được sống hạnh phúc, sống lâu, sống trong môi
trường tràn đầy ánh sáng, chinh phục được vũ trụ.
1 em đọc, lớp đọc thầm.
diệu” H. Những trái cây mà Tin-tin và Mi-tin đã thấy
trong khu vườn kì diệu có gì khác thường?
H. Em thích những gì ở Vương quốc Tương Lai?
H: Nêu ý nghóa câu chuyện? + Ý nghóa : Vở kòch thể hiện ước mơ của các
em nhỏ về một cuộc sống đấy đủ và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh
giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm . - Yêu cầu HS đọc theo vai.
- Gọi một vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp. - GV theo dõi, uốn nắn.
- Nhận xét và tuyên dương. 4.Củng cố: - Gọi 1 HS đọc lại bài và nhắc ý
nghóa. - GV nhận xét tiết học.
5.Dặn dò : -Về nhà luyện đọc bài văn, chuẩn bò bài:” Tiếp theo”,
Chùm nho quaû to đến nỗi Tin-tin tưởng đó là một chùm quả lê, phải
thốt lên: “Chùm lê đẹp quá” Những quả táo đỏ to đến nỗi Mi-tin
tưởng đó là những quả dưa đỏ. Những quả dưa to đến nỗi Tin-tin
tưởng nhầm đó là quả bí đỏ. Con người ngày nay đã trinh phục
được vũ trụ, lên tới mặt trăng; tạo ra được những điều kì diệu; cải tạo
giống để cho ra đời những thứ hoa quả to hơn thời xưa.
Nhóm 10 em đọc theo vai. + Một số HS đọc, lớp theo dõi nhận
xét.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi. - HS tự nêu.
- Lắng nghe, ghi nhận. - Nghe và ghi bài.
KHOA HỌC PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HOÁ

I. Mục tiêu : Sau bài học, giúp HS:


- Nêu được tên một số bệnh lây qua đường tiêu hoá và tác hại của các bệnh này.
- Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá va øvận động mọi người cùng thực hiện.

II. Chuẩn bò : - GV : Tranh hình SGK phóng to. - HS : Giấy khổ lớn, bút vẽ.


III. Các hoạt động dạy - học :


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn đònh : Chuyển tiết. 2. Bài cũ : “ Phòng bệnh béo phì”.


H: Nêu nguyên nhân và tác hại của béo phì? H: Nêu các cách để phòng tránh béo phì?
H: Em đã làm gì để phòng tránh béo phì? 3. Bài mới: Giới thiệu bà- Ghi đề.
HĐ1 : Tác hại của các bệnh lây qua đường tiêu hoá. Mục tiêu:
- Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hoá và nhận thức được mối nguy hiểm của các bệnh này.
- Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất. Cách tiến hành:
H: Trong lớp có bạn nào đã từng bò đau bụng hoặc tiêu chảy? Khi đó sẽ cảm thấy thế nào?
H: Kể tên các bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá khác mà em biết ?
H: Các bệnh lây qua đường tiêu hoá nguy hiểm như thế nào?
Kết luận
:
- Các bệnh như tiêu chảy, tả, lò,…đều có thể gây ra chết người nếu không được chữa kòp thời và
đúng cách. Chúng đều lây qua đường ăn uống.Mầm bệnh chứa nhiều trong phân, chất nôn
và đồ dùng cá nhân của bệnh nhân nên rất dễ phát tán lây lan gây ra dòch bệnh lamø thiệt hại
người và của. Vì vậy, cần phải báo kòp thời cho cơ quan y tế để tiến hành các biện pháp phòng dòch
bệnh. HĐ2 : Thảo luận về nguyên nhân và cách phòng
bệnh lây qua đường tiêu hoá. Mục tiêu: HS nêu được nguyên nhân và cách đề
phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá. Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm bàn. - GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 30, 31 SGK
và trả lời các câu hỏi : H: Các bạn trong hình đang làm gì ? Làm như vậy
có tác dụng, tác hại gì ? Trật tự.
Bảo Trâm Thu Hiền
K Rốt - Lắng nghe và nhắc lại đề.
… HS kể cho cả lớp nghe. … Lo lắng, khó chòu, mệt, đau…
… tả, lò,…
- 2-3 em nêu ý kiến.
- Nhóm bàn thảo luận theo yêu cầu của GV.
H: Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hoá?
H: Các bạn nhỏ trong hình đã làm gì để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hoá?
H: Chúng ta cần phải làm gì để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hoá?
Bước 2: Làm việc cả lớp. - Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét và khen những nhóm làm tốt.
- Gọi 2 HS đọc mục bạn cần biết trước lớp. H: Tại sao chúng ta phải diệt ruồi?
Kết luận : Nguyên nhân gây nên các bệnh lây qua đường tiêu hoá là do vệ sinh ăn uống kém, vệ sinh
cá nhân kém, vệ sinh môi trường kém. Do vậy chúng ta cần giữ vệ sinh trong ăn uống, giữ vệ sinh
cá nhân và vệ sinh môi trường tốt để phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá.
HĐ3 : Vẽ tranh cổ động. Mục tiêu: HS có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh
H1 và H2 các bạn uống nước lã, ăn quà vặt ở vỉa hè rất dễ
mắc các bệnh lây qua đường tiêu hoá.
H3 : uống nước sạch đun sôi H4: rửa chân tay sạch sẽ.
H5: đổ bỏ thức ăn ôi thiu. H6: chôn lấp kó rác thải giúp
chúng ta không bò mắc các bệnh đường tiêu hoá.
Nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hoá là do: ăn
uống không hợp vệ sinh, môi trường xung quanh baån, uống
nước không đun sôi, tay chân bẩn,…
Các bạn nhỏ trong hình đã không ăn thức ăn để lâu ngày,
không ăn thức ăn bò ruồi bâu vào, rửa tay trước khi ăn và sau
khi đi đại tiện, thu rác, đổ rác đúng nơi quy đònh để phòng các
bệnh lây qua đường tiêu hoá. Để phòng các bệnh lây qua
đường tiêu hoá chúng ta cần thực hiện ăn uống sạch, hợp vệ
sinh, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện,
giữ vệ sinh môi trường xung quanh.
Một số HS trình bày ý kiến. - 2 em lần lượt đọc trong SGK.
… vì ruồi là con vaät trung gian truyền các bệnh lây qua đường
tiêu hoá. Chúng thường đậu ở chỗ bẩn rồi lại đậu vào thức ăn.
- Theo dõi, lắng nghe.
và vận động mọi người cùng thực hiện. Cách tiến hành:
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn. - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm :
Xây dựng bản cam kết giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá.
Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh .Tuyên truyền cổ động mọi người cùng giữ vệ sinh phòng
bệnh lây qua đường tiêu hoá. Phân công từng thành viên của nhóm vẽ hoặc
viết nội dung từng phần của bức tranh. Bước 2: Thực hành.
Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm các việc trên.
- GV theo dõi và giúp thêm các nhóm.
Bước 3: Trình bày và đánh giá .
- Các nhóm treo sản phẩm của mình. Cử đại
diện phát biểu cam kết của nhóm về việc thực hiện giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua
đường tiêu hoá và nêu ý tưởng của bức tranh cổ động do nhóm vẽ. Các nhóm khác
có thể góp ý để nhóm đó tiếp tục hoàn thiện, nếu cần.
- GV đánh giá, nhận xét và tuyên dương các
sáng kiến tuyên truyền cổ động mọi người cùng giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường
tiêu hoá.
4.Củng cố : - Gọi 1 HS đọc phần kết luận. - Giáo viên nhận xét tiết học.

5. Dặn dò : Về xem lại bài, học bài, chuẩn bò baøi 3.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ :” Trung thu độc lập”. H: Trăng Trung Thu độc lập có gì đẹp? Ổn đònh : Chuyển tiết. 2. Bài cũ : “ Phòng bệnh béo phì”.

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×