Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Củng cố: - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ.

Củng cố: - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ.

Tải bản đầy đủ - 46trang

- Quan sát, theo dõi, thực hiện đánh giá.

4. Củng cố: - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ.


- Nhận xét tiết học , cho HS xem những sản phẩm đẹp.
T OÁN TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
I Mục tiêu: Giúp hs - Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng
- p dụng tính chất giao hoán của phép cộng để thử phép cộng và giải các bài toán có liên quan.
II Đồ dùng dạy học
• Bảng phụ kẻ sẵn bảng số có nội dung như sgk
III Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Ổn đònh: Hát 2.Kiểm tra bài cũ:
_Gọi 3 hs lên bảng sửa bài tập tính giá trò biểu thức: a x b,a:b,b+a.Với a=12; b=3
3.Bài mới: gtb ghi đề bài Hoạt động 1: Giới thiệu tính chất giao hoán của
phép cộng _GV treo bảng số
_Gv yêu cầu hs thực hiện tính giá trò số của biểu thức: a+b và b+a
a b a +b b+a 20 30 20+30=50 30+20=50
350 250 350+250=600 250+350=600 1208 2764 1208+2764=3972 2764+1208=3972
_Hãy so sánh giá trò biểu thức a+b và b+a, với a=20 và b=30?
+ Giá trò của biểu thức a+b và b+a đều bằng 50 _Hãy so sánh giá trò biểu thức a+b và b+a Khi
a=350;b=250 ? +Giá trò của biểu thức a+b và b+a đều bằng 600
_Hãy so sánh gia trò biểu thức a+b và b+a khi a=1208;b=2764?
3 em lên bảng làm Tiên,B Rừn, Nhung, hs dưới lớp theo dõi ,
nhận xét - Lắng nghe
- đọc bảng số nối tiếp - 3 hs lên bảng thực hiện
- Hs suy nghó trả lời -Nhắc nối tiếp
-Hs thảo luận nhóm để đưa ra qui tắc tính
Các nhóm đại diện trình bày Nhóm 1
Nhóm 2
+Giá trò của biểu thức a+b và b+a đều bằng 3972 •
Vậy giá trò của biểu thức a+b luôn ntn so với giá trò của biểu thức b+a? Giá trò của biểu
thức a+b luôn bằng giá trò của biẻu thức b+a

Ta có thể viết:a+b=b+a
_Em có nhận xét gì về các sốù hạng , hai tổng a+b và b+a?
+Mỗi tổng có 2 số hạng là a và b nhưng vò trí các số hạng khác nhau
_Khi đỏi chỗ các số hạng của tổng a+b cho nhau thì ta được tổng nào?
+Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a+b cho nhau thì được tổng b+a
_Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a+b thì giá trò của tổng này có thay đổi không?
Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a+b thì giá trò của tổng này không thay đổi
_GV yêu cầu hs đọc lại kết luận:
a + b = b + a
Khi đổi chõ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
Hoạt động 2: Luyện tập ,thực hành _bài 1
- Gv yêu cầu hs đọc đềø bài sau đó nối tiếp nhau nêu kết quả của các phép tính cộng trong bài:
a468+379=847 b6509+2876=9385 379+468=847 2876+6509=9385
c4268+76=4344 76+4268=4344 _bài 2
-Đọc đề bài,nêu yêu cầu -Hs nối tiếp nhau lên ghi bảng vào chỗ trống
48+12=12+48 65+297=297+65 m+n = n+m 84+0=0+84
a+0 = 0+a 0+26 = 26+0 Bài 3
-Gv yêu cầu hs tự làm bài -Gv sửa bài và hỏi: Vì sao không cần thực hiện
phép cộng có thể điền dấu bằng “=” vào chõ trống của các phép tính trên
+Vì khi ta đổi vò trí các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
…tương tự gv cũng hỏi các trường hợp khác trong Nhóm 3
Nhắc nối tiếp
Đọc lại công thức và qui tắc Đọc nối tiếp
3 em đọc đề , nêu yêu cầu Nêu miệng, lắng nghe , bổ sung
-2 em đọc yêu cầu bài Thiđua các nhóm lên ghi kết quả
-Làm vào vở, chấm sửa Trả lời theo quy tắc
Nhận xét bài làm
bài a 2975 + 4017 = 4017 + 2975
2975 + 4017 4017 +3000 b 8264 + 927 927 +8300
8264 + 927 900 +8264 4 – củng cố – dặn dò
- Nhắc lại công thức, quy tắc. - Dặn hs về nhà làm bài tập trong vở luyện tập,
chuẩn bò bài sau .
Theo dãy bàn Làm vờ bài tập
Ngày soạn 18102005: Ngày dạy : Thứ năm ngày 20102005
TẬP ĐỌC Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI
I.Mục tiêu : - Luyện đọc :
Đọc đúng: sáng chế, sắp xong, trường sinh, . Đọc ngắt nghỉ đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ.
Đọc diễn cảm : Biết đọc vở kòch với giọng rõ ràng, hồn nhiên, thể hiện được tâm trạng háo hức, ngạc nhiên, thán phục của Tin-tin và Mi-tin; thái độ tự tin, tự hào của
những em bé ở Vương quốc Tương lai. Biết hợp tác, phân vai đọc vở kòch. - Hiểu các từ ngữ trong bài: Thuốc trường sinh.
- Hiểu ý nghóa câu chuyện: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ
và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
- GD HS luôn có ước mơ cao đẹp và phấn đấu để đạt được ước mơ.
II.Chuẩn bò: - Gv : Tranh SGK phóng to, băng giấy hoặc bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.
- HS : Xem trước bài trong sách.
III.Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy
Hoạt động học 1.Ổn đònh : Nề nếp
2. Bài cũ :” Trung thu độc lập”. H: Trăng Trung Thu độc lập có gì đẹp?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố: - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ.

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×