Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài cũ: Bài mới :

Bài cũ: Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 46trang

H:Người dân ở Tây Nguyên thường mặc như thế nào?
H:Nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 1,2,3.
H:Lễ hội ở Tây Nguyên được tổ chức khi nào? H:Kể tên một số lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên?
H:Người dân Tây Nguyên thường làm gì trong lễ hội?
H:Ở Tây Nguyên, người dân thường sử dụng những loại nhạc cụ độc đáo nào?
Ghi nhớ : SGK. 4.Củng cố5 phút:
H:Kể tên một số các dân tộc chính ở Tây Nguyên? Đọc ghi nhớ?
Nhận xét giờ học. 5.Dặn dò:-Học bài
Chuẩn bò :“Hoạt động sản xuất…” luận.
Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ
sung. -Nam đóng khố, nữ quấn váy.
Trang phục được trang trí hoa văn nhiều màu sắc.
…vào mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch.
…lễ hội cồng chiêng, hội đua voi, hội xuân, lễ hội đâm trâu, lễ ăn
cơm mới.
…múa hát, uống rượu cần. …đàn tơ- rưng, cồng, chiêng…
-HS nhắc lại những kiến thức GV đã chốt lên bảng .
Vài em đọc ghi nhớ. Vài em nêu.
1 em đọc lại. Lắng nghe.
KĨ THUẬT KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT Tiết 2

I. Mục tiêu:


- Củng cố cho Hs các kiến thức về cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp
mép vải bằng mũi khâu đột thưa . -
- HS thực hành thành thạo gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa .
- Có ý thức rèn luyện kó năng gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng
mũi khâu đột thưa . -
.Các em biết quý trọng những sản phẩm do chính tay mình làm ra.

II. Đồ dùng dạy – học:


GV: Mẫu vật. Hs : Vật dụng và dụng cụ thực hành..

III. Các hoạt động dạy – học : 1. Ổn đònh: Chuyển tiết.


2. Bài cũ:


- Yêu cầu HS nêu lại các bước thực hiện gấp mép vải và khâu viền đường gấp
mép vải bằng mũi khâu đột thưa . -
- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới :


Hoạt động dạy của Gv Hoạt động học của Hs
Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ3 : Thực hành gấp mép vải và khâu viền đường gấp
mép vải bằng mũi khâu đột thưa . - GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình và thực hiện các
thao tác gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa .
- GV nhận xét và củng cố thêm kó thuật cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi
khâu đột thưa theo ba bước sau: + Gấp mép vải theo đường dấu.
+ Khâu lược đường gấp mép vải. + Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
H . Khi thực hiện khâu, ta cần lưu ý điều gì? khâu lược đường gấp mép vải được thực hiện ở mặt
trái của vải. - Yêu cầu Hs tiếp tục thực hành cá nhân trên vải.
- Gv nêu thời gian và yêu cầu thực hành - GV quan sát, uốn nắn những thao tác chưa đúng và
chỉ dẫn thêm cho những HS còn lúng túng. HĐ4 : Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- GV kiểm tra các sản phẩm. - Yêu cầu các HS thực hành xong trước trưng bày sản
phẩm. - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá kết quả làm việc
lẫn nhau. -GV hướng dẫn Hs đánh giá sản phẩm theo các tiêu
chí
+ Đường gấp mép thẳng,đúng kó thuật. + Khâu được các mũi khâu đột thưa theo
đường vạch dấu. + Đường khâu tương đối thẳng, không bò dúm.
+ Các mũi khâu tương đối đều , không bò dúm. + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy
đònh - HS tự đánh giá các sản phẩm trưng bày theo tiêu
chuẩn trên. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
- Lắng nghe và nhắc lại .
- Nhắc lại quy trình thực hiện khâu mũi đột mau.
- HS nhắc lại những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột
mau. -Từng cá nhân thực hành trên
vải. - Cả lớp thực hiện.
- Từng HS trưng bày sản phẩm của mình đã hoàn thành.
- Theo dõi,lắng nghe. - Thực hiện đánh giá sản phẩm
của nhau đánh giá trong nhóm theo các tiêu chí GV đưa
ra.
-HS tự đánh giá sản phẩm của mình
- Quan sát, theo dõi, thực hiện đánh giá.

4. Củng cố: - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×