Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Mục tiêu

Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 19trang

Chương Mục tiêu


Kiến thức cơ bản Kiến thức
Kỹ năng II
HÀM
SỐ
BẬC
NHẤT
- Về kiến thức : HS nắm được các kiến thức cơ bản về
hàm số bậc nhất y = ax + b Tập xác định, sự biến thiên,
đồ thị, ý nghĩa của các hệ số a và b; điều kiện để hai
đường thẳng y = ax + b a
≠ 0 và y = a’x + b’ a
≠ song song với nhau, cắt nhau,
trùng nhau; nắm vững khái niệm “ Góc tạo bởi đường
thẳng y = ax + b a
≠ 0 và
trục Ox”, khái niệm hệ số góc và ý nghĩa của nó.
- Về kĩ năng : HS vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax
+ b a
≠ 0 với các hệ số a và
b chủ yếu là các số hữu tỉ; xác định được toạ độ giao
điểm của hai đường thẳng cắt nhau; biết áp dụng định lí Pi-
ta-go để tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng
toạ độ; tính được góc
α tạo
bởi đường thẳng y = ax + b a ≠
0 và trục Ox. Các kiến thức cơ bản về hàm số
bậc nhất y = ax + b Tập xác định, sự biến thiên, đồ thị, ý
nghĩa của các hệ số a và b; điều kiện để hai đường thẳng y = ax
+ b a ≠
0 và y = a’x + b’ a ≠
0 song song với nhau, cắt nhau, trùng nhau.
Sau khi ôn tập, yêu cầu của học sinh biết
cách tính và tính thành thạo các giá trị
của hàm số khi cho trước biến số; biết
biểu diễn các cặp số x; y trên mặt phẳng
tọa độ; biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y
= ax. Yêu cầu học sinh
hiểu và chứng minh được hàm số y = ax
+ b đồng biến trên
¡
khi a 0, nghịch biến trên
¡
khi a 0 Yêu cầu học sinh
biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách
xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ
thị. Biết chỉ ra các cặp
đường thẳng song song, cắt nhau.
-Soạn giảng đúng phân phối chương trình ,
đúng theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy
và học. -Có đầy đủ dụng cụ khi
giảng dạy. -Rèn luyện cho học sinh
phương pháp tư duy, dự đốn, phân tích.
-Kiểm tra miệng thường xun, học sinh học
thuộc các công thức. -Thường xuyên kết hợp
với GVCN cùng uốn nắn HS học tập.
-Tổ chức HS học theo nhóm, tổ giúp đỡ nhau
trong học tập.
Trang 4

Chương Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×