Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức : Mục tiêu: Chuẩn bò:

Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức : Mục tiêu: Chuẩn bò:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Tiết 1 : TẬP ĐỌC NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các tên người, tên đòa lý nước ngoài: Xa-da-cô, Xa-xa-ki, Hi-rô-xi-ma, Na-ga-sa-ki.
- Đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm buồn, nhấn mạnh những từ miêu tả hậu quả nặng nề của
chiến tranh hạt nhân, khát vọng sống của cô bé Xa-da-cô, mơ ước hòa bình của thiếu nhi.

2. Kó năng: - Hiểu nội dung, ý nghóa của bài.


- Hiểu được các từ ngữ: bom nguyên tử,phóng xạ, truyền thuyết, sát hại ... 3. Thái độ:
Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em toàn
thế giới. II. Chuẩn bò:
- Thầy: 2 tranh minh họa, bản đồ thế giới - Bảng phụ hướng dẫn học sinh rèn đoạn văn. - Trò : Mỗi nhóm vẽ tranh

III. Các hoạt động: TG


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 1. Khởi động:
- Hát 4’

2. Bài cũ: Lòng dân - Lần lượt 6 học sinh đọc vở kòch phân vai


phần 1 và 2 - Giáo viên kiểm tra nhóm 6 học sinh
- Giáo viên hỏi về nội dung  ý nghóa vở kòch
- Học sinh trả lời 
Giáo viên nhận xét cho điểm 1’

3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay các em sẽ được học bài Những con


sếu bằng giấy
32’ 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc đúng
văn bản. - Hoạt động lớp, cá nhân
Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải, trực quan - Luyện đọc
- Nêu chủ điểm - Giáo viên đọc bài văn
- Học sinh qua sát tranh Xa-da-cô gấp những con sếu
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp từng đoạn - Lần lượt học sinh đọc nối tiếp từng đoạn
- Rèn đọc những từ phiên âm, đọc đúng số liệu - Học sinh lần lượt đọc từ phiên âm
- Giáo viên đọc - Học sinh chia đoạn 4 đoạn
+ Đoạn 1: Mó ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
+ Đoạn 2: Hậu quả hai quả bom đã gây ra + Đoạn 3: Khát vọng sống của Xa-da-cô, Xa-
da-ki
Trang 1
- Giáo viên giúp học sinh giải nghóa các từ khó - Học sinh đọc thầm phần chú giải
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài
- Hoạt động nhóm, cá nhân
Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn
- Học sinh lần lượt đọc từng đoạn - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội
dung bài + Năm 1945, chính phủ Mó đã thực hiện quyết
đònh gì? - Dự kiến: Ném 2 quả bom nguyên tử xuống
Nhật Bản - Ghi bảng các từ khó
- Giải nghóa từ bom nguyên tử + Kết quả của cuộc ném bom thảm khốc đó?
- Dự kiến: nửa triệu người chết - 1952 có thêm 100.000 người bò chết do nhiễm phóng
xạ
+ Xa-da-cô bò nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?
- Dự kiến: Lúc 2 tuổi, mười năm sau bệnh nặng
+ Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống bằng cách nào?
- Dự kiến: Tin vào truyền thuyết nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giaáy treo sung quanh
phòng sẽ khỏi bệnh
+ Biết chuyện trẻ em toàn nước Nhật làm gì? - Dự kiến: gửi tới tấp hàng nghìn con sếu
giấy
+ Xa-da-cô chết vào lúc nào?
................ gấp đựơc 644 con
+ Xúc động trước cái chết của bạn TP Hi-rô-si- ma đã làm gì?
- Dự kiến: xây dựng đài tưởng nhớ nạn nhân bò bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh là hình
một bé gái giơ cao 2 tay nâng 1 con sếu. Dưới dòng chữ Tôi muốn thế giới này mãi
mãi hòa bình
 Giáo viên chốt
+ Nếu đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-da-cô?
Hoạt động 3: Rèn luyện học sinh đọc diễn cảm
- Hoạt động lớp, cá nhân
Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kỹ thuật
đọc diễn cảm bài văn - Học sinh nêu cách ngắt, nhấn giọng.
- Giáo viên đọc diễn cảm - Lần lượt học sinh đọc từng đoạn
- Đoạn 1: Đọc nhấn mạnh từ ngữ nêu tội ác của Mỹ
- Đoạn 2: giọng trầm buồn khát vọng sống của cô bé
- Đoạn 3: giọng nhấn mạnh bày tỏ sự xúc động
Trang 2
- Thi đua đọc diễn cảm 
Giáo viên nhận xét - Tuyên dương - Học sinh nhận xét
1’ 5. Tổng kết - dặn dò:
- Rèn đọc giọng tự nhiên theo văn bản kòch. - Chuẩn bò :Bài ca về trái đất
- Nhận xét tiết học
Tiết 2 : CHÍNH TẢ Nghe – viết ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Tiếp tục củng cố mô hình cấu tạo tiếng và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. 2. Kó năng:
Nghe và viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội Cụ Hồ.”

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.


II. Chuẩn bò:


- Thầy:Mô hình cấu tạo tiếng. - Trò: Bảng con, vở, SGK

III. Các hoạt động: TG


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’

1. Khởi động:


- Hát 4’

2. Bài cũ: - Giáo viên dán 2 mô hình tiếng lên bảng:


chúng tôi mong thế giới này mãi mãi hòa bình - 1 học sinh đọc từng tiếng - Lớp đọc thầm
- Học sinh làm nháp - 2 học sinh làm phiếu và đọc kết quả bài
làm, nói rõ vò trí đặt dấu thanh trong từng tiếng
 Giáo viên nhận xét - cho điểm
- Lớp nhận xét 1’

3. Giới thiệu bài mới: - Quy tắc đánh dấu thanh


30’ 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: HDHS nghe - viết
- Hoạt động lớp, cá nhân
Phương pháp: Thực hành - Giáo viên đọc toàn bài chính tả trong SGK
- Học sinh nghe - Học sinh đọc thầm bài chính tả
- Giáo viên lưu ý cách viết tên riêng người nước ngoài và những tiếng, từ mình dễ viết sai - Giáo
viên đọc từ, tiếng khó cho học sinh viết - Học sinh gạch dưới từ khó
- Học sinh viết bảng - HS khá giỏi đọc bài - đọc từ khó, từ phiên
âm: Phrăng Đơ-bô-en, Pháp Việt Phan Lăng, dụ dỗ, tra tấn
- Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết, mỗi câu đọc 2,
3 lượt - Học sinh viết bài
- Giáo viên nhắc học sinh tư thế ngồi viết
Trang 3
Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp
Phương pháp: Luyện tập, thực hành, giảng giải 
Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2
- 1 học sinh đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm bài - 1 học sinh điền bảng
tiếng nghóa và chốt.
 Giáo viên chốt lại
- 2 học sinh phân tích và nêu rõ sự giống và khác nhau
+Giống : hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái đó là các nguyên âm đôi
+Khác : tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghóa không có
_Học sinh nêu quy tắc đánh dấu thanh áp dụng mỗi tiếng
_ HS nhận xét

Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3
- 1 học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên chốt quy tắc :
+ Trong tiếng nghóa không có âm cuối : đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nghuyên âm đôi
+ Trong tiếng chiến có âm cuối : đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi
- Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài và giải thích quy tắc đánh
dấu thanh ở các từ này - Học sinh nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh
Hoạt động 3: Củng cố
- Hoạt động nhóm đôi
Phương pháp: Đ. thoại, thảo luận - Phát phiếu có ghi các tiếng: đóa, hồng,xãhội,
củng cố không ghi dấu - Học sinh thảo luận điền dấu thích hợp vào
đúng vò trí 
GV nhận xét - Tuyên dương 1’

5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò : Một chuyên gia máy xúc


- Nhận xét tiết học
Tiết 3 : TOÁN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tIû lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó.

2. Kó năng: Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác.


3. Thái độ: Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi
học hỏi. II. Chuẩn bò:
- Thầy: Phấn màu - bảng phụ - Trò: Vở bài tập - SGK - vở nháp

III. Các hoạt động: TG


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 1. Khởi động:
- Hát 4’

2. Bài cũ: Ôn tập giải toán


Trang 4
- Học sinh sửa bài 318 SGK 
Giáo viên nhận xét và cho điểm. 1’

3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hành giải các


bài toán có lời văn tt.
30’ 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ
- Hoạt động cá nhân
Phương pháp: thực hành, đ.thoại 
Bài 1:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét chốt lại dạng toán.
- Học sinh đọc đề - Phân tích đề - Lập bảng SGK
- Học sinh làm bài - Lần lượt học sinh điền vào bảng
 Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về mối quan
hệ giữa thời gian và quãng đường Lưu ý : Chỉ nêu nhận xét như trên, chưa đưa ra
khái niệm , thuật ngữ “ tỉ lệ thuận” - Lớp nhận xét
- thời gian gấp bao nhiêu lần thì quãng đường gấp lên bấy nhiêu lần.

Bài 2:
- Giáo viên yêu cầu HS đọc đề - Học sinh đọc đề
- Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề Trong 1 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? - Phân tích và tóm tắt
- Học sinh tìm dạng toán - Nêu dạng toán
- Giáo viên yêu cầu HS nêu phương pháp giải. - Nêu phương pháp giải: “Rút về 1 đơn vò”
 Giáo viên nhận xét
GV có thể gợi ý để dẫn ra cách 2 “tìm tỉ số”, theo các bước như SGK
Lưu ý : HS chỉ giải 1 trong 2 cách
Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động lớp, cá nhân
Phương pháp: Thực hành 
Bài 2:
- Giáo viên yêu cầu HS đọc đề. - Học sinh đọc đề
- Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề và tóm tắt. - Phân tích và tóm tắt - Nêu dạng toán
- Nêu phương pháp giải: “Dùng tiû số” - Học sinh tóm tắt:
3 ngày : 1200 cây 12 ngày : ...... cây
 Giáo viên chốt lại 2 phương pháp
- Học sinh sửa bài 
Bài 3:
- Giáo viên cho học sinh tóm tắt bài toán - Học sinh dựa vào tóm tắt để tìm ra cách
giải - Giáo viên nhận xét
- 2 học sinh lên bảng giải - Giáo viên dựa vào kết quả ở phần a, và phần b - Cả lớp giải vào vở
Trang 5
Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại kiến thức vừa ôn
- Thi đua 2 dãy giải toán nhanh bảng phụ 
Giáo viên nhận xét - tuyên dương - Học sinh nhận xét
1’ 5. Tổng kết - dặn dò:
- Về nhà làm bài - Ôn lại các kiến thức vừa học
- Chuẩn bò: “Luyện tập” - Nhận xét tiết học
Tiết 4 : ĐẠO ĐỨC CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH T2

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức :


Học sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết đònh những vấn đề của trẻ em.
2. Kó năng : Học sinh có kỹ năng ra quyết đònh, kiên đònh với ý kiến của mình.
3. Thái độ : Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người
khác. II. Chuẩn bò:
- Giáo viên: Ghi sẵn các bước ra quyết đònh trên giấy to. - Học sinh: SGK

III. Các hoạt động: TG


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’

1. Khởi động:


- Hát 4’

2. Bài cũ: - Nêu ghi nhớ


- 2 học sinh 1’

3. Giới thiệu bài mới: - Có trách nhiệm về việc làm của mình tiết 2


31’ 4. Phát triển các hoạt động: 10’ Hoạt động 1: Xử lý tình huống bài tập 3.
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình - Nêu yêu cầu
- Làm việc cá nhân →
chia sẻ trao đổi bài làm với bạn bên cạnh
→ 4 bạn trình bày
trước lớp. - Kết luận: Em cần giúp bạn nhận ra lỗi của
mình và sửa chữa, không đỗ lỗi cho bạn khác. - Em nên tham khảo ý kiến của những người tin
cậy bố, mẹ, bạn … cân nhắc kỹ cái lợi, cái hại của mỗi cách giải quyết rồi mới đưa ra quyết
đònh của mình. - Lớp trao đổi bổ sung ý kiến
9’ Hoạt động 2: Tự liên hệ
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình - Hãy nhớ lại một việc em đã thành công hoặc - Trao đổi nhóm
Trang 6
+ Em đã suy nghó như thế nào và làm gì trước khi quyết đònh làm điều đó?
+ Vì sao em đã thành công thất bại? + Bây giờ nghó lại em thấy thế nào?
→ Tóm lại ý kiến và hướng dẫn các bước ra
quyết đònh đính các bước trên bảng →
→ →
12’ Hoạt động 3: Củng cố, đóng vai - Chia lớp làm 3 nhóm
Phương pháp: Sắm vai - Mỗi nhóm thảo luận, đóng vai một tình
huống - Nêu yêu cầu
- Các nhóm lên đóng vai + Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu thấy bạn em vứt
rác ra sân trường? + Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bạn em rủ em bỏ
học đi chơi điện tử? + Nhóm 3: Em sẽ làm gì khi bạn rủ em hút
thuốc lá trong giờ chơi? - Đặt câu hỏi cho từng nhóm
- Nhóm hội ý, trả lời + Vì sao em lại ứng xử như vậy trong tình
huống? - Lớp bổ sung ý kiến
+ Trong thực tế, thực hiện được điều đó có đơn giản, dễ dàng không?
+ Cần phải làm gì để thực hiện được những việc tốt hoặc từ chối tham gia vào những hành vi
không tốt?
→ Kết luận: Cần phải suy nghó kỹ, ra quyết
đònh một cách có trách nhiệm trước khi làm một việc gì.
- Sau đó, cần phải kiên đònh thực hiện quyết đònh của mình
1’

5. Tổng kết - dặn dò: - Ghi lại những quyết đònh đúng đắn của mình


trong cuộc sống hàng ngày →
kết quả của việc thực hiện quyết đònh đó.
- Chuẩn bò: Có chí thì nên. - Nhận xét tiết học
Thứ 3 :
Tiết 2 : TẬP ĐỌC BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

I. Mục tiêu:


Trang 7
Xác đònh vấn đề, tình huống
Liệt kê các giải pháp
Đánh giá kết quả các giải pháp lợi, hại
Lựa chọn giải pháp tối ưu
Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, rộn ràng.
3. Thái độ: Toàn thể thế giới đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và
quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trái đất.

II. Chuẩn bò:


- Thầy: Tranh ảnh hình khói nấm. Tranh SGK phóng to, bảng phụ. - Trò : Mỗi tổ vẽ tranh để minh họa cho câu hỏi SGK46

III. Các hoạt động: TG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: 1. Kiến thức: Chuẩn bò: Mục tiêu: 1. Kiến thức : Mục tiêu: Chuẩn bò:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×