Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
VẬN DỤNG. VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU LỒI: THỊ TRƯỜNG CỦA GCL VẬN DỤNG:

VẬN DỤNG. VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU LỒI: THỊ TRƯỜNG CỦA GCL VẬN DỤNG:

Tải bản đầy đủ - 21trang

I. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỒI. II. VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU LỒI.

III. VẬN DỤNG.


PHẦN GHI NHỚ.
Hình 7.1
Quan sát: C1: Bố trí thí nghiệm như
hình 7.1. Quan sát ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi và hãy cho biết: . Ảnh đó có phải là ảnh ảo không?
Tại sao? . Ảnh lớn hay nhỏ hơn vật?
H
ãy làm thí nghiệm kiểm tra và trả lời câu hỏi trên
.
Hình 7.2
gương phẳng và một gương cầu. Khoảng cách từ nến đến gương như nhau.
Hãy nêu tính chất, độ lớn ảnh của hai cây nến tạo bởi hai gương .
KẾT LUẬN:
. Ảnh đó là…………v
ì………………………………………........
. Ảnh…………hơn vật. ảnh ảo
Kh
ơng hứng được trên màn chắn
nhỏ

II. VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU LỒI: THỊ TRƯỜNG CỦA GCL


Đặt mắt ở một vị trí xác định nhìn vào gương phẳng hay gương cầu lồi ta thấy ảnh của một vùng khơng gian
phía trước gương và ảnh của những vật trong nó.Vùng khơng gian nầy gọi là vùng nhìn thấy thị trường của
gương phẳng hay gương cầu lồi.
Làm thí nghiệm và trả lời C2
KẾT LUẬN: Cùng một kích thước,cùng một vị trí đặt mắt vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn của gương
phẳng.
G
ƯƠNG PHẲNG
G
ƯƠNG CẦU LỒI

III. VẬN DỤNG:


C3: Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau
mà khơng lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?
Khi dùng gương cầu lồi tài xế quan sát ở phía sau được một vùng rộng hơn khi dùng
gương phẳng dù hai gương cùng một kích thước.
Trả lời:
C4 : Ở những chổ đường gấp khúc có vật cản che khuất, đặc biệt là khúc quanh
trên đèo người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn.
Gương đó giúp ích gì cho người lái xe?Hình 7.4
Trả lời: Để tài xế thấy được những xe, người ở bên kia khúc
quanh và thấy được rộng hơn so với gương phẳng,
từ đó có cách xử lý thích hợp nhằm tránh tai nạn.
PHẦN GHI NHỚ:
Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
 Vùng nhìn thâý thị trường của gương cầu lồi rộng hơn của gương phẳng có cùng kích thước và
cùng một vị trí đặt mắt.
Câu hỏi: So sánh ảnh của một vật tạo bởi gương Cầu lồi với ảnh của vật đó tạo bởi gương phẳng khi
khoảng cách từ vật đến mỗi gương như nhau.
Trả lời:
. Giống nhau: Hai ảnh đều là ảnh ảo.
. Khác nhau: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo của vật tạo bởi gương phẳng.
DẶN DỊ:
. Học tồn bài.
. Làm BT từ 7.1 đến 7.4
.Xem trước bài 8:Gương cầu lõm.
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VẬN DỤNG. VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU LỒI: THỊ TRƯỜNG CỦA GCL VẬN DỤNG:

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×