Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Thực trạng tình hình dạy và học bộ mơn sinh học ở trường THPT.

Thực trạng tình hình dạy và học bộ mơn sinh học ở trường THPT.

Tải bản đầy đủ - 75trang

cũng như đổi mới cơng tác quản lí, chỉ đạo một cách đồng bộ, trong đĩ đổi mới phương pháp giáo dục, dạy học là khâu then chốt và cĩ tính chất quyết.
Thực hiện nghị quyết TW Đảng, chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và nghị quyết của Quốc hội, cơng cuộc đổi mới đã được chuẩn bị và triển khai trên cả
nước bắt đầu từ năm học 2001-2002 ở lớp 1 với bậc tiểu học và lớp 6 với bậc TH cơ sở và đang tiếp tục triển khai qua các năm học kế tiếp. Năm học này
2004-2005 sẽ được triển khai ở lớp 9, cịn ở THPT thì từ năm 2003-2004 bắt đầu thí điểm SGK lớp 10 và năm học này 2004-2005 tiếp tục triển khai thí điểm mở
rộng ở lớp 10 và bắt đầu thí điểm lớp 11. Phấn đấu hồn thành thí điểm vào năm học 2005-2006, để triển khai đồng bộ và tồn diện sự nghiệp đổi mới giáo dục
vào năm 2006-2007.
Trước khi tiến hành đổi mới ở THPT, chúng ta cần nhìn lại hiện trạng dạy học ở trung học phổ thơng đối với bộ mơn Sinh học.

2. Thực trạng tình hình dạy và học bộ mơn sinh học ở trường THPT.


Mặc dù cuộc vận động cải tiến giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của HS đã bắt đầu từ những năm 60, đĩ cũng là phương hướng cải cách giáo dục từ năm
1990, nhưng cho đến nay sự chuyển biến về phương pháp dạy học trong trường phổ thơng theo hướng này chưa đáng kể. Phổ biến vẫn là cách dạy thơng báo,
giảng giải; cách học thụ động, sách vở.
Theo nhận định của các cán bộ chỉ đạo mơn Sinh của Vụ THPT và của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các đợt thanh tra chuyên mơn và các kỳ thao giảng và thi
GV giỏi cho thấy phần lớn các giờ dạy sinh học được thể hiện theo hướng GV chủ yếu dựa vào SGK, sử dụng phương pháp diễn giảng kết hợp với đàm thoại.
- Các tiết thực hành tuy khơng nhiều, nhưng nhiều GV khơng thực hiện mặc dù sinh học là một khoa học thực nghiệm. Các tiết giảng trên lớp phần lớn
là “dạy chay”. - Cách kiểm tra, đánh giá chủ yếu sử dụng câu hỏi tái hiện, ít cĩ câu hỏi
tổng hợp, vận dụng, địi hỏi sự hiểu biết và nắm vững kiến thức của HS. Tuy nhiên qua các tiết thi GV dạy giỏi đã thể hiện rõ một điều là GV hiểu
và cĩ khả năng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tạo điều kiện cho HS được làm việc một cách tích cực, HS hào hứng, thích thú và nắm vững kiến
thức. Song số tiết này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong GV và các tiết dạy như vậy cũng khơng được tiến hành thường xuyên như một nếp dạy vốn cĩ của số GV này.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là: 1. Nội dung kiến thức của một bài so với thời gian của một tiết học 45’
là quá nhiều và quá rộng vì vậy GV chỉ lo truyền tải tri thức cho kịp thời gian chứ cịn thời gian đâu mà dành cho hoạt động của HS ?
2. GV sinh học phải dạy nhiều giờ 18  24 tiết trong một tuần, lại thiếu trợ lý thí nghiệm nên cĩ cố gắng cũng khĩ cĩ đủ điểu kiện thời gian chuẩn bị cho
tiết giảng khi địi hỏi phải sử dụng phương pháp thí nghiệm thực hành.
3
3. GV cũng như các cấp quản lí chưa quán triệt tinh thần đổi mới để tự giác tiến hành và tiến hành cĩ hiệu quả.
4. Các điểu kiện để đổi mới cịn thiếu và chưa đồng bộ như phịng ốc, bàn ghế, thiết bị dạy học…
5. Việc bồi dưỡng cho GV chưa đầy đủ, chưa đến nơi đến chốn, cịn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, cịn chưa gắn liền với thực tiễn giảng dạy ở phổ
thơng với một lớp học mà ở đĩ cĩ rất nhiều trình độ nhận thức khác nhau… 6. Chưa đánh giá, theo dõi và động viên kịp thời những cố gắng của GV
hay của tập thể GV. 7. Và đặc biệt chế độ lương bổng tuy đã cải thiện song đời sống của GV
vẫn cịn nhiều khĩ khăn, cho nên GV chưa tập trung được sự tồn tâm, tồn ý của mình vào mỗi bài giảng…
Vậy vấn đề đặt ra là phải đổi mới phương pháp dạy học sinh học ở trường THPH như thế nào.
3. Đổi mới dạy học sinh học ở THPT như thế nào?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng tình hình dạy và học bộ mơn sinh học ở trường THPT.

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×