Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Phơng hớng hoạt động trong thời gian tới

Phơng hớng hoạt động trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ - 57trang

Bộ máy tổ chức của công ty còn cha đầy đủvà ổn định từ văn phòng công ty đến các chi nhánh. Công tác quản lý ở văn phòng còn nhiều hạn chế, thiếu
cán bộ quản lý có kinh nghiệm, thiếu cán bộ vững vàng về nghiệp vụ cha có tính tự giác chấp hành kỷ luật, một số cha thích ứng đợc với cơ chế thị trờng,
cha chịu khó học tập, khả năng ngoại ngữ cha tổt. Công ty cha tuyên truyền quảng cáo sâu rộng, mạng lới khai thác còn ít
làm cho rất ít ngời biết đến công tác nghiệp vụ mà công ty đang triển khai. Một số chính sách mà công ty đa ra còn chậm.
Những nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc đợc công ty triển khai song cha phối hợp chặt chẽ vơí các nghành chức năng nên cha có hiệu quả.
Số nhân sự của các phòng có nhiều thay đổi, ảnh hởng lớn đến công tác khai thác. Trong quá trình khai thác cha làm tốt công tác giải thích, tuyên
truyền một cách rõ ràng các đièu kiện phạm vi bảo hiểm cho ng
ời tham gia bảo hiểm gây khó khăn, khóc mếu cho việc giải quyết sau này.
Ngoài những khoản chi hoa hồng đại lý, cộng tác viên thì để tiến trình khai thác nhanh chóng đạt hiệu quả công ty ần thựuc hiện một số công việc
khác ddể khuếch trơng hình ảnh của công ty, chi cho họi nghị khách hàng, hội nghị tổng kết nh
ng dến nay những khoản chi này hầu nh rât ít.

3. Phơng hớng hoạt động trong thời gian tới


Để phát huy kết quả đạt đợc trong những năm vừa qua nhằm phục khách hàng tốt hơn nữa công ty dự kiến.
Tận dụng để khai thác tối đa các dịch vụ bảo hiểm trong các cổ đông, các liên doanh có vốn góp của các cổ đông nớc ngoài. Tranh thủ sự ủng hộ của
các cổ đông thông qua việc thiết lập mạng lới đại lý. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ
cán bộ đáp ứng những nhu cầu bảo hiểm của khách hàng tại văn phòng công ty và các văn phòng đại diện.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Xây dựng mạng lới tổng hợp đại lý, hợp tác các cộng tác viên để tiếp cận với khách hàng coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công
ty. Phát huy tính năng động sáng tạo bảo đảm sự phát triển tài năng trí tuệ
của toàn bộ cán bộ công nhân viên, thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
Bền bỉ kiên trì vận động khách hàng tam gia bảo hiểm và mở rộng quan hệ hợp tác với khách hàng, mở rộng thị phần chiếm lĩnh và giữ vững thị trờng.
Không ngừng tạo dựng và phát triển uy tín với khách hàng, coi sự ổn định và an toàn về tài chính của khách hàng là sứ mệnh và trách nhiệm chủ
yếu của Pjico.

II. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm tại công ty.


Trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều tiến hành hạch toán kinh doanh độc lập, điều đó đòi hỏi quá trình hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo có lãi và không ngừng tăng
trởng. Chính vì thế mà mọi tổ chức, mỗi doanh nghiệp sẽ tự tìm ra cho mình một hớng đi đúng để tồn tại và phát triển trên thơng trờng. Công ty cổ phần
bảo hiểm Petrolimex cũng nằm trong số đó. Là một công ty trẻ nên Pjico gặp một số khó khăn nhng đã biết tận dụng cơ hội thuận lợi vợt qua những trở ngại
đó để có thể vơn lên dành chỗ đứng trong thơng trờng nh bây giờ. Trong thời gian thực tập tại Pjico, đợc sự giúp đỡ tận tình của các cô
chú anh chị trong công ty, cùng việc bản thân tự tìm hiểu và nghiên cứu đợc phần nào công tác khai thác của công ty em đã thấy đợc phần nào mặt tốt và
mặt cha tốt của khâu này. Víi vèn hiĨu biÕt Ýt ái, cïng mét thêi gian thực tập ngắn ngủi nên chỉ xin đề xuất một vài ý kiến nhằm đợc đóng góp phần nhỏ
vào việc hoàn thiện công tác khai thác tại Pjico.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng hớng hoạt động trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×