Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Những khó khăn

Những khó khăn

Tải bản đầy đủ - 57trang

Mô hình công ty cổ phần đợc Đảng và Nhà Nớc quan tâm phát triển, đồng thời đã thể hiện tính u việt trong nền kinh tế đã làm cho nhận thức của
mọi tầng lớp dân c cũng nh việc chấp nhận mô hình này trong tâm lý xã hội cũng tăng lên. Đội ngũ cán bộ của công ty nhìn chung là trẻ, năng động, nhiệt
tình và thích ứng nhanh với sự cạnh tranh của cơ chế thị trờng. Tiềm năng thị trờng tại một số địa bàn có văn phòng của công ty khá lớn, là điều kiện thuận
lợi cho công tác khai thác.

2. Những khó khăn


Bên cạnh những thuận lợi mà công ty có đợc thì còn có rất nhiều những khó khăn thử thách lớn trong một số vấn đề cơ bản.
Một số doanh nghiệp nớc ngoài đã dần chuyên sang tham gia bảo hiểm tại các văn phòng nớc ngoài. Các công ty bảo hiểm trong nớc cũng cạnh tranh
quyết liệt và cũng đã đa ra một số sản phẩm mơí chính sách mới phù hợp với
thị trờng. Pjico là một công ty mới thành lập nên bị thiệt thòi hơn các doanh
nghiệp nhà nớc đã có tên tuổi trên thị trờng. Thêm vào đó do mới thành lập cho nên khó khăn hơn cho việc tuyên truyền sản phẩm của mình và tính độc
quyền nhà nớc trong thị trờng bảo hiểm Việt Nam từ trớc đến nay, tạo cho khách hàng thói quen sử dụng các sản phẩm bảo hiểm của một số công ty mới
là không dễ dàng gì. Số lợng khách hàng lớn, cố định của công ty là ít chủ yếu là các cổ đông
còn lại là các khách hàng nhỏ lẻ tự khai thác do vậy tính ổn định thấp. Công tác giám định, bồi thờng hoàn toàn do các phòng trên công ty đảm
nhiệm, một số vụ tai nạn xảy ra công tác bồi thờng cha kịp thời, cha linh hoạt, quan hệ với khách hàng cha chặt chẽ một số khách hàng đã không tiếp tục bảo
hiểm. Trang thiểt bị phục vụ cho công tác khai thác tại văn phòng nhất là văn
phòng đợc thành lập từ trớc đây cha đợc tốt, cha có dấu của văn phòng.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Bé m¸y tỉ chức của công ty còn cha đầy đủvà ổn định từ văn phòng công ty đến các chi nhánh. Công tác quản lý ở văn phòng còn nhiều hạn chế, thiếu
cán bộ quản lý có kinh nghiệm, thiếu cán bộ vững vàng về nghiệp vụ cha có tính tự giác chấp hành kỷ luật, một số cha thích ứng đợc với cơ chế thị trờng,
cha chịu khó học tập, khả năng ngoại ngữ cha tổt. Công ty cha tuyên truyền quảng cáo sâu rộng, mạng lới khai thác còn ít
làm cho rất ít ngời biết đến công tác nghiệp vụ mà công ty đang triển khai. Một số chính sách mà công ty đa ra còn chậm.
Những nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc đợc công ty triển khai song cha phối hợp chặt chẽ vơí các nghành chức năng nên cha có hiệu quả.
Số nhân sự của các phòng có nhiều thay đổi, ảnh hởng lớn đến công tác khai thác. Trong quá trình khai thác cha làm tốt công tác giải thích, tuyên
truyền một cách rõ ràng các đièu kiện phạm vi bảo hiểm cho ng
ời tham gia bảo hiểm gây khó khăn, khóc mếu cho việc giải quyết sau này.
Ngoài những khoản chi hoa hồng đại lý, cộng tác viên thì để tiến trình khai thác nhanh chóng đạt hiệu quả công ty ần thựuc hiện một số công việc
khác ddể khuếch trơng hình ảnh của công ty, chi cho họi nghị khách hàng, hội nghị tổng kết nh
ng dến nay những khoản chi này hầu nh rât ít.

3. Phơng hớng hoạt động trong thêi gian tíi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×