Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

Tải bản đầy đủ - 57trang

Nếu khách hàng đồng ý rtam gia bảo hiểm thì khai thác viên sẽ cáp giáy yêu cầu bảo hiểm cho khách hàng để họ kê khai đồng hời tiến hành các công
tác nh đánh giá rủi ro, xác định giá trị bảo hiểm Sau đó tiến hành chào phí cho
khách hàng và thông báo cho ban lãnh đạo công ty để ký hợp đồng.

1.4. Kiểm tra giám sát quá trình khai thác bảo hiểm


Các văn phòng của công ty ngoài nhiệm vụ tự mình kiểm tra, giám sát tình hình khai thác của các cá nhân trong văn phòng thì các trởng phòng còn có
nhiệm vụ thờng xuyên thông báo cho công ty về tình hình khai thác của văn
phòng mình theo từng tháng, quý, nên để công ty có các biện pháp điều chỉnh kịp thời và hiệu quả, tránh tình trạng bị động.

1.5. Đánh giá kinh nghiệm trong công tác khai thác


Đầu tuần nào công ty cũng họp vào buổi sáng để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động của toàn công ty. Căn cứ vào bản báo cáo của các văn
phòng, các phòng nghiệp vụ, công ty tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt
động chung của các phòng và tình hình khai thác hiện nay đang gặp phải những khó khăn gì sẽ cùng nhau giải quyết, tích cực đẩy mạnh hơn nữa những thuận
lợi đang có.

2. Tình hình khai thác của Pjico .


Trớc năm 1995 thị trờng bảo hiểm Việt Nam chỉ có một công ty bảo hiểm duy nhất, đó là bảo Việt. Nhng đến năm 1995 thì đã xuất hiện nhiều công ty
bảo hiểm tạo nên một thị trờng bảo hiểm sôi động nhng điều đó cũng đồng
nghĩa với việc thị trờng bị chia sẻ nhiều hơn và cạnh tranh diễn ra quyết liệt hơn. Công ty bảo hiểm nào cũng cố gắng nâng cao chất lợng sản phẩm của
mình để chiếm đợc lòng tin của khách hạng và mở rộng thị phần. Vậy Pjico đã tiến hành công tác khai thác nh thế nào để có một chỗ đứng nh hiện nay?
Chúng ta cùng xem xét sự biến động về doanh thu cuả các nhóm nghiệp vụ.

2.1. Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.


Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Bảng4:Doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải: Đơn vị:triệu đồng
Nghiệp vụ 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 D .thu D .thu 9695 D .thu
9796 D .thu
9897 D .thu
9998 D .thu 0099 D .thu 0100 D .thu 0201
1.B¶o hiểm hàng hoá vận
chuyển 4.911 14.936
3,04 20.815 1,39 22.117
1,06 17.898 0,81 20.045
1,12 21.640 1,07 24.564
1,14
2.Bảo hiểm thân tàu
1.382 5.035
3,64 5.924
1,18 8.441
1,42 9.598
1,14 10.365 1,08 11.543
1,11 12.348 1,069 3.Bảo hiểm
trách nhiệm chđ tµu
111 2.825
2,56 3.966
1,4 5.128
1,29 5.740
1,12 5.970
1,04 6.387 1,02 6.864
1,07
Ngn :Phòng bảo hiểm hàng hải-Pjico
Qua bảng số liệu ta thấy năm 1995 doanh thu của các nghiệp vụ đều đạt đợc ở mức thấp bởi công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 1995 do
đó ngay kể cả các cổ đông của công ty cũng cha tham gia ngay đợc do có thể đã ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm khác trong một năm.
Năm 1996 doanh thu của các nghiệp vụ tăng cao hơn nhiều so với năm 1995 và đạt tốc độ tăng liên hoàn từ 2,5 3,5 lần so với năm trớc.
Năm 1997 khi hoạt động của Công ty đã tơng đối ổn định, số lợng khai thác viên bảo hiểm tăng thì doanh thu năm sau hơn năm trớc trung bình 1,3
lần. Song con số này không phải là cao bởi Công ty mới tiến hành khai thác trong phạm vi các cổ đông của mình.
Năm 1998 thị trờng bảo hiểm thực sự sôi động, các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh gay gắt và hàng loạt các nghiệp vụ bảo hiểm mới ra đời. Nhờ
việc mở rộng mạng lới đại lý và chính sách tuyên truyền quảng cáo mà doanh thu của công ty không hề bị giảm mà có xu hớng tăng lên với mức tăng liên
hoàn trung bình là 1,2 lần. Năm 1999 do nớc ta có những thay đổi trong luật doanh nghiệp gây ảnh
hởng đến lợng hàng xuất nhập khẩu do đó làm doanh thu phí bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm hh giảm 0,19 lần so với năm 1998. Sau năm đó khi luật
doanh nghiệp có những thay đổi theo chiều hớng mở cửa cho nớc ngoài đầu t tại Việt Nam thì doanh thu phí bảo hiểm hàng hoá lại tăng trở lại, tăng 1,12
lần so với năm trớc đó.

2.2 Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×