Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
C¸c nghiƯp vơ triĨn khai

C¸c nghiƯp vơ triĨn khai

Tải bản đầy đủ - 57trang

cùng phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc lập các thủ tục cần thiết , tính toán để đòi bồi thờng từ nhà tái bảo hiểm.
Phòng thị trờng: nghiên cứu thị trờng nhằm mở rộng hơn nữa thị phần mà công ty đang nắm giữ; đối với những sản phẩm mới cần tìm kiếm khách hàng, thị tr-
ờng để sản phẩm đó tồn tại và phát triển.

2.3. Các nghiệp vụ triển khai


Để phục vụ nhu cầu bảo hiểm đa dạng của ngời tiêu dùng, công ty đã thực hiện rộng rãi tất cả các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho các
đối tợng khách hàng trong ngoài cổ đông, các tổ chức cá nhân trong và ngoài n- ớc. Bao gồm:
Nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải: - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đờng biển, đờng bộ, đờng sông, đ-
ờng hàng không. - Bảo hiểm thân tàu.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu. - Bảo hiểm nhà thầu đóng tầu.
- Bảo hiểm tàu sông , tàu cá. Nghiệp vụ bảo hiểm phi Hàng hải:
- Bảo hiểm xe cơ giới. - Bảo hiểm kết hợp con ngời.
- Bảo hiểm học sinh, giáo viên. - Bảo hiểm bồi thờng cho ngời lao động.
- Bảo hiểm khách du lịch. - Bảo hiểm hành khách.
Nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật và tài sản. - Bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng lắp đặt
- Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt - Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
- Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm hỗn hợp tài sản cho thuê mớn.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Nghiệp vụ tái Bảo hiểm: - Nhợng và nhận tái Bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm
Các hoạt động khác - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Bảo hiểm: giám định, điều tra,
tính toán phân bổ tổn thất, đại lý giắm định, xét giải quyết bồi thờng và đòi ngời thứ ba.
- Hợp tác đầu t tín dụng, liên doanh liên kết với các bạn hàng trong và ngoài nớc.
Ngoài ra Pjico còn thực hiện việc nhận và nhợng tái Bảo hiểm, giám định kiểm tra, tính toán, phân bố tổn thất, đại lý giám định, xét giải quyết bồi thờng
và đòi ngời thứ ba theo yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của mọi tổ chức
và tập thể cá nhân trong và ngoài nớc.

II. Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex


.
1.Quy trình khai thác bảo hiểm của công ty.
Xuất phát từ phơng châm hoạt động lấy chữ tín làm trọng, coi lợi ích của khách hàng là trên hết, nâng cao trình độ về chuyên môn và chất lợng phục
vụ khách hàng, kết hợp với sự đánh giá cao về tầm quan trọng của công tác khai thác bảo hiểm , Pjico đã đề ra khẩu hiêu cho hoạt động khai thác đó là
năng động, tích cực, khoa học , nhanh và tôn trọng lợi ích của khách hàng cũng nh cộng tác viên . Ngay từ khi mới thành lập công ty đã khoong ngờng
mở rộng địa bàn khai thác , đặt nhiều văn phòng đại diện ở các thành phố lớn, hàng trăm tổng đại lý đợc mở ra ở các khu vực đông dân c, nhiều ngời qua lại,
thuận tiện cho việc bán bảo hiểm để thực hiện khâu khai thác đợc tốt nhất, triệt để nhất, nhằm bám sát khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận và
tham gia bảo hiểm tại công ty Quy trình khai thác bảo hiểm của công ty gồm các bớc sau:

1.1. Lập kế hoạch khai thác bảo hiểm


Mặc dù mới thành lập, cha có nhiều số liệu để thống kê nên Pjico cũng tiến hành công tác tìm hiểu thị trờng, tham khảo, học tập kinh nghiệm của các
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C¸c nghiƯp vơ triĨn khai

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×