Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm.

Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm.

Tải bản đầy đủ - 57trang

sẽ thực hiện kiểm tra tại cỗ cũng nh chuẩn bị các hồ sơ và biên bản giám định về những vấn đề liên quan đến các khía cạnh khác của rủi ro. Tài liệu này có thể
rất đầy đủ và sẽ đợc chuyển cho khai thác viên bảo hiểm để tiến hành thơng thuyết về các điều khoản, điều kiện, phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm.

3.3 Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm.


Công tác khai thác bảo hiểm sẽ đạt đợc kết qủa tốt hơn nếu có các biện pháp hỗ trợ khai thác, từ đó việc mở rộng thị trờng của công ty trở nên dễ dàng
hơn. Để thực hiện cuộc chiến chiếm lĩnh thị trờng đạt kết quả ngay từ khâu
khai thác, các công ty bảo hiểm thờng sử dụng các biện pháp của chính sách truyền thống.
Mục tiêu của chính sách này là: Hỗ trợ cho việc tăng uy tín địa vị của công ty.
Phát triển và tăng cờng về tên gọi, hình ảnh của sản phẩm. Giúp cho khách hàng hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm đó và những đặc tr-
ng, thuộc tính xác đáng, giá trị sử dụng Khách hàng tin tởng khi mua sản phẩm
Khách hàng nhớ vê công ty, về sản phẩm với những hoạt động cơ bản
Chính sách truyền thông
Chính sách truyền thông bảo gồm mọi hoạt động giải pháp mà doanh nghiệp bảo hiểm đề ra nhằm thực hiện các chiến lợc, chiến thuật truyền thông
với mục đích thúc đẩy việc bán bảo hiểm và nâng cao uy tín của doanh nghiệp
trên thị trờng. Khi truyền thông về sản phẩm, tuỳ từng loại sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm có định hớng truyền thông khác nhau.
Đối với những sản phẩm phải mua, truyền thông về sản phẩm phải thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm của doanh nghiệp. Thông tin phải tập trung vào
những u thế của sản phẩm đã tung ra thị trờng so với các đối thủ cạnh tranh về giá cả, kênh phân phối, các đảm bảo mở rộng u đãi
Đối với những sản phgẩm bảo hiểm phải bán, trớc tiên truyền thông phải có tác dụng gợi mở nhu cầu của khách hàng và sau đó nói len sự thích đáng của
sản phẩm để đáp ứng nhu cầu này.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Trun th«ng vỊ doanh nghiƯp bảo hiểm cần quan tâm đến những nội dung cơ bản nh địa điểm và tên gọi của doanh nghiệp, các kênh phân phối bảo hiểm,
điều kiệnh và phơng thức phục vụ, uy tín của doanh nghiệp trên thị trờng Những kỹ thuật truyền thông:
-Quảng cáo: Qua những phơng tiện thông tin đại chúng nh báo chí,phát thanh, truyền hình, phim ảnh, áp phích
Quảng cáo trực tiếp, quảng cáo tại nơi bán sản phẩm và quảng cáo qua sản phẩm.
-Xúc tiến bán hàng khuyến mại -Quan hệ công chúng: Những hoạt động thờng xuyên: hội nghị khách hàng
gặp gỡ định kỳ với các nhà báo , xuất bản các bản tin, tạp chí Những hoạt động trọng điểm : họp b¸o , tiƯc coctail, nãi chun
hay chiÕu phim, tham quan nghiên cứu, thăm hỏi khách hàng Những hoạt động đặc biệt: doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành đỡ đầu hay bảo
trợ cho một số chơng trình

3.4 Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm.

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×