Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Hợp tác văn hóa, xã hội giáo dục:

Hợp tác văn hóa, xã hội giáo dục:

Tải bản đầy đủ - 76trang

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ASEAN 1995-2007 ĐVT: USD
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN còn thể hiện trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, mà nổi bật là thị trường lao động
Malaixia đã mở cửa đón một số lượng lớn lao động Việt Nam. Ngồi ra còn
nhiều hoạt động khác như hợp tác về khoa học và công nghệ, về bảo vệ mơi trường, về y tế giáo dục, văn hóa nghệ thuật và thể thao..

4. Hợp tác văn hóa, xã hội giáo dục:


Trong hơn 10 năm qua, tích cực hội nhập với khu vực Đông Nam Á và thế giới, Việt Nam ln gìn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu
những tinh hoa văn hóa của khu vực và thế giới, giao lưu học hỏi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nước bạn bè trong ASEAN.
Ngày nay ASEAN đã trở nên khá quen thuộc với giới thanh niên, sinh viên
ở các thành phố lớn trong cả nước. Việc trao đổi văn hóa giáo dục giữa Việt Nam với các nước ASEAN đã không ngừng được mở rộng. Nhiều đoàn nghệ
thuật Việt Nam đến thăm, biểu diễn ở các nước bạn, giới thiệu nền văn hóa dân tộc đặc sắc của Việt Nam; đồng thời nhiều đoàn nghệ thuật các nước ASEAN đã
đến biểu diễn, giao lưu tại Việt Nam. 102008, cuộc thi “ giọng hát vàng ASEAN” lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 8 nước thành
viên là dịp giao lưu văn hóa bổ ích giữa các nước trong khối ASEAN và thế giới, đồng thời mang lại những giá trị nghệ thuật và tinh thần cho khán giả các
nước.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 70 -
Năm Tổng kim
ngạch XK Tổng kim
ngạch NK Với các nước ASEAN
VN XK Tỷ trọng
VN NK Tỷ trọng
1995 5448,9
8155,4 1112,1
20,4 2377,8
29,2 1996
7255,9 11143,6
1776,8 24,5
2992,1 26,9
1997 9185,0
11592,3 2020,5
22,0 3244,9
28,0 1998
9361,0 11500,0
2020,2 21,6
3386,6 29,4
1999 11540,0
11742,0 2516,3
21,8 3290,9
28,0 2000
14455,0 15639,0
2620,6 18,1
452,5 28,9
2002 16706,1
19745,6 2434,9
14,58 4769,2
24,15 2003
20149,3 25255,8
2953,3 14,66
5949,3 23,56
2004 26485
31968,8 4056,1
15,31 7768,5
24,30 2005
32447 36761,1
5743,5 17,70
9326,3 25,37
2006 39826,2
44891,1 6358,2
15,96 12544,8
27,94 2007
48560 62680
7813,4 16,09
Tháng 21990, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức gia nhập tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á SEAMEO. Sau khi Việt Nam trở
thành thành viên chính của ASEAN, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam trở thành thành viên của Tiểu ban Giáo dục của ASEAN ASCOE, đã tích cực phối hợp
với các nước trong khu vực với nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả và được các bạn đánh giá cao.

5. Những cơ hội và thách thức mới :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp tác văn hóa, xã hội giáo dục:

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×