Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Quá trình hình thành ASEAN +3 :

Quá trình hình thành ASEAN +3 :

Tải bản đầy đủ - 76trang

1. ASEAN + 3 :
a. Quá trình hình thành ASEAN +3 :
i. Những tiền thân của ASEAN + 3 : Năm 1990 thủ tướng Mahathia Mohamat của Malaysia đã đưa ra ý tưởng về
việc thiết lập một cơ chế hợp tác giữa các nước Đơng Á : Nhóm kinh tế Đông Á EAEG bao gồm 6 nước thành viên ASEAN lúc bấy giờ và Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông nay thuộc Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Trong hội nghị các quan chức kinh tế cao cấp đặc biệt ở Indonesia
1631991và tại AEM lần thứ 23 họp tại Malaysia 101991 EAEG đã được thảo luận chính thức và được đề nghị đổi thành Diễn đàn kinh tế Đông Á EAEC.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 52 -
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 họp ở Singapore tháng 11992 đã tán thành ý tưởng về EAEC và giao cho Tổng thư ký ASEAN nghiên cứu thể
thức thích hợp để hiện thực hóa ý tưởng này. Tháng 71993 hội nghị ngoại trưởng ASEAN AMM lần thứ 26 đã quyết
định EAEC sẽ là 1 diễn đàn trong APEC và AEM sẽ hỗ trợ và định hướng cho EAEC. Tuy nhiên EAEC đã khơng được hiện thực hóa lúc đó vì :
- Tại thời điểm bấy giờ, ở Đông Á đang tồn tại nhiều chủ ngĩa khu vực đang cạnh tranh nhau. Cả APEC và ASEAN chưa chứng minh được giá trị cũng như
hiệu quả mà nó hứa hẹn, nên các nước Đơng Á vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một tổ chức khu vực mới.
- Mỹ đã kịch liệt phản đối sự ra đời của EAEG và EAEC vì lý do sự ra đời của tổ chức này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Á
- Sự thiếu quyết tâm của Nhật Bản, lúc bấy giờ chịu nhiều ảnh hưởng từ Mỹ, nước được dự kiến là sẽ đóng vai trò đầu tàu trong EAEC.
ii. Sự ra đời của ASEAN + 3 :
Cho đến cuối năm 1997 việc thiết lập một cơ chế hợp tác Đông Á đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết vì :
- Trong hợp tác Á-Âu ASEM mặc dù các nước Đông Á tham gia với tư
cách là các chủ thể riêng nhưng EU lại ứng xử với họ như một bên châu Á. Dẫn đến việc các nước Đông Á cần có một cơ chế thích hợp để tham khảo ý kiến lẫn
nhau. -
Các nước Đông Á đã nhận thấy rõ hơn mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong khu vực của họ từ sau khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á
1997-1998 -
Sự phát triển của các tổ chức khu vực khác, đặc biệt là EU và khu vực Bắc Mỹ đã một phần thúc đẩy các nước Đông Á cho ra đời tổ chức khu vực của
mình. -
Tiến trình chậm chạp của liên kết kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC đã làm cho các nước thành viên của tổ chức này ở Đông Á thất vọng.
Những nguyên nhân trên đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo ASEAN + 3 gặp nhau tại cuộc họp thượng đỉnh chính thức vào tháng 121997 để bàn về việc thành lập
ASEAN+3. Hai năm sau tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 của ASEAN + 3 tại Manila,
ASEAN + 3 đã chính thức được thể chế hóa. iii.
Cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của ASEAN +3 : Hợp tác ASEAN+3 có một bộ phận chuyên trách là Bộ phận ASEAN+3
nằm trong ban thư ký ASEAN. Bên cạnh đó, Hợp tác ASEAN+3 còn được hiện thực hóa thơng qua hai kênh chính là kênh chính thức Hội nghị thượng đỉnh,
hội nghị cấp bộ, hội nghị các quan chức cao cấp và kênh khơng chính thức
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 53 -
nhóm tầm nhìn Đơng Á, nhóm nghiên cứu Đông Á, diễn đàn Đông Á, Hội đồng kinh doanh Đơng Á… .
iv. Tiến trình Hợp tác ASEAN + 3 đã trải qua 2 giai đoạn phát triển
chính : 1. Giai đoạn 1997-2005 : Trong giai đoạn này Hợp tác ASEAN+3 đã trải
qua 2 giai đoạn nhỏ :

Giai đoạn 1997-2002: Xác định mục đích mục tiêu hợp tác và đề xuất các biện pháp nhằm đạt tới
các mục tiêu của hợp tác ASEAN+3.Hoạt động này đã được thực hiện trong suốt 6 Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hợp tác ASEAN+3
Tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tổ chức vào 121997, các nước vẫn chưa có quyết định nào về tương lai của hợp tác ASEAN+3.
Đến Hội nghị thượng đỉnh họp lần thứ 2 tại Hà Nội vào tháng 121998, các nhà lãnh đạo đã quyết định thường niên hóa hội nghị và đưa đến nhất trí rằng
ASEAN+3 là một tiến trình hợp tác thực sự và sẽ tổ chức hợp tác này ở các cấp độ khác nhau.
Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 3 họp tại Manila ngày 29111999, hai quyết định quan trọng đã được thông qua : ra Tuyên bố chung
về hợp tác Đơng Á, thành lập nhóm tầm nhìn Đơng Á EAVG. Tiếp đó tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 tổ chức tại Singapore ngày 24112000, các nước
ASEAN đã quyết định thành lập nhóm nghiên cứu Đơng ÁEASG. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 5 tổ chức tại Brunei tháng 112001, EASG đã
trình báo cáo của họ trong đó đề xuất 57 biện pháp nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về việc xây dựng cộng đồng Đơng Á hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ trong đó
có 26 biện pháp cụ thể bao gồm 17 biện pháp ngắn hạn vaa 9 biện pháp trung và dài hạn, các đề xuất trên đã được thông qua và trở thành chương trình nghị sự
của hợp tác Đơng Á từ năm 2002 tới nay.
- Xây dựng các kênh hợp tác : Bên cạnh 2 cơ chế truyền thống của ASEAN+3 cho tới hội nghị thương đỉnh
Manilanăm 199 1 cơ chế hợp tác mới đã được thành lập là tiến trình thượng đỉnh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Các thể chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+ ngày càng được mở rộng. Đã có 48 cơ chế dưới tiến trình hợp tác ASEAN+3điều phối 16 lĩnh vực hợp tác bao
gồm kinh tế, tiền tệ-tài chính, chính trị-an ninh, du lịch, nông nghiệp môi trường, năng lượng và công nghệ thông tin liên lạc.
- Triển khai một số hoạt động hợp tác cụ thể Hợp tác tài chính tiền tệ được tiến hành củ yếu thơng qua các hội nghị Bộ
trưởng tài chính họp hàng năm. Trong đó hợp tác đáng chú ý nhất là Sáng kiến Chiêng Mai CMI được đưa ra tại hộ nghị bộ trưởng tài chính Chiêng Mai
tháng 52000.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 54 -
Từ năm 1999, Hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN+3 AEM+3đã họp thường kỳ. Tại AEM lần thứ 2 họp tại tổ chức vào tháng 52000 đã ra quyết định
về các nguyên tắc cũng như lĩnh vực hợp tác của hợp tác kinh tế ASEAN+3.

Giai đoạn 2003-2005 : Nội dung hợp tác trọng tâm trong giai đoạn này là thực hiện 17 biện pháp
ngắn hạn do nhóm nghiên cứu Đơng Á đề xuất. Thực hiện nhiệm vụ trên, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 7 tổ chức ở Bali ngày 7102003 đã phê
chuẩn Chiến lược về các biện pháp ngắn hạn của EASG.
Tại hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 8 tổ chức ở Viêng Chăn ngày 29112004, hợp tác ASEAN+3 đã có bước tiến đột phá khi đưa ra quyết tâm
làm sâu sắc thêm hợp tác chuyên ngành của ASEAN+3, thảo luận việc triển khai xây dựng khu vực mậu dịch tự do Đông Á EAFTA và triệu tập hội nghị
thượng đỉnh Đông Á Ngày 15122005 HỘi nghị thượng đỉnh Đông Á lần đầu tiên đã được triệu tập tại kuala Lumpur.
Đến năm 2005, 14 biện pháp ngắn hạn đã được thực hiện. 2. Giai đoạn từ 2005 đến nay :
Trong giai đoạn này vị thế của ASEAN+3 trong hợp tác giữa các nước Đông Á đã ít nhiều giảm xuống, nhưng vẫn được thừa nhận là cơ chế chính
Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 10 họp tại Cebu ngày 1412007 vị thế của ASEAN với tư cách là cơ chế chính để đạt được mục tiêu thành lập cộng
đồng Đông Á đã được khẳng định lại.
b. Những thành tựu hợp tác ASEAN + 3 trong những năm vừa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình hình thành ASEAN +3 :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×