Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Thuận lợi : Khó khăn :

Thuận lợi : Khó khăn :

Tải bản đầy đủ - 76trang

thời hướng dẫn CCCA triển khai các quyết định về CEPT của cơ quan cấp trên nữa.
- Một cơ chế cấp Bộ trưởng gọi là Hội đồng AFTA mỗi năm họp 1 lần để quyết định các vấn đề lớn trong tiến trình thức hiện CEPT.
- Ngồi ra tiến trình thực hiện AFTA còn được thơng báo cho Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế ASEAN AEM để tổng hợp, đánh giá chung các hoạt động
hợp tác kinh tế ASEAN.

3. Những thách thức và những cơ hội của Việt Nam tham gia vào AFTA:


a. Thuận lợi :


- Khi gia nhập AFTA , hàng hoá của Việt nam sẽ được hưởng thuế suất ưu
đãi thấp hơn cả thuế suất tối huệ quốc mà các nước ASEAN dành cho các nước thành viên WTO, từ đó có điều kiện thuận lợi hơn để hàng hố Việt nam có thể
thâm nhập thị trường của tất cả các nước thành viên ASEAN. -
Bên cạnh những thuận lợi thu được từ hoạt động thương mại trong nội bộ khối , khi gia nhập AFTA, VN sẽ có thế hơn trong đàm phán thương mại song
phương và đa phương với các cường quốc kinh tế, cũng như các tổ chức thương mại quốc tế lớn như Mỹ, nhật, EU hay WTO..
-
Tuy có những trùng lặp giữa VN và các nước ASEAN, nhưng có nhiều lĩnh vực mà VN có thể khai thác từ thị trường các nước ASEAN như VN có thế
mạnh trong xuất khẩu nông sản, hàng dệt và may mặc, và ta cũng có nhu cầu nhập nhiều mặt hàng từ các nước ASEAN với giá thấp hơn từ các khu vực khác
trên thế giới. -
Một mặt Doanh nghiệp được lợi do tăng được khả năng cạnh tranh so với các nước ngoài ASEAN về giá cả, mặt khác người tiêu dùng được hưởng lợi do
giá cả rẻ hơn và chủng loại hàng hoá phong phú hơn. -
Thu hút vốn đầu tư, tiếp thu công nghệ, tận dụng nhân công, sử dụng vốn và kỹ thuật cao trong khu vực

b. Khó khăn :


-
Lợi ích trực tiếp của nhà nước là nguồn thu ngân sách về thuế xuất nhập khẩu giảm.
-
Việc tham gia dẫn tới sự xoá bỏ các hàng rào thuế quan và phi quan thuế, nghĩa là xố bỏ sự bảo hộ của chính phủ đối với các doanh nghiệp, buộc các
doanh nghiệp phải tham gia thật sự vào cuộc chới cạnh tranh khốc liệt trên thị trường khu vực : cạnh tranh thúc đẩy sản cuất phát triển, nhưng đồng thời có thể
làm điêu đứng và phá sản hàng loạt các doanh nghiệp, thậm chí hàng loạt ngành.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 36 -
Dẫn tới việc thay đổi cơ cấu kinh tế. Đây là vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp Việt nam.
Tóm lại, gia nhập AFTA là bước tập duyệt đầu tiên cho nền kinh tế và các doanh nghiệp VN để chuẩn bị cho sự gia nhập thị trường thế giới rộng lớn và đầy sự
cạnh tranh hơn.

4. Quá trình thực hiện CEPTAFTA :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuận lợi : Khó khăn :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×