Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Quá trình hình thành AFTA :

Quá trình hình thành AFTA :

Tải bản đầy đủ - 76trang

1. Quá trình hình thành AFTA :


ASEAN là một trong những khu vực có nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thế giới tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN giai đoạn 1981-
1991 là 5,4, gần gấp hai lần tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới. Tuy vậy, trước khi AFTA ra đời, những nỗ lực hợp tác kinh tế của ASEAN đều
không đạt được mục tiêu mong muốn. ASEAN đã có các kế hoạch hợp tác kinh tế như:
-
Thoả thuận thương mại ưu đãi PTA. -
Các dự án công nghiệp ASEAN AIP. -
Kế hoạch hỗ trợ công nghiệp ASEAN AIC và Kế hoạch hỗ trợ sản xuất công nghiệp cùng nhãn mác BBC.
- Liên doanh công nghiệp ASEAN AIJV
Các kế hoạch hợp tác kinh tế kể trên chỉ tác động đến một phần nhỏ trong thương mại nội bộ ASEAN và không đủ khả năng ảnh hưỏng đến đầu tư
trong khối.
Sự ra đời của AFTA: Vào đầu những năm 90, khi chiến tranh lạnh kết thúc, những thay đổi trong
môi trường chính trị, kinh tế quốc tế và khu vực đã đặt kinh tế các nước ASEAN đứng trước những thách thức lớn không dễ vượt qua nếu không có sự liên kết
chặt chẽ hơn và những nỗ lực chung của tồn Hiệp hội, những thách thức đó là :

Q trình tồn cầu hố kinh tế thế giới diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, chủ nghĩa bảo hộ truyền thống trong
ASEAN ngày càng mất đi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách trong nước cũng như quốc tế.

Sự hình thành và phát triển các tổ chức hợp tác khu vực mới đặc biệt như EU, NAFTA sẽ trở thành các khối thương mại khép kín, gây trở
ngại cho hàng hố ASEAN khi thâm nhập vào những thị trường này.

Những thay đổi về chính sách như mở cửa, khuyến khích và dành ưu đãi rộng rãi cho các nhà đầu tư nước ngoài, cùng với những lợi thế so
sánh về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực của các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nga và các nước Đông Âu đã trở thành những thị trường đầu tư
hấp dẫn hơn ASEAN, đòi hỏi ASEAN vừa phải mở rộng về thành viên, vừa phải nâng cao hơn nữa tầm hợp tác khu vực.
Để đối phó với những thách thức trên, năm 1992 , theo sáng kiến của Thái lan, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN họp tại Singapore đã quyết định thành lập
một Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN gọi tắt là AFTA. Đây thực sự là bước ngoặt trong hợp tác kinh tế ASEAN ở một tầm mức mới.
Mục tiêu của AFTA: AFTA đưa ra nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế sau:
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 27 -

Tự do hố thương mại trong khu vực bằng việc loại bỏ các hàng rào thuế quan trong nội bộ khu vực và cuối cùng là các rào cản phi
quan thuế. Điều này sẽ khiến cho các Doanh nghiệp sản xuất của ASEAN càng phải có hiệu quả và khả năng cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới.
Đồng thời, người tiêu dùng sẽ mua được những hàng hố từ những nhà sản suất có hiệu quả và chất lượng trong ASEAN , dẫn đến sự tăng lên
trong thương mại nội khối.

Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực bằng việc tạo ra
một khối thị trường thống nhất, rộng lớn hơn.

Làm cho ASEAN thích nghi với những điều kiện kinh tế quốc tế đang thay đổi, đặc biệt là với sự phát triển của các thỏa thuận thương
mại khu vực RTA trên thế giới.

2. Hiệp định về thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung CEPT-AFTA:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình hình thành AFTA :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×