Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Một số chương trình hợp tác khác : Một số hoạt động văn hóa xã hội ASEAN :

Một số chương trình hợp tác khác : Một số hoạt động văn hóa xã hội ASEAN :

Tải bản đầy đủ - 76trang

b. Hợp tác văn hóa :


ASEAN là một tổ chức có các thành viên với sự đa dạng và phức tạp văn hóa rất cao, tuy nhiên lại chia sẻ nhiều đặc điểm văn hóa lịch sử chung. Từ năm
1978, các quốc gia ASEAN đã hợp tác tích cực trong lịch vực văn hóa thơng tin nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và sự đoàn kết giữa các dân tộc
ASEAN. Tất cả các hoạt động và chương trình trong lĩnh vựa này nhằm thức đẩy nhận thức về ASEAN như là 1 cộng đồng quốc tế. Sự hợp tác này đã được
được nhấn mạnh tại Thỏa Ước Bali năm 2003 :”Cộng đồng ASEAN sẽ phát triển và thức đẩy sự hợp tác giữa học giả, nhà văn, nghệ sĩ và hệ thống truyền
thơng nhằm giữ gìn và phát triển sự đa dạng văn hóa ASEAN kết hợp với việc phát triên tính đồng nhất văn hóa khu vực cũng như nhận thức về 1 cộng đồng
ASEAN”.
Hoạt động văn hóa ASEAN bao gồm bảo vệ, bảo tồn và gìn giữ những di sản văn hóa. Trong khoảng thời gian gần đây, những quan chức văn hóa
ASEAN đã hợp tác làm việc trong các vấn đề phát triển nguồn nhân lực văn hóa từng quốc gia. Một trong những thành phần chính trong hợp tác văn hóa
ASEAN là Ủy ban Văn hóa thơng tin ASEAN - Committee on Culture and Information COCI. Được thành lập năm 1978, nhiệm vụ chủ yếu của ủy ban
này là thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa và thơng tin. COCI hoạt động năng động liên tục nhằm thông qua một loạt những dự án và kế hoạch
trong và ngồi khu vực. Nó bao gồm đại diện của các tô chức quốc gia như bộ trưởng bộ ngoại vụ, bộ trương văn hóa và thơng tin, các hệ thống phát thanh
truyền hình, các tổ chức văn hóa, viện tàng, thư viện và kho lưu trữ. Nhiều trường đại học và tổ chức nghệ thuật cũng tham gia vào các hoạt động của
COCI. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thơng tin cần được đặt ưu tiên cao và tập trung tối ưu hóa hiệu quả để tăng cường sự hiểu biết và đoàn kết của các
nước ASEAN.

c. Một số chương trình hợp tác khác :


Do nội dung giới hạn nên chúng em chỉ nêu lên 1 số hợp tác tiêu biểu, ngoài ra các nước ASEAN còn có các hợp tác ngồi kinh tế khác :

Hệ thống Các trường Đại Học - ASEAN Asean University Network

Quản lý Thảm Họa - Disaster Management

Phòng chống Ma túy và chất kích thích - Drugs and Narcotics

Sức khỏe và dinh dưỡng - Health and Nutrition •
HIV và AIDS

Lao động - Labour

Phát triển nơng thơn và chống nghèo đói - Rural Development Poverty Eradication

Khoa học và cơng nghệ - Science Technology

Phụ nữ - Women
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 24 -

Thanh niên và trẻ em - Youth and Children. •
Mơi trường - Enviroment

Dẫn độ Tội phạm và Khủng Bố - Transnational Crime and Terrorism

Nhập cư - Immigration •
Hợp tác Lập pháp - Legal Cooperation.

d. Một số hoạt động văn hóa xã hội ASEAN :


- Chương trình thanh niên ASEAN: Đây là một loạt những chương trình được tổ chức ở khác các nước
ASEAN nhằm mục đích đồn kết, giao lưu tìm hiểu giữa thanh niên các nước ASEAN và nhằm tạo dựng tính đồng nhất ASEAN. Một số chương trình gần
đây :
• Festival Sinh viên ASEAN+3 - ASEAN+3 Youth Festival 3 2008,
Singapore •
Chương trình trao đổi nhà lãnh đạo trẻ ASEAN - ASEANpreneurs Youth Leaders Exchange 5 2008, Singapore
• Diễn đàn Cộng đồng Lãnh Đạo - Raffles Community Leadership Forum
32008, Singapore •
ASEAN +3 Hội chợ nhà lãnh đạo trẻ - ASEAN+3 Youth Entrepreneurship Workshop 102007, Indonesia
• Hội chợ Sáng tạo thanh niên - Youth Creativity Expo 102007
Indonesia - Cuộc thi tay nghề ASEAN :
Cuộc thi tay nghề ASEAN được tổ chức thường xuyên 2 nămlần. Mục đích của các nhà tổ chức là thông qua các lần Hội thi để mở ra các cơ hội học
hỏi, chia sẻ kỹ năng, kỹ thuật cho lao động trẻ của các nước ASEAN góp phần vào việc tạo ra một đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề cao, bắt kịp kỹ năng
nghề của thế giới. Thơng qua hội thi, các chun gia, thí sinh và các nhà sản xuất có điều kiện, cơ hội trao đổi, tư vấn, hướng dẫn về việc ứng dụng các thiết
bị kỹ thuật và cơng nghệ mới từ đó đóng góp vào q trình hội nhập của các nước ASEAN trong lĩnh vực đào tạo nghề và trong thị trường lao động khu vực.
- Một số hoạt động khác:

Chương trình An sinh xã hội, Gia đình, và dân số ASEAN - ASEAN Work Programme for Social Welfare, Family, and Population;

Chương phòng chống HIVAIDS ASEAN - ASEAN Work Programme on HIVAIDS;
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 25 -

Chương trình Cộng đồng chăm sóc người già - ASEAN Work Programme on Community-Based Care for the Elderly;

Chương trình Chuẩn bị Thanh niên ASEAN với việc làm và thách thức của toàn cầu hóa - ASEAN Work Programme on Preparing ASEAN Youth for
Sustainable Employment and Other Challenges of Globalisation;

Chương trình Hệ thống trường Đại Học ASEAN - ASEAN University Network AUN promoting collaboration among seventeen member universities
ASEAN;

Tuần lễ Văn hóa ASEAN, Hội trại thanh niên ASEAN và các vấn đề ASEAN - The Annual ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp and
ASEAN Quiz;

4. Tổng kết :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số chương trình hợp tác khác : Một số hoạt động văn hóa xã hội ASEAN :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×