Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Các hợp tác kinh tế khác : Hợp tác giáo dục: Hợp tác văn hóa :

Các hợp tác kinh tế khác : Hợp tác giáo dục: Hợp tác văn hóa :

Tải bản đầy đủ - 76trang

như tạo điều kiện cho các mối quan hệ hợp tác xuyên biên giới lớn hơn và làm hài hoà các thị trường vốn trong khu vực. Sự hợp tác về tiền tệ trong ASEAN sẽ
tiến đến xem xét khả năng ký kết các thoả thuận về tiền tệ, bao gồm cả một hệ thống thanh toán tiền tệ ASEAN phục vụ cho trao đổi hàng hoá địa phương
nhằm làm giảm nhu cầu thanh tốn bằng đồng đơla và giúp đẩy mạnh sự ổn định của các đồng tiền trong khu vực, ví dụ như là có thể thiết lập một nền thương
mại bên trong khu vực ASEAN sử dụng các đồng tiền khu vực.

g. Các hợp tác kinh tế khác :Viễn thơng và cơng nghệ thơng tin - Telecommunications and IT

Phát triển khu vực - Growth Areas •
Quyền sở hữu trí tuệ - IAI Intellectual Property

Khống sản và dịch vụ năng lượng - Investment Minerals Energy Services

Doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMEs

Tiêu chuẩn và thống nhất tiêu chuẩn - Stand ard Conformance

Du lịch - Tourism •
Giao thơng vận tải - Transportation
4 . Hợp tác văn hóa – xã hội :

a. Hợp tác giáo dục:


Giáo dục là một trong những nển tàng chủ yếu trong quá trình các quốc gia ASEAN để nâng cao sức cạnh tranh. Vì thế, tại hội nghị Bộ trưởng Giáo dục
ASEAN vào tháng 8 năm 2005 các quốc gia ASEAN đã thống nhất vai trò chủ yếu của giáo dục trong sự phát triển kinh tế và xã hội của ASEAN để hỗ trợ xây
dựng 1 cộng đồng ASEAN vững mạnh. Các bộ trưởng đã vạch ra một chương trình hợp tác giáo dục mới bằng cách thay thế hội nghị bộ trưởng giáo dục
ASEAN thành Cuộc họp cấp cao thường xuyên giữa các bộ trưởng giáo dục ASEAN. Từ đó tăng cường các nỗ lực hợp tác giáo dục trong ASEAN.
Các bộ trưởng đã chỉ 4 ưu tiên hợp tác giáo dục chính mà ASEAN cần hướng tới
• Tăng cường “tính ASEAN” giữa các cơng dân, đặc biệt là thanh niên.
• Củng cố nét tương đồng ASEAN qua giáo dục
• Xây dựng hệ thống nguồn nhân lực ASEAN
• Cung cố hệ thống mạng lưới trường đại học ASEAN
Trong chương trình làm việc, các bộ trưởng còn đẩy mạnh hoạt động của Tổ chức giáo dục Bộ trưởng Đông Nam Á - Southeast Asian Ministers of
Education Organization’s SEAMEO để tiếp tục phát triển nền giáo dục ASEAN.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 23 -

b. Hợp tác văn hóa :


ASEAN là một tổ chức có các thành viên với sự đa dạng và phức tạp văn hóa rất cao, tuy nhiên lại chia sẻ nhiều đặc điểm văn hóa lịch sử chung. Từ năm
1978, các quốc gia ASEAN đã hợp tác tích cực trong lịch vực văn hóa thơng tin nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và sự đoàn kết giữa các dân tộc
ASEAN. Tất cả các hoạt động và chương trình trong lĩnh vựa này nhằm thức đẩy nhận thức về ASEAN như là 1 cộng đồng quốc tế. Sự hợp tác này đã được
được nhấn mạnh tại Thỏa Ước Bali năm 2003 :”Cộng đồng ASEAN sẽ phát triển và thức đẩy sự hợp tác giữa học giả, nhà văn, nghệ sĩ và hệ thống truyền
thơng nhằm giữ gìn và phát triển sự đa dạng văn hóa ASEAN kết hợp với việc phát triên tính đồng nhất văn hóa khu vực cũng như nhận thức về 1 cộng đồng
ASEAN”.
Hoạt động văn hóa ASEAN bao gồm bảo vệ, bảo tồn và gìn giữ những di sản văn hóa. Trong khoảng thời gian gần đây, những quan chức văn hóa
ASEAN đã hợp tác làm việc trong các vấn đề phát triển nguồn nhân lực văn hóa từng quốc gia. Một trong những thành phần chính trong hợp tác văn hóa
ASEAN là Ủy ban Văn hóa thơng tin ASEAN - Committee on Culture and Information COCI. Được thành lập năm 1978, nhiệm vụ chủ yếu của ủy ban
này là thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa và thơng tin. COCI hoạt động năng động liên tục nhằm thông qua một loạt những dự án và kế hoạch
trong và ngồi khu vực. Nó bao gồm đại diện của các tô chức quốc gia như bộ trưởng bộ ngoại vụ, bộ trương văn hóa và thơng tin, các hệ thống phát thanh
truyền hình, các tổ chức văn hóa, viện tàng, thư viện và kho lưu trữ. Nhiều trường đại học và tổ chức nghệ thuật cũng tham gia vào các hoạt động của
COCI. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thơng tin cần được đặt ưu tiên cao và tập trung tối ưu hóa hiệu quả để tăng cường sự hiểu biết và đoàn kết của các
nước ASEAN.

c. Một số chương trình hợp tác khác :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hợp tác kinh tế khác : Hợp tác giáo dục: Hợp tác văn hóa :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×