Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Chương trình hợp tác đầu tư : Chương trình hợp tác về dịch vụ :

Chương trình hợp tác đầu tư : Chương trình hợp tác về dịch vụ :

Tải bản đầy đủ - 76trang

- Các liên doanh công nghiệp ASEAN AUV – ASEAN Industrial Joint
Venture bắt đầu từ 11983 -
Bổ sung công nghiệp ASEAN AIC – ASEAN Industrial Complementation đưa ra 61991.
- Liên kết sản xuất chung Nhãn Mác BBC – Brand brand
complementation khởi đầu từ 101988 -
Chương trình hợp tác cơng nghiệp ASEAN Industrial Cooperation – AICO được kí tại Singapore 2741996 chính thức có hiệu lực từ ngày
1111996 dùng để thay thế cho BBC và AIJC. Mục đích chủ yếu của AICO là khuyến khích liên kết sản xuất giữa các xí
nghiệp của các nước ASEAN, kể cả các xí nghiệp vừa và nhỏ, và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của ASEAN. Các sản phẩm được sản xuất bởi các xí nghiệp
tham chương trình AICO được hưởng mức ưu đãi thuế quan tối đa của chương trình CEPT là 0-5 và các khuyến khích phi thuế quan do từng nước quy định .
Đây là một dạnh đẩy nhanh thực hiện AFTA trước thời hạn đối với các sản phẩm được chế tạo bởi các liên kết sản xuất trong ASEAN.
Tổng kế những ứng dụng được phê chuẩn của các nước thành viên AICO nguồn http:www.aseansec.org

d. Chương trình hợp tác đầu tư :


ASEAN là một trong khu vực thu hút đầu tư hàng đầu thế giới vì thế cộng đồng ASEAN luôn khẳng định cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư một
môi trường cạnh tranh và hấp dẫn cho nhà đầu tư và các hoạt động kinh doanh. Vào tháng 71998 ASEAN kí hiệp định thành lập khu đầu tư ASEAN AIA –
ASEAN Investment Area để cung cấp một môi trường tự do kinh doanh, đầu tư, cơng nghệ và nhân lực chất lượng cao.
Mục tiêu chính của AIA là :
• Hợp tác để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN từ các nguồn
trong và ngồi ASEAN. •
Dành ngun tắc đãi ngộ quốc gia NT – National Treatment cho các nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010 và tất cả các nhà đầu tư vào năm 2020.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đơng Nam Á – ASEAN - 19 -
• Mở cửa tất ca các ngành công nghiệp cho cho các nhà đầu tư ASEAN vào
năm 2010 và tất cả các nhà đầu tư vào năm 2020. •
Thúc đẩy sự di chuyển vốn, lao động có tay nghề, cơng nghệ giữa các nước thành viên ASEAN.
Hiệp định AIA đã mở rộng sang các ngành sau : sản xuất, nông nghiệp, khai khống, nơng lâm nghiệp, và dịch vụ có giới hạn một số ngành. Cung cấp
thông tin minh bạch trong chính sách, luật, thủ tục hành chính đầu tư. Xóa bỏ hàng rào đầu tư và tự do hóa luật và chính sách đầu tư của tất cả những khu vực
được quy định trong Hiệp định.
Để thực hiện nội dung của Hiệp định AIA, ASEAN đề ra 3 chương trình :
• Chương trình hợp tác và thuận lợi hóa
• Chương trình xúc tiến và nhận thức.
• Chương trình tự do hóa.
Mỗi nước ASEAN sẽ tự vách ra các kế hoạch hành động để cụ thể hóa các chương trình nói trên. Cứ mỗi 2 năm 1 lần, các kế hoạch của từng quốc gia
sẽ được rà soát để đảm bảo tiến độ thực hiện AIA.

e. Chương trình hợp tác về dịch vụ :


Dịch vụ là một lĩnh vực khá quan trọng trong khối ASEAN. Để phát triển tự do hóa tự do thương mại dịch vụ trong khối, 121995 Hội nghị Bộ trưởng
kinh tế ASEAN trong Hội nghị cao cấp ASEAN lần 5 đã thông qua Hiệp định khung dịch vụ ASEAN AFAS.
AFAS nhằm mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản thương mại dịch vụ trong những quốc gia ASEAN để tăng khả năng cạnh tranh của những nhà cung cấp dịch vụ
ASEAN. AFAS cung cấp sự hướng dẫn rộng rãi cho các nước thành viên ASEAN để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và đảm bảo Nguyên tắc Đãi
ngộ quốc gia trong quốc gia ASEAN. Tất cả các quy định của AFAS bám sát luật quốc tế được quy định của GATS và WTO.
Hiện tại, ASEAN đã đạt được 6 gói cam kết được thơng qua 4 vòng đàm phán. Những gói cam kết sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho mỗi những thành
viên trong nhiều lịch vực dịch vụ khác nhau. Ngồi ra còn có 2 gói cam kết bổ sung trong lịch vực tài chính the second and third Package of Commitme
nts of Financial Services under the AFAS
được kí kết bởi các Bộ trưởng Tài chính ASEAN và 2 gói bổ sung về lịch vực vận tải hàng không the Fourth and Fift
h Packages of Commitments on Air Transport Services under the AFAS
được Bộ trưởng giao thơng các nước kí kết.
Các thành viên ASEAN tiếp tục làm việc để mở rộng đàm phán đến những lĩnh vực còn lại. Trong đó, Bản dự thảo Cộng đồng kinh tế ASEAN
ASEAN Economic Community Blueprint tại Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 13 tại Singapore đã đề xuất thực hiện những bước cơ bản
tiếp theo để tự do hóa hồn tồn lĩnh vực dịch vụ trước 2015. Ngoài ra, các nước
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đơng Nam Á – ASEAN - 20 -
còn thỏa thuận sẽ thực hiện cơng nhận lẫn nhau trình độ giáo dục, kinh nghiệm, giấy chứng nhận hoặc giấy phép hành nghề trong việc cấp giấy phép hoặc giấy
chứng nhận cho những nhà cung cấp dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ giữa các nước.
Bản tỷ lệ các ngành trong GDP của các nước ASEANnguồn http:www.aseansec.org

f. Hợp tác tài chính ngân hàng :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình hợp tác đầu tư : Chương trình hợp tác về dịch vụ :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×