Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp :

Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp :

Tải bản đầy đủ - 76trang


Tăng cường đối thoại hợp tác và hội đàm các vấn đề chính trị và an ninh của các nước có chung lợi ích và mối quan tâm; và

Đóng góp đáng kể vào những nỗ lực nhằm xây dựng một khu vực đáng tin cậy và dân chủ ở châu Á – Thái Bình Dương.
Cuộc họp Bộ trưởng lần thứ 27 cũng đã khẳng định ARF sẽ trở thành
một diễn đàn tư vấn có hiệu quả ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy đối thoại cởi mở về hợp tác an ninh và chính trị ở khu vực. Trong bối
cảnh đó, ASEAN nên làm việc với các đối tác của ARF để xác lập các mối quan hệ có tính xây dựng và dự đốn được ở châu Á Thái Bình Dương.
Hiện nay, ARF bao gồm 25 quốc gia có cùng mối quan tâm đến an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đó là 10 quốc gia thành viên của ASEAN;
10 nước đối tác đối thoại của ASEAN bao gồm Úc, Canada, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ, một quan sát viên
của ASEAN Papua New Guinea, cùng với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ và Pakistan. Đông Timo được kết nạp vào ARF vào năm 2005.
Về cơ chế làm việc, Bộ ngoại giao và thương mại chịu trách nhiệm về các chính sách của ARF, cộng với sự tham vấn của Bộ quốc phòng. Các cuộc họp
của ARF được tổ chức hàng năm ở cấp Bộ trưởng ngoại giao. Chủ tịch của ASEAN, được luân phiên hàng năm, cũng là chủ tịch của ARF. Văn bản chính
thức chủ yếu của ARF là tuyên bố của chủ tịch ARF được phát hành ngay sau khi mỗi cuộc họp bộ trưởng diễn ra. Diễn đàn ARF còn được hỗ trợ bằng các
cuộc họp quan chức cấp cao ARF ARF SOM, được tổ chức hàng năm vào tháng 5 hoặc tháng 6. Hai cuộc họp khác của Nhóm hỗ trợ liên ngành khác của
ARF về các Biện pháp xây dựng lòng tin ISG on CBMs cũng được tổ chức hàng năm ở cấp quan chức, được điều hành bởi một nước thành viên ASEAN và
một nước không phải là thành viên của ASEAN.

2. Hợp tác kinh tế :


a. Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp :


Hợp tác nông nghiệp ASEAN bắt đầu từ khoảng thời gian 1968, không lâu sao khi ASEAN được thành lập. Mục tiêu ban đầu là đảm bảo nguồn cung
cấp thực phẩm giữa các nước trong khối. Đến năm 1977, quan hệ hợp tác này được mở rộng sang lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Đến hiện nay, các lãnh
vực cụ thể trong quan hệ hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp bao gồm: cây trồng, an tồn thực phẩm, chăn ni, ngư nghiệp, đào tạo và hợp tác
nông nghiệp, hợp tác khai thác các sản phẩm rừng và nơng nghiệp.
Mục tiêu chính của Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp là tăng cường và thực hiện các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
của sản phẩm nông lâm thủy sản ASEAN cũng như thúc đẩy thực hiện an toàn thực phẩm trong khu vực và hướng ra thế giới.
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 16 -
Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp được điều hành bởi Hội Nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm Nghiệp ASEAN ASEAN Ministers on
Agriculture and Forestry - AMAF. Ngồi ra, còn có sự trợ giúp của SOM, và các tiểu ban phụ như Hội nghị, Nhóm thư kí, Ban điều hành để soạn thảo các
chính sách và thực hiện các hoạt đơng được ra trong khung thời gian cho phép. Trong một số năm gần đây, AMAF còn được tổ chức dưới hình thức AMAF +3,
nhằm đẩy mạnh hợp tác ngoài khu vực với các đối tác khác.
Một số văn bản hợp tác gần đây của AMAF :
-
Ghi nhớ về tăng cường hợp tác vệ sinh dịch tễ giữa ASEAN và CHND Trung Hoa năm 2007 Memorandum of Understanding between the Association
of Southeast Asian Nations and the Government of the Peoples Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation, Singapore, 20
November 2007
-
Tuyên bố về tăng cường Luật Kiểm soát và Thực hiện Luật Kiểm Lâm năm 2007 ASEAN Statement on Strengthening Forest Law Enforcement and
Governance FLEG, Bangkok, 1 November 2007
-
Hiệp định về thành lập Quỹ Sức Khỏe Động Vật ASEAN năm 2006 Agreement for the Establishment of ASEAN Animal Health Trust Fund,
Singapore, 17 November 2006
-
Ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa TKK ASEAN và Bộ trưởng Nông Nghiệp CHND Trung Hoa năm 2002 Memorandum of Understanding Between
the Association of Southeast Asian Nations ASEAN Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China on Agricultural
Coopera
tion, Phnom Penh, 2 November 2002 -
Ghi nhớ về Bảo vệ và Bảo Tồn rùa biển ASEAN năm 1997 Memorandum of Understanding on ASEAN Sea Tur
tle Conservation and Protection12-September 1997

b. Hợp tác Hải Quan:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×