Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Lĩnh vực kinh doanh: Quy trình thực hiện một cơng trình của cơng ty xây dựng Tiến Lực.

Lĩnh vực kinh doanh: Quy trình thực hiện một cơng trình của cơng ty xây dựng Tiến Lực.

Tải bản đầy đủ - 27trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp vượt bậc cho công ty để ngày hôm nay công ty có thể đứng vững trên thị
trường và khẳng định vị thế của mình.
1.2. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh:


Lĩnh vực kinh doanh của công ty là xây dựng các cơng trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh dịch vụ với các ngành nghề chủ yếu sau:
- Xây dựng các cơng trình công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải , bưu điện, thuỷ lợi, xăng dầu, cấp thốt nước, cơng trình văn hố, thể thao,
cơng trình đường dây tải điện và biến áp. - Tư vấn, khảo sát, thiết kế các cơng trình và hạ tầng kỹ thuật, thiết kế
thi cơng nội ngoại thất. - Kiểm định chất lượng vật liệu, sản phẩm và cơng trình xây dựng.
- Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt các thiết chế văn hoá, thiết bị cơ khí điện, điện lạnh, điện tử, thiết bị an tồn và phòng cháy chữa cháy.
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng. - Bảo trì, sửa chứa các cơng trình xây dựng.
Sau khi ký kết hợp đồng thi công với chủ đầu tư, giám đốc tiến hành giao nhiệm vụ cho các xí nghiệp, đội thi cơng, các phòng ban chức năng của
cơng ty. Các phòng ban chức năng của cơng ty kết hợp với đội thi cơng bố trí máy móc, nhân lực, vật lực. Cụ thể:
- Việc cung ứng vật tư giao cho Phòng vật tư - thiết bị và đội thi cơng trực tiếp mua ngồi.
- Về máy thi cơng: Cơng ty có hầu hết các thiết bị máy móc chuyên ngành, đáp ứng được u cầu thi cơng các cơng trình tiên tiến hiện nay. Tồn
bộ máy móc, thiết bị đựoc giao cho Đội xe máy thi công cơ giới thuộc Phòng vật tư - thiết bị quản lý và tổ chức sử dụng theo u cầu thi cơng từng cơng
trình. Hoạt động của Đội thi cơng cơ giới theo hình thức doanh nghiệp có tổ chức đội máy thi cơng riêng nhưng tổ chức hạch toán phụ thuộc.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Về nhân lực: Đội ngũ cán bộ kĩ thuật có kinh nghiệm và cơng nhân lành nghề của Cơng ty. Còn lao động phổ thơng được Cơng ty tuyển chọn và
kí hợp đồng ngắn hạn tại địa phương nơi thi cơng cơng trình.

1.2.2 Quy trình thực hiện một cơng trình của cơng ty xây dựng Tiến Lực.


Là một doanh nghiệp luôn lấy chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu, công ty xây dựng Tiến Lực rất chú ý tới kỹ thuật thi cơng các cơng trình,
ngồi việc tn thủ các quy định về xây dựng các cơng trình trong nước, cơng ty còn tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến.
Các cơng trình mà cơng ty xây dựng đều tuân thủ theo một quy trình thực hiện chặt chẽ nhưng hiệu quả . Điều đó được thể hiện qua sơ đồ sau:
Quy trình thi cơng cơng trình của công ty xây dựng Tiến Lực
- Đấu thầu: lập hồ sơ pháp lý gồm: Năng lực, tài chính, kinh nghiệm, giấy phép hành nghề, biện pháp tổ chức thi công, dự tốn, bản vẽ… nếu đạt
được u cầu mà phía chủ đầu tư đưa ra thì trúng thầu và tiến hành hợp đồng.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Đấu thầu
Khảo sát thi cơng
Thi cơng
Hồn thiện
Nghiệm thu
Bàn giao
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Giai đoạn khảo sát thi công, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong q trình thi cơng một cơng trình, nó quyết định trực tiếp đến q trình tồn
tại của cơng trình ở giai đoạn này, ngay sau khi nhận thầu phía cơng ty sẽ thành lập ngay đội khảo sát thiết kế dự án, đội khảo sát sẽ tiến hành công tác
đo đạc kiểm tra hệ thống cọc mốc, cọc tim và các cọc dấu trên toàn tuyến thi cơng. Từ đó chọn phương án thi cơng thích hợp.
- Giai đoạn tổ chức thi cơng và thi cơng chuẩn bị máy móc, vật liệu và kiểm tra , sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật, lực lượng thi cơng. Đối với thi
cơng đường thì tiến hành đào đất hữu cơ, rải vải địa kỹ thuật đắp nền đường , đặt lưới thép hoặc cốt thép tấm, trải bê tông và bảo dưỡng bê tông. Đối với
thi cơng cầu, đóng cọc cơng tác hồn thiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của cơng trình.
- Giai đoạn nghiệm thu tiến hành kiểm tra thực tế các khoản mục công trình đúng như thiết kế được duyệt thì tiến hành nghiệm thu, sau mỗi cơng
trình có biên bản nghiệm thu hạng mục cơng trình. - Giai đoạn bàn giao, khi cơng trình đã nghiệm thu, hồn thành thì tiến
hành bàn giao đưa vào sử dụng.
1.3. ĐẶC ĐIỂM tỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC.

1.3.1 Cơ cấu bộ máy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lĩnh vực kinh doanh: Quy trình thực hiện một cơng trình của cơng ty xây dựng Tiến Lực.

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×