Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Hình 49 : Momen phanh bánh sau phải

Hình 49 : Momen phanh bánh sau phải

Tải bản đầy đủ - 105trang

* Nhận xét : trường hợp này hệ số bám của bánh xe với mặt đường ở 4 bánh là khác

nhau nên mômen phanh của cả 4 bánh khác nhau

Giai đoạn 1: khi xe chạy đều với vận tốc 72(km/h) phanh đột ngột khoảng 0.1 giây

đầu lưu lượng dầu tăng nhanh nhưng do cơ cấu phanh ở các bánh xe nên mômen phanh

tăng nhanh,vận tốc giảm trong thời gian nhanh hơn trường hợp trước vì hệ số bám của

bánh xe với mặt đường lớn hơn trường hợp 2 và 3,dẫn tới gia tốc góc bánh xe,vận tốc của

xe giảm ít trong giai đoạn này

Giai đoạn 2 : Sau khoảng 0.5 giây tiếp tục đạp bàn đạp phanh lưu lựợng dầu tăng

nhanh mômen phanh của cả 4 bánh xe đều tăng nhanh từ 0 đến 760(Nm) làm cho gia tốc

góc và vận tốc góc giảm nhanh tuyến tính từ khoảng 48(rad/s) xuống còn 35(rad/s)

Giai đoạn 4 : khoảng 3 giây cuối lúc đó momen phanh giảm về độ lớn biểu

thị dưới dạng xung hình sin,được điều khiển dao động với biên độ giảm dần gia tốc góc

bánh xe cũng dao động với biên độ giảm nhanh về 0,vận tốc xe giảm về nhanh 0,quãng

đường phanh với trường hợp này khoảng 37m,thời gian phanh khoảng 4.6 giây

4.6. Kết luậnvà Kiến nghị

4.6.1. Kết luận

a). Đề tài đã đạt được mục tiêu và nội dung đặt ra, có ý nghĩa nghiên cứu và tìm

hiểu trong trình bày giảng dạy, đánh giá cụ thể qua các nội dung sau:

- Đã nghiên cứu về lý thuyết cơ bản của quá trình phanh ôtô; lý thuyết và chế độ

điều khiển của hệ thống ABS trên cơ sở các tài liệu và hệ thống thực tế trên xe;

- Phân tích bản chất vật lý cơ bản, công thức và ứng dụng phần mềm Matlab

Simulink, Matlab- Statefow để diễn tả, mô phỏng trạng thái làm việc các phần tử của hệ

thống chống bó cứng bánh xe ABS. Quá trình mô phỏng đã hoàn thành các nội dung:

+ Xây dựng được mô hình mô phỏng;

+ Xác định giá trị các thông số của mô hình mô phỏng;

+ Xác định các thông số (điều kiện, tín hiệu) đầu vào, đầu ra, thông số nhập của ECU.

+ Xác định kết quả xuất ra: Vận tốc của xe, vận tốc góc bánh xe, mô men phanh

sinh ra tại bánh xe chủ động, độ trượt của bánh xe khi khi phanh, của hệ thống ABS …

+ Xác định và đánh giá được bằng kết quả (dưới dạng đồ thị ) trong trường hợp hệ

số bám giữa lốp xe với mặt đường thay đổi .

+ Đề tài có ý nghĩa thực tiễn là đóng góp vào nghiên cứu khoa học chuyên ngành ô tô.

b)-Tuy nhiên, do thời gian, kinh phí có hạn nên đề tài còn có một hạn chế sau đây

trong quá trình thực hiện đề tài

- Chưa tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm kết quả, mới dừng lại ở nghiên cứu

lý thuyết.

- Mới xét ô tô chuyển động và phanh trên đường thẳng,đường bằng chưa xét tới ô tô

phanh gấp trên đường vòng và đường dốc...

4.6.2. Hướng phát triển của đề tài và kiến nghị

1. Xét thêm ảnh h ưởng của các yếu tố trong trường hợp ô tô phanh trên đường

vòng và đường dốc, sự biến thiên của phản lực đường tác dụng lên bánh xe.

2.Hoàn thiện ECU để ô tô có thể đáp ứng và điều khiển tốt trong điều khiểnchống hãm cứng bánh xe khi phanh.www.oto-hui.comLỜI KẾT

Trong thời gian làm đồ án em đã khẩn trương thu thập tài liệu, đọc, cùng

với các kiến thức đã học để thực hiện đề tài. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện

em đã gặp không ít những khó khăn , song với sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô

trong khoa , đặc biệt là thầy Đồng minh Tuấn đã giúp em hoàn thành được đồ

án. Qua đó giúp em hiểu sâu hơn về qui trình thiết kế đồ án mô phỏng nói riêng

cũng như qui trình thiết kế đồ án nói chung, qua đây cũng giúp em biết cách tập

hợp tài liệu kết hợp cùng với kiến thức của mình đã học để thiết kế một hệ thống

chi tiết máy .

Với đồ án tốt nghiệp này,em thực hiện đã nâng cao nhiều kiến thức cho bản

thân em và là tài liệu cho công tác của em sau này.Nó giúp em nâng cao khả năng

ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán

Tuy nhiên do tài liệu tham khảo còn thiếu, kiến thức của bản thân em hạn

chế nên nội dung đồ án không tránh khỏi những thiếu xót nhất định. Em rất mong

nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô cùng các bạn để nội dung đồ án

của em được hoàn thiện hơn

Em xin chân thành cảm ơn!Hưng Yên , Ngày 20 Tháng 08 Năm 2009

Sinh viên thực hiện:Nguyễn Trọng Khươngwww.oto-hui.comwww.oto-hui.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 49 : Momen phanh bánh sau phải

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×