Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Hồn thiện cơng tác tuyển dụng.

Hồn thiện cơng tác tuyển dụng.

Tải bản đầy đủ - 91trang

3.2. Hồn thiện cơng tác tuyển dụng.


Đối với bộ phận quản lý vấn đề lựa chọn được người thay thế cho phù hợp về trình độ chun mơn và năng lực là rất cần thiết vì chất lượng
của họ quyết định đến chất lượng đội ngũ công nhân viên trong Cơng ty, ảnh hưởng tới mức độ hồn thành nhiệm vụ của Công ty. Để chủ động
trong vấn đề nhân sự Cơng ty cần có biện pháp nắm bắt thơng tin về đội ngũ cán bộ quản lý bằng cách định kỳ hàng năm ban giám đốc yêu cầu các
phòng , xưởng dự báo tình hình hàng năm làm việc của mình và của từng cá nhân trong bộ phận mình và lập sơ đồ.
Tuy nhiên Cơng ty cũng nên xây dựng lại quá trình tuyển chọn nhân viên để nó phù hợp với điều kiện hiện nay của Cơng ty cũng như đạt hiệu
quả cao nhất. Công ty nên bổ xung thêm một số khâu tuyển chọn các vị trí làm việc theo trình tự sau:
∗ Bước 1: Thành lập hội đồng tuyển dụng gồm: Giám đốc công ty, trưởng
phòng kinh doanh, trưởng phòng tổ chức hành chính. Nhận hồ sơ xin việc bao gồm: đơn xin việc, lý lịch có ảnh dán, bằng
cấp chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan. ∗
Bước 2: Nghiên cứu và phân loại hồ sơ: Đây là bước sơ tuyển nhưng chưa có mặt ứng viên. nếu hồ sơ hợp lệ thì chấp nhận, khơng hợp lệ thì loại
bỏ ngay, nếu còn một số điểm nghi ngờ thì cần cân nhắc lại.
∗ Bước 3: Phỏng vấn sơ bộ: mục đích của cuộc phỏng vấn này là bổ
xung vào chỗ còn thiếu, gặp mặt ứng viên, nhắc lại yêu cầu của Công ty đề ra đối với họ để ứng viên đánh giá lại bản thân xem có phù hợp với cơng
việc đó khơng.
∗ Bứoc 4: Kiểm tra sức khoẻ: để xem người lao động có đủ sức khoẻ
đảm nhận vị trí đó khơng. Nừu sức khoẻ của ứng viên có thể đảm nhận tốt cơng việc thì sẽ được phỏng vấn sâu. Ngược lại, Cơng ty có thể giới thiệu
cho họ đến công ty hoặc doanh nghiệp khác phù hợp hơn đối với họ.
∗ Phỏng vấn sâu hoặc tổ chức thi tuyển. Ở bước này nhà tuyển dụng
nên kiểm tra sự hiểu biết của ứng viên đó về cơng việc trong cơng ty, về vị
78
trí mà họ sẽ làm việc, trình độ chun mơn, khả năng phán đốn sử lý tình huống cụ thể thông qua một nhà quản trị đưa ra một tình huống thường gặp
trong vị trí làm việc dể xem ứng viên sử lý thế nào.
∗ Bước 6: Thử việc: Cơng ty tiến hành cho người đó làm thử cơng việc có
thể trong một , hai ngày , một tuần… tuỳ từng vị trí cơng việc nhưng tối đa là 30 ngày. Giai đoạn này nếu ứng viên đáp ứng được u cầu của cơng
việc thì sẽ được nhận bố trí vị trí cơng việc còn trống và người lao động được người giám đốc ký hợp đồng tuyển dụng. Q trình tuyển chọn trên
có thể mơ tả bằng sơ đồ sau sơ đồ 3:
Tuy nhiên, công tác tuyển dụng rất tốn kém nên tuỳ mức độ phức tạp của vị trí làm việc mà có thể tiến hành tuyển chọn theo đúng trình tự các
bước nêu trên, có những thao tác, bước trung gian khác hay khơng. Bên cạnh đó trong q trình tuyển chọn phải chú ý tới các yếu tố ảnh hưởng từ
môi trường bên trong Cơng ty như khả năng tài chính, chính sách nhân sự, thái độ lãnh đạo của Cơng ty… và các yếu tố từ mơi trường bên ngồi
Cơng ty cung cầu thị trường lao động, các quy định về lao động, hình ảnh tiềm năng của cơng ty trên thị trường…
Hồn thiện cơng tác tuyển dụng theo phương pháp trên sẽ giúp Cơng ty có hướng giải quyết tốt trong cơng tác tuyển chọn lao động có đủ trình
độ, khả năng và sức khoẻ để giải quyết tốt cơng việc của Cơng ty góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Mặt khác, trong khi tuyển chọn cần yêu tiên tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp ra trường, bởi vì số này chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng có
sức trẻ, tiếp thu nhanh và đang háo hức muốn thử nghiệm kiến thức, tài năng của mình đã được học, được đào tạo và quan trọng hơn là họ không bị
nhiễm phong cách làm việc cũ của cơ chế bao cấp.
79
Sơ đồ 3: Sơ đồ tiến trình tuyển chọn nhân viên.

3.3. Hồn thiện cơng tác trả lương và thưởng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hồn thiện cơng tác tuyển dụng.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×