Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Phân tích cơng việc.

Phân tích cơng việc.

Tải bản đầy đủ - 91trang

văn hoá, phẩm chất và cung cách ứng sử, thái độ đối với người lao động. sau đó doanh nghiệp phải có đội ngũ cơng nhân viên có trình độ văn hố,
chun mơn, tay nghề cao, tác phong làm việc nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm và có thái độ ứng sử hoà nhã với mọi người. Tất cả mọi người
trong doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vơ thời hạn về kết quả của mình trong q trìng cơng tác.
Cơng ty nội thất Hồ Phát là một doanh nghiệp tư nhân do đó họ có tinh thần trách nhiệm và ý thức hồn thành cơng việc là khá cao, mối quan
hệ trong công ty mang nhiều tính tình cảm. Những đặc điểm đó đã mang lại cho bầu khơng khí văn hố của cơng ty những nét đặc thù riêng so với các
doanh nghiệp thông thường khác. Tuy nhiên muốn có bầu khơng khí văn hố thực sự tơt lành thì cơng ty cần phải có nhiều cố gắng khơng những ở
cán bộ quản lý mà còn ở mọi thành viên. đặc biệt là việc giải quyết các mối quan hệ nhân sự trong công ty.

2. CÁC GIẢI PHÁP TRUNG HẠN.


2.1. Phân tích cơng việc.


Hiện nay trong công ty đã được xác định khá rõ ràng cho mỗi thành viên kể cả cán bộ quản lý lẫn công nhân viên. trong thời gian tới với chiến
lược mở rộng thị trường và hướng tới xuất khẩu một số mặt hàng. Công ty cần phải xác định thêm một số công việc mới như: nghiên cứu thị trường,
thiết kế sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo tiếp thị…Những công việc này cần được mô tả rõ ràng, cụ thể: đưa ra dữ liệu tổng quát như công
việc được thực hiện ở bộ phận nào, tên công việc, quyền hạn và trách nhiệm của người đảm nhận; Bản chất của cơng việc là gì, cơng việc được
thực hiện ở đâu, có khó khăn vất vả khơng, đó là cơng việc được làm thường xun liên tục hay có thể thay đổi và mối tương quan giữa nó và
cơng việc khác như thế nào; Cần trả lương như thế nào, tiền thưởng, tiền chia lãi, tiền trợ cấp là bao nhiêu; Các tiêu chuẩn đối với nhân viên ra sao,
nhữnh đòi hỏi về trình độ chun môn, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là những hiểu biết về thị trường, giá cả và nhu cầu của người tiêu dùng….và những
69
tiêu chuẩn khác như sự chính xác, tốc độ làm việc nhanh nhẹn, óc phán đốn.
2.2. Đề bạt cán bộ quản lý một cách đúng đắn, vô tư, tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực.
Việc đề bạt cán bộ quản lý chỉ diễn ra khi chức vị nào đó bỏ trống do người trên nghỉ việc hoặc thuyên chuyển, hoặc lên những chức vụ cao hơn.
Việc đề bạt cán bộ quản lý một cách hồn tồn vơ tư dựa trên năng lực thực sự là một điều còn khó khăn do nhiều ngun nhân. Điều đó sẽ có thể cải
thiện dần dần trong tương lai, khi mà nền kinh tế thị trường đã thực sự mang đến yếu tố cạnh tranh trên cùng một sân chơi phẳng.
Cán bộ quản lý cần phải có các tiêu chuẩn nhất định như: phải có thâm niên cơng tác; có thành tích trong cơng việc trước đây; có trình độ
bằng cấp nhất định nào đấy.
Người quản lý có năng lực sẽ quyết định rất nhiều tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và tới hiệu quả của sử dụng
nguồn nhân lực nói riêng. Do khi đề bạt cán bộ Công ty cần phải dựa nhiều hơn nữa vào năng lực và thành tích cơng tác của người được đề bạt trong
thời gian trước đó. Mặt khác cần xét tới khả năng thực hiện cơng việc sắp tới có thể đạt tới mức nào.
Cùng với việc đề bạt cán bộ quản lý, công ty cần tìm ra những người có năng lực ở tuyến dưới, thậm chí cả trong hàng ngũ cơng nhân tạo điều
kiện thăng tiến cho họ bằng cách: Giao cho họ một vài nhiệm vụ nào đó tuỳ theo khả năng hiện thấy, chú ý theo dõi việc hoàn thành công tác của họ;
tạo điều kiện cho họ tham gia các khoá học đào tạo nghiệp vụ, tay nghề, các lớp tại chức…

2.3. Sắp xếp nguồn nhân lực một cách hợp lý.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích cơng việc.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×