Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Công tác hoạch định. Công tác tổ chức quản lý chung.

Công tác hoạch định. Công tác tổ chức quản lý chung.

Tải bản đầy đủ - 91trang

- Tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường nội địa ở phía Nam. Để tăng khối lượng sản phẩm bán ra thì khơng chỉ duy trì và phát
triển thị trường truyền thống mà đòi hỏi Cơng ty phải mở rộng và phát triển thị trường mới. Trong điều kiện cạnh tranh mở rộng và phát triển thị trường
đặc biệt là thị trường mới chính là điều kiện tồn tại và phát triển của Công ty.
Định hướng thị trường mới trong những năm tới của Công ty nội thất Hoà Phát là mở rộng thị trường ở khu vực phía Nam. Đây cũng là một thị
trường rất có tiềm năng song không phải là một điều dễ dàng đối với Công ty. Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường trước khi thâm nhập. Việc
nghiên cứu thị trường được thực hiện tốt sẽ quyết định được 50 sự thành cơng của Cơng ty.
Bên cạnh các sản phẩm chính truyền thống là các sản phẩm như bàn, tủ văn phòng , ghế xoay, két sắt các loại … cơng ty cũng bắt đâù chuyển
hướng sang một số sản phẩm khác như bàn, ghế, tủ làm từ gỗ tự nhiên
Thiết lập tốt mối quan hệ với bạn hàng. Thông qua bạn hàng cơng ty có thể tạo lập uy tín của mình và tìm kiếm khách hàng mới. Qua đó cũng
nắm bắt được các chính sách kinh tế, các quyết định của quốc gia.
Thị trường nội địa là một thị trường giàu tiềm năng. Trong vài năm qua thị trường tiêu thụ nội địa của Cơng ty nội thất Hồ Phát chủ yếu ở khu
vực phía Bắc. Nhưng số lượng cũng khơng được nhiều vì thải chịu sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng lậu được nhập về từ Trung Quốc. Do vậy
Công ty cần tiến hành củng cố và phát triển mở rộng thị trường phía Nam bằng cách mở thêm đại lý ở các thành phố lớn như: Sài Gòn,Cần Thơ, Đà
Nẵng…

3. ĐỔI MỚI CƠNG TÁC QUẢN LÝ.


3.1. Cơng tác hoạch định.


Khi làm bất cứ việc gì người ta cũng cần phải quan tâm tới hiệu quả của nó, cho nên cơng ty cần phải xây dựng cho mình kế hoạch kinh doanh
đúng đắn, phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn phát triển của đất nước.
58
Nhà quản trị doanh nghiệp phải xác định rõ mục tiêu, định rõ chiến lược, sách lược, thủ tục và các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu, đồng thời
phải định rõ các giai đoạn trải qua để thực hiện được mục tiêu. Khi nghiên cứu thị truờng công ty luôn phải bám sát các yêu cầu về xác định quy mơ,
cơ cấu sự chuyển hố của các thị trường và mục tiêu của công ty trong thời kỳ kế hoạch. Từ đó mới xác định được ngành hàng kinh doanh, tạo ra các
ngành hàng củ lực về quy mô và cơ cấu mặt hàng, xác định các thị trường có triển vọng.
Phân tích đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của thời kỳ kế hoạch trước. Nội dung đánh giá phân tích, Công ty chủ yếu
tập trung vào mấy vấn đề cơ bản sau:
- Kết quả thực hiện các mục tiêu và mục đích kinh doanh trong từng thời kỳ kế hoạch trước.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tài chính của cơng ty, đặc biệt chú trọng đến các chỉ tiêu kêt quả phân tích đánh giá tình hình thực hiện
các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của thời kỳ trước là căn cứ quan trọng để đảm bảo cho việc xác định các chỉ tiêu kỳ này được
sát thực và có khả năng thực hiện hơn.

3.2. Cơng tác tổ chức quản lý chung.


Để có thể thích ứng với sự biến động của mơi trường và đòi hỏi của cơng tác quản lý kinh doanh, Cơng ty đã tổ chức mơ hình quản lý theo cơ
cấu trực tuyến chức năng, ưu điểm là gọn nhệ linh hoạt, năng động, các nhân viên có cơ hội hồn thành tốt các cơng việc của mình và cùng với sự
hoàn thiện hệ thống kế hoạch chiến lược nên tạo ra được một nề nếp tổ chức và cơ cấu tổ chức khá phù hợp cho việc hoạch định và tổ chức thực
hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty. Điều quan trọng góp phần vào sự thành cơng của cơng ty là năng lực, trình độ, kinh nghiệm của Ban Lãnh
đạo cùng với sự nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của cơng tác quản lý chiến lược và xây dựng thực hiện các chiến lược hoạt động kinh
doanh cho Công ty. Thể hiện rõ nhất vấn đề này trong thực tế là việc Công
59
ty đã thường xuyên nghiên cứu thị trường và thực trạng hoạt động kinh doanh của mình, để từ đó điều chỉnh các mục tiêu kế hoạch cho phù hợp
với tình hình chung và có tính khả thi. Tiếp đó các phòng ban cũng có nhiệm vụ hoạch định các phương án chiến lược để thực thi nhằm đạt được
các mục tiêu kế hoạch đó. Sau khi các phương án đã được thực thi thì họ lại có nhiệm vụ kiểm tra đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra các giải
pháp điều chỉnh để có định hướng cho quá trình hoạt động kinh doanh của Cơng ty. Với phương pháp này Công ty đã từng bước loại bỏ được sự thụ
động và có chủ động trong việc điều hành quản lý hoạt động kinh doanh trong những năm qua, uy tín và thể diện của Cơng ty đã được nâng lên một
cách rõ rệt trên thương trường so với các đối thủ cạnh tranh.
Các vấn đề Marketing là tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng, đưa ra các mức giá và các loại hình hàng hố dịch vụ, việc tổ chức các kênh phân
phối vàtiêu thụ hàng hoá là những công việc hết sức quan trọng giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra thuận lợi. Đảm bảo vấn
đề này chủ yếu do các đơn vị thành viên thực hiện, kết hợp với sự chỉ đạo và đưa ra những quyết định quan trọng từ Công ty. Trong những năm qua
công việc này được thực hiện khá tốt làm cho thị trường của công ty được mở rộng, ấn tượng của sản phẩm đến người tiêu dùng được tăng lên.
Bên cạnh đó những chính sách khen thưởng, kỷ luật cũng hết sức rõ ràng. Ban giám đốc ln có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với cán
bộ cơng nhân viên trong tồn Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ , nhưng cũng rất nghiêm khắc đối với những cán bộ công nhân viên thiếu trách
nhiệm với công việc, không tuân thủ nội quy của Công ty.
60
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY NỘI THẤT HOÀ PHÁT.

1. CÁC GIẢI PHÁP NGẮN HẠN.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác hoạch định. Công tác tổ chức quản lý chung.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×