Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Hoạt động bán hàng của Cơng ty. Phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới.

Hoạt động bán hàng của Cơng ty. Phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ - 91trang

- Tổ chức hợp lý mạng lưới thu mua: mục đích chủ yếu là giản
chi phí vận chuyển, nâng cao tính quản lý tới các nguồn hàng nhằm cung ứng một cách kịp thời, đầy đủ về số lượng và chất lượng cũng như là thời
gian cần hàng.
- Công ty cần tiến hành khai thác các nguồn hàng bằng hình
thức mua hàng qua đại lý thu mua, liên doanh, liên kết tạo nguồn hàng nhằm tận dụng tạo nguồn hàng ổn định chất lượng cũng như thời gian giao
hàng đảm bảo. Để thực hiện nhiệm vụ đa dạng hoá trong kinh doanh cũng như việc mở rộng sản xuất Công ty cũng nên tiến hành việc thu gia cơng
hàng hóa trên cơ sở đánh giá các mặt hoạt động của đối tác tránh tình trạng phải lệ thuộc hay phải bảo trợ thái quá.
- Công ty cũng đã áp dụng các biện pháp kinh tế để khuyến
khích hoạt động tạo nguồn hàng tiến hành có hiệu quả. Đối với nhóm hàng bổ xung chủ yếu là hàng nhập khẩu, phải có tính đồng bộ cao, cơng ty đã
tiến hành lựa chọn thị trường nhập khẩu trên cơ sở phân tích các nhu cầu trong nước.

2.2. Hoạt động bán hàng của Công ty.


Giống như hoạt động mua hàng, hoạt động bán hàng cũng là mảng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh cảu doanh nghiệp. Hoạt động bán
hàng của Công ty được tiến hành theo các chức năng sau:
Xây dựng kế hoạch bán hàng: Đây là nội dung quan trọng nhất thông qua kế hoạch bán hàng công ty. Trên cơ sở đó đề cao các biện pháp ,đồng
thời cơng ty cũng phải xây dựng các chính sách bán hàng, bao gồm: chính sách mặt hàng, chính sách giá bán, chính sách phân phối và tiêu thụ sản
phẩm, chính sách giao tiếp khuyếch trương.
∗ Tổ chức bán hàng:Tổ chức tốt khâu bán hàng trên thị trường, bao
gồm hai công việc rất quan trọng là định hướng phân phối sản phẩm trên các kênh khác nhau và tổ chức mạng lưới bán hàng hợp lý kể cả việc xác
định những khâu và người tham gia mạng lưới phân phối đó. Công ty thiết kế kênh phân phối dựa trên các yêu cầu.
56
∗ Căn cứ vào đặc điểm nguồn hàng và đặc điểm tiêu thụ sản phẩm,
đặc điểm thị trường để xác định kênh cho phù hợp. ∗
Hệ thống kênh phải đảm bảo không tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết trong bản thân hệ thống và trong các bộ phận trong hệ thống
∗ Có mối quan hệ gắn bó với nhau để sản phẩm được thông suốt bao
phủ thị trường nội địa và thông suốt với thị trường nước ngoài Lãnh đạo kiểm soát hoạt động bán hàng: Giám đốc cơng ty, từ
trưởng các phòng ban, phân xưởng sản xuất thường xuyên theo dõi, giám sát mọi hoạt động bán hàng để có những điều chỉnh hợp lý nếu như có sự
sai lệch so với kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đưa ra các phương án chỉ đạo đúng đắn khi thị trường có sự thay đổi.

2.3. Phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới.


- Thành lập phòng marketing. - Xây dựng chiến lược quảng cáo tổng hợp.
Trong điều kiện hiện nay cạnh tranh càng trở nên găy gắt quảng cáo giới thiệu sản phẩm là biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Quảng cáo có rất nhiều hình thức khác nhau và cũng đòi hỏi chi phí rất lớn. Chính vì vậy phải quảng cáo làm sao có hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
Để quảng cáo có hiệu quả cao, Cơng ty cũng có thể xem xét những hình thức như:
• Trong các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Cơng ty
nên có các tranh ảnh về sản phẩm của mình. Làm các tập hình nhỏ trong đó có giới thiệu các loại sản phẩm, đặc biệt có các
hình thức khuyến mại theo sản phẩm.
• Tiến hành quảng cáo thơng qua hệ thống báo chí, đài truyền
hình như có những phóng sự ngắn, những hình ảnh về sản phẩm của Cơng ty.
• Tham gia các hội trợ, triển lãm trên phạm vi tồn quốc.
57
- Tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường nội địa ở phía Nam. Để tăng khối lượng sản phẩm bán ra thì khơng chỉ duy trì và phát
triển thị trường truyền thống mà đòi hỏi Cơng ty phải mở rộng và phát triển thị trường mới. Trong điều kiện cạnh tranh mở rộng và phát triển thị trường
đặc biệt là thị trường mới chính là điều kiện tồn tại và phát triển của Công ty.
Định hướng thị trường mới trong những năm tới của Cơng ty nội thất Hồ Phát là mở rộng thị trường ở khu vực phía Nam. Đây cũng là một thị
trường rất có tiềm năng song khơng phải là một điều dễ dàng đối với Công ty. Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường trước khi thâm nhập. Việc
nghiên cứu thị trường được thực hiện tốt sẽ quyết định được 50 sự thành công của Công ty.
Bên cạnh các sản phẩm chính truyền thống là các sản phẩm như bàn, tủ văn phòng , ghế xoay, két sắt các loại … công ty cũng bắt đâù chuyển
hướng sang một số sản phẩm khác như bàn, ghế, tủ làm từ gỗ tự nhiên
Thiết lập tốt mối quan hệ với bạn hàng. Thông qua bạn hàng công ty có thể tạo lập uy tín của mình và tìm kiếm khách hàng mới. Qua đó cũng
nắm bắt được các chính sách kinh tế, các quyết định của quốc gia.
Thị trường nội địa là một thị trường giàu tiềm năng. Trong vài năm qua thị trường tiêu thụ nội địa của Cơng ty nội thất Hồ Phát chủ yếu ở khu
vực phía Bắc. Nhưng số lượng cũng khơng được nhiều vì thải chịu sự cạnh tranh khơng lành mạnh từ hàng lậu được nhập về từ Trung Quốc. Do vậy
Công ty cần tiến hành củng cố và phát triển mở rộng thị trường phía Nam bằng cách mở thêm đại lý ở các thành phố lớn như: Sài Gòn,Cần Thơ, Đà
Nẵng…

3. ĐỔI MỚI CƠNG TÁC QUẢN LÝ.


3.1. Cơng tác hoạch định.


Khi làm bất cứ việc gì người ta cũng cần phải quan tâm tới hiệu quả của nó, cho nên cơng ty cần phải xây dựng cho mình kế hoạch kinh doanh
đúng đắn, phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn phát triển của đất nước.
58

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động bán hàng của Cơng ty. Phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×