Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Những thuận lợi cở bản của cơ sở vật chất hiện tại. Hoạt động mua hàng của Công ty.

Những thuận lợi cở bản của cơ sở vật chất hiện tại. Hoạt động mua hàng của Công ty.

Tải bản đầy đủ - 91trang

3.4. Chế độ, chính sách đối với người lao động.


Để người lao động yên tâm công tác, cống hiến cho doanh nghiệp thì chế độ chính sách đối với họ là một việc làm vơ cùng cần thiết. Nhìn
chung, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta là tương đối đầy đủ. Tuy nhiên cũng còn
một số vấn đề cần phải khắc phục.
Thứ nhất, các doanh nghiệp cần phải giải quyết thoả đáng vấn đề tiền lương. Vấn đề này được đặt ra ở khía cạnh khơng phải chỉ là để tạo điều
kiện cho họ an tâm làm việc mà còn được xét đến ở khía cạnh kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Khi đất nước còn nghèo thì chúng ta phải biết tận
dụng nguồn nhân công rẻ để nâng cao sức cạnh tranh, song nếu giá nhân cơng rẻ thì thường dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả không cao.
Thứ hai, cần thực hiện tốt hơn các chế độ như an toàn lao động, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đồng thời có chế độ nghỉ ngơi hợp lý
nhằm giúp cho người lao động phục hồi khả năng làm việc. Khơng có ai lại thích làm việc trong điều kiện khơng an tồn.
Những giải pháp trên được đưa ra dựa trên sự quan sát thực trạng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh
nghiệp ở nước ta trong thời gian vừa qua.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY
NỘI THẤT HỒ PHÁT.

1. XÂY DỰNG MỚI VÀ NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT.


1.1. Những thuận lợi cở bản của cơ sở vật chất hiện tại.


Là một doanh nghiệp ra đời sớm nên cơ sở vật chất của Công ty ngay từ khi ra đời đã khá đầy đủ và hiện đại.
Hệ thống nhà xưởng của Công ty khá thuận lợi. Cơng ty có 5 chi nhánh trên tồn quốc như : Hưng yên, HảI phòng, Nghệ An, Đà nẵng, Hồ
53
Chí Minh. Diện tích mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh khá rộng. Cơ sở chính ở Hà nội có vị trị trí nằm cách xa trung tâm rất thuận lợi cho việc sản
xuất.
Là một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thì hệ thống vận chuyển hàng hố phải hết sức tốt, điều này cơng ty đã đáp ứng rất tốt. Tồn
cơng ty có 7 xe vận tải vừa và nhỏ phục vụ sản xuất, và lưu thơng hàng hố.

1.2. Khó khăn còn tồn đọng.


Máy móc thiết bị ở Cơng ty tuy khá hiện đại song so với các nước đi trước trong khu vực thì đã quá cũ. Hầu hết đây là các loại hàng thải hồi của
các nước tiên tiến nó lạc hậu so với thời đại khoảng 20- 30 năm. Ngày nay việc phục vụ cho nhu cầu sản xuất sản phẩm u cầu phải có sự chính xác
cao thì hệ thống máy móc này chưa thể đáp ứng được. Trong những năm gần đây cùng với sự điều chỉnh chương trình học các cấp thì thiết bị phục
vụ đang trở nên là một u cầu khơng thể thiếu được. Vì vậy, máy móc càng hiện đại thì khả năng nâng cao sản xuất càng lớn và doanh thu đem lại
càng nhiều.
1.3. Phương hướng xây dựng cơ sở vật chất tại Công ty trong thời gian trước mắt.
Nhằm đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh được tốt, mặc dù điều kiện về vốn dành cho tu xửa, nâng cấp cở sở vật chất tại Công ty là không
nhiều. Song bước vào q I năm 2006 Cơng ty đã có những xác định cho công tác xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật ở từng bộ phận
nhất định: - Công ty sẽ mua thêm trang máy móc thiết bị hiện đại mới.
- Xây dựng thêm một cơ sở sản xuất ở Đà nẵng và Thành phố Hồ Chí
Minh.
54
2. MỞ RỘNG THỊ PHẦN VÀ THỊ TRƯỜNG.

2.1. Hoạt động mua hàng của Công ty.


Mua hàng là một trong hai hoạt động chính của Cơng ty, mua hàng đảm bảo cho việc bán ra được thường xuyên, liên tục, đáp ứng dược nhu
cầu của khách hàng. Qua đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo uy tín với khách hàng, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở tiết
kiệm chi phí mua hàng
Nguồn hàng ngun liệu của cơng ty có thể chia thành 2 nhóm hàng chính:
Nhóm I: Hàng ngun kiệu phục vụ q trình sản xuất. Nhóm II: Hàng bổ xung trong q trình kinh doanh nhằm tạo dự trữ, cân
đối nhu cầu.
Với nhóm hàng thứ nhất, đây là nhóm hàng chính duy trì sự tồn tại của Cơng ty. Cơng ty có thể tạo nguồn hàng thông qua các công ty cung
ứng vật liệu trong nước hoặc thông qua xuất nhập khẩu.
Nguồn sản xuất trong nước có thể lấy là nguồn hàng chủ yếu của công ty trong việc đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất. Tuy hướng đi
trong việc tạo nguồn có thể khác nhau nhưng có thể nói còn nhiều bất cập, đặc biệt là thiếu nghiệp vụ quản lý nguồn hàng gây nên tình trạng hàng hố
mua về không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, chất lượng không cao, khả năng ràng buộc các nguồn hàng với Cơng ty chưa có, gây nên sự khơng ổn
định và mất cân đối giữa nguyên liệu cho sản xuất và quá trình sản xuất. để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới Công ty cần thực hiện các hoạt
động sau:
- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu nguyên vật liệu tại các phân
xưởng sản xuất từ đó xây dựng kế hoạch cân đối giữa công tác tạo nguồn hàng và nhu cầu nguyên vật liệu tại các xưởng, nhận biết các thông tin
phản hồi từ các phân xưởng để tiến hành điều chỉnh lượng cũng như chất của nguyên vật liệu.
55
- Tổ chức hợp lý mạng lưới thu mua: mục đích chủ yếu là giản
chi phí vận chuyển, nâng cao tính quản lý tới các nguồn hàng nhằm cung ứng một cách kịp thời, đầy đủ về số lượng và chất lượng cũng như là thời
gian cần hàng.
- Công ty cần tiến hành khai thác các nguồn hàng bằng hình
thức mua hàng qua đại lý thu mua, liên doanh, liên kết tạo nguồn hàng nhằm tận dụng tạo nguồn hàng ổn định chất lượng cũng như thời gian giao
hàng đảm bảo. Để thực hiện nhiệm vụ đa dạng hoá trong kinh doanh cũng như việc mở rộng sản xuất Công ty cũng nên tiến hành việc thu gia cơng
hàng hóa trên cơ sở đánh giá các mặt hoạt động của đối tác tránh tình trạng phải lệ thuộc hay phải bảo trợ thái quá.
- Công ty cũng đã áp dụng các biện pháp kinh tế để khuyến
khích hoạt động tạo nguồn hàng tiến hành có hiệu quả. Đối với nhóm hàng bổ xung chủ yếu là hàng nhập khẩu, phải có tính đồng bộ cao, công ty đã
tiến hành lựa chọn thị trường nhập khẩu trên cơ sở phân tích các nhu cầu trong nước.

2.2. Hoạt động bán hàng của Công ty.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những thuận lợi cở bản của cơ sở vật chất hiện tại. Hoạt động mua hàng của Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×