Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Chế độ, chính sách đối với người lao động.

Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tải bản đầy đủ - 91trang

tranh là điều tất yếu, những người khơng có năng lực bị đào thải là điều hoàn toàn hợp lý. Cần quan niệm rằng tuyển chọn nhân lực là tuyển người
vào làm việc chứ không phải là tuyển người thân quen để củng cố vị trí của người lãnh đạo. Như thế, chắc chắn đội ngũ nhân lực của các doanh nghiệp
sẽ đảm bảo chất lượng phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

3.3. Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực.


Hiện nay, các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh tế đang cạnh tranh nhau quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường nhằm tăng thu lợi nhuận và
khẳng định vị trí của mình. Làm thế nào để có thể cạnh tranh hiệu quả hơn là điều mà mọi doanh nghiệp ln ln mong muốn. Vì vậy, việc sử dụng
hiệu quả nguồn nhân lực được coi là một giải pháp mang tính đột phá để các doanh nghiệp có thể phát huy thế mạnh của mình.
Thứ nhất, các doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của mình, được cống hiến
nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp cũng như của xã hội. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng vì nếu có mơi trường làm việc tốt thì
những nhân tố này sẽ được phát huy và cống hiến nhiều hơn.Do vậy, việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người lao động làm việc là điều hết sức cần
thiết. Thông thường những người có tri thức là những người ham học hỏi, họ mong muốn được cống hiến để khẳng định mình. Làm thế nào để có thể
phát huy khả năng tri thức của người lao động là điều mà các doanh nghiệp phải nghiên cứu để đưa ra những bước đi thích hợp.
Thứ hai, các doanh nghiệp cần phải có cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý. Sự hợp lý ở đây là bố trí đúng người,
đúng việc để họ có thể phát huy khả năng đích thực của mình. Lãnh đạo các doanh nghiệp cần phải nhận thức rằng, sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp là trên hết, không nên vì lợi ích cá nhân mà coi nhẹ đi lợi ích của tập thể, của đất nước.Việc làm này đòi hỏi ở cán bộ lãnh đạo trong
doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm rất cao mà dường như đó là điều còn thiếu trong phần lớn các doanh nghiệp ở nước ta.
52

3.4. Chế độ, chính sách đối với người lao động.


Để người lao động yên tâm công tác, cống hiến cho doanh nghiệp thì chế độ chính sách đối với họ là một việc làm vơ cùng cần thiết. Nhìn
chung, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta là tương đối đầy đủ. Tuy nhiên cũng còn
một số vấn đề cần phải khắc phục.
Thứ nhất, các doanh nghiệp cần phải giải quyết thoả đáng vấn đề tiền lương. Vấn đề này được đặt ra ở khía cạnh không phải chỉ là để tạo điều
kiện cho họ an tâm làm việc mà còn được xét đến ở khía cạnh kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Khi đất nước còn nghèo thì chúng ta phải biết tận
dụng nguồn nhân công rẻ để nâng cao sức cạnh tranh, song nếu giá nhân cơng rẻ thì thường dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả không cao.
Thứ hai, cần thực hiện tốt hơn các chế độ như an toàn lao động, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đồng thời có chế độ nghỉ ngơi hợp lý
nhằm giúp cho người lao động phục hồi khả năng làm việc. Khơng có ai lại thích làm việc trong điều kiện khơng an tồn.
Những giải pháp trên được đưa ra dựa trên sự quan sát thực trạng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh
nghiệp ở nước ta trong thời gian vừa qua.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
NỘI THẤT HOÀ PHÁT.

1. XÂY DỰNG MỚI VÀ NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×