Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Giải pháp cho công tác tuyển chọn nguồn nhân lực.

Giải pháp cho công tác tuyển chọn nguồn nhân lực.

Tải bản đầy đủ - 91trang

đắn để giải quyết vấn đề đó và ngược lại. Do đó, đào tạo chuyên sâu là một việc là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh
tế nói chung và các doanh nghiệp ở nước ta nói riêng.

3.2. Giải pháp cho cơng tác tuyển chọn nguồn nhân lực.


Như trên đã phân tích, tuyển chọn nguồn nhân lực là một cơng việc khó khăn do vai trò của nó đối với sự phát triển là khá lớn. Do đó, các
doanh nghiệp cần phải có chiến lược nhằm thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc trong doanh nghiệp của mình.
Thứ nhất, tham gia tuyển chọn nguồn nhân lực từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện tại, các doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc
tham gia cùng xã hội đào tạo nguồn nhân lực từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường mà mới chỉ biết sử dụng nguồn lực của xã hội sau khi đã được
đào tạo. Do đó khơng tránh khỏi việc đào tạo và tuyển chọn không ăn khớp nhau dẫn đến việc nguồn nhân lực vừa thiếu vừa thừa. Nếu như doanh
nghiệp có chiến lược tuyển chọn những sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì khơng những doanh nghiệp đỡ tốn chi phí cho việc
tuyển chọn phức tạp sau này mà còn có thể tuyển chọn được nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mặt khác, cũng góp phần giúp những sinh viên này
giảm bớt đi phần nào những khó khăn về tài chính để yên tâm học tập, tham gia vào các hoạt động xã hội, đồng thời làm quen dần được với công
việc để sau nay bớt bỡ ngỡ khi làm việc.
Thứ hai, các doanh nghiệp cần đổi mới cơ chế quản lý công tác tuyển chọn nguồn nhân lực. Từ trước đến nay, thực ra công tác này chưa được
quan tâm chú ý nhiều. Khơng ít các doanh nghiệp còn nặng về bằng cấp hoặc tình cảm, tuyển lựa những người có quan hệ họ hàng hoặc thân quen
vào nắm giữ những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp trong khi trình độ quản lý cũng như năng lực chun mơn thì yếu kém về mọi mặt. Do đó,
khơng tránh khỏi những bất đồng nội bộ trong bộ phận những người cùng làm việc, hiệu quả hợp tác không cao dẫn đến hiệu quả hồn thành cơng
việc khơng đạt u cầu. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường thì cạnh
51
tranh là điều tất yếu, những người khơng có năng lực bị đào thải là điều hoàn toàn hợp lý. Cần quan niệm rằng tuyển chọn nhân lực là tuyển người
vào làm việc chứ không phải là tuyển người thân quen để củng cố vị trí của người lãnh đạo. Như thế, chắc chắn đội ngũ nhân lực của các doanh nghiệp
sẽ đảm bảo chất lượng phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

3.3. Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp cho công tác tuyển chọn nguồn nhân lực.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×