Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.

Tải bản đầy đủ - 91trang

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TAỊ CƠNG TY NỘI THẤT HỒ PHÁT.


1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY.


Có thể nói trong thời gian qua Cơng ty nội thất Hoà Phát đã tận dụng được thế mạnh của mình là một ngành mũi nhọn, đang trên đà cạnh tranh
phát triển, tự khẳng định mình. Cơng tác quản trị nhân sự của Cơng ty đã có những bước tíên đáng kể. Đó là sự cố gắng đồn kết nhất trí của tồn bộ
đội ngũ cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty cũng như các chính sách quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đặc biệt là nhân lực của Công ty.
Đội ngũ lao động của Cơng ty có độ tuổi lao động thấp nên có sự năng động sáng tạo và nhạy bén trong cơng việc. Hầu hết lao động có trình
độ trung học nghề trở lên nên việc tiếp cận với khoa học hiện đại cũng như các thiết bị hiện đại đã không gây ra sự bị động.
Cơ cấu lao động theo giới tính của Cơng ty là khá hợp lý đối với loại hình hàng hố và thị trường tiêu thụ mà Cơng ty đã lựa chọn. Nó đã phát
huy được nhiều ưu điểm trong từng lao động của mỗi giới tính.
Tỷ lệ lao động đang làm việc đúng chuyên ngành tại Công ty là khá cao, chứng tỏ Công ty đã sử dụng đúng khả năng của người lao động.
Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nhận thức đúng đắn quy luật vận động của thị trường coi tiền lương là thức
đo hiệu quả sản suất kinh doanh, đồng thời đay cũng là một công cụ của quản lý. Tiền lương tại Cơng ty ln có sự điều chỉnh tăng dần theo thời
gian cho phù hợp với giá cả thị trường nên đã đảm bảo được cho người lao động có điều kiện tái sản xuất sức lao động cũng như nâng cao mức sống
cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Việc đảm bảo trả lương thoả đáng đảm bảo tốt các quyền lợi cho người lao động đã góp phần nâng cao
năng lực sản suất tiết kiệm hao phí lao động từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho cơng ty.đồng thời việc trả lương có gắn với hệ số trách nhiệm của
cán bộ công nhân viên trong Cơng ty đã kích thích được người lao động
38
nâng cao hơn tinh thần lao động trách nhiệm và say mê hơn với cơng việc của mình đặc biệt là họ ln có xu hướng cầu tiến và ham học hỏi. Cụ thể
thu nhập bình quân của người lao động trong năm năm qua tăng như sau.
Biểu 10: Thu nhập bình quân theo đầu người giai đoạn 2002-2005. Đơn vị tính: đồng.
Năm Thu nhập bình qn theo đầu ngườitháng
2002 1.104.000
2003 1.127.000
2004 1.190.000
2005 1.253.000
Nguồn: Cơng ty nội thất Hồ Phát-Phòng tổ chức hành chính 2005. Mặt khác ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến việc chăm lo về đời
sông cán bộ công nhân viên trong Công ty, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các chế độ và bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội đối với người lao động
theo quy định của nhà nước trong bộ luật lao động. Vì vậy, cán bộ cơng nhân viên rất yên tâm công tác, lao động sản suất, tạo động lực lớn cho
người lao động kích thích họ phát huy hết khả năng của mình trong hoạt động sản suất kinh doanh của Công ty.
Cùng với việc cải thiện nâng cao đời sống vật chất lãnh đạo Công ty coi những hoạt đọng xã hội, tự nhiên văn hoá tinh thần xây dựng môi
trường lành mạnh và mối quan hệ đầy tình người là hoạt động rất quan trọng có tác dụng thúc đảy sản suất kinh doanh góp phần mang lại sức
khoẻ, hạnh phúc cho mọi người. Các hoạt động như văn hoá nghệ thuật, tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát hàng năm, hoạt động từ
thiện…chẳng những dần xây dựng những phong cách sống mới, làm cho đời sống tình cảm thêm phong phú mà còn tạo sự gần gũi bình đẳng, thân ái
giữa lãnh đạo công nhân, giữa các thế hệ với nhau. Những hoạt động đó đều xuất phát từ tinh thần quý trọng con ngưòi coi con người là mục tiêu
của sự phát triển.
39

2. NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN ĐỌNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×